Aktualności
Wybory 2024
11 Kwietnia
Fot. Aurelia Kołodziej
Opublikowano: 2024-04-11

Prof. Arkadiusz Terman od września nowym rektorem ZUT

Prof. Arkadiusz Terman będzie nowym rektorem Zachodniopomorskiego Uniwersytetu Technologicznego w Szczecinie. Od września zastąpi na tym stanowisku prof. Jacka Wróbla, który kieruje uczelnią od ośmiu lat.

Wybory w Zachodniopomorskim Uniwersytecie Technologicznym odbyły się 11 kwietnia. Nie mógł w nich startować obecny rektor prof. Jacek Wróbel, który sprawuje tę funkcję już drugą kadencję. Jego następcę wyłaniano spośród czterech kandydatów, w tym dwóch obecnych prorektorów. O fotel rektora w kadencji 2024–2028 ubiegali się: prof. Mirosław Pajor – dziekan Wydziału Inżynierii Mechanicznej i Mechatroniki, prof. Jacek Przepiórski – prorektor ds. nauki, prof. Rafał Rakoczy – dziekan Wydziału Technologii i Inżynierii Chemicznej i prof. Arkadiusz Terman – prorektor ds. studenckich. Kolegium elektorów zadecydowało, że to ten ostatni będzie kierować uczelnią przez najbliższe cztery lata. Otrzymał 55 głosów na 99 oddanych.

W programie wyborczym zapowiadał podjęcie działań na rzecz uzyskania przez ZUT statusu uczelni badawczej, wprowadzenie systemu projektów 1–2-letnich dla doktorantów, umożliwienie finansowania badań naukowych w ramach konkursów wewnątrzuczelnianych. Zamierza także uruchomić programy szkoleniowe i warsztaty dla studentów, m.in. z zakresu komunikacji czy zdolności pracy zespołowej. Zobowiązał się także do inwestycji w nowoczesne technologie i narzędzia edukacyjne dla studentów i doktorantów, np. wirtualne sale egzaminacyjne. Planuje opracować model motywacyjny dla najlepszych nauczycieli akademickich. Chce także nawiązać otwarty dialog z przedsiębiorcami w celu dostosowania działań uczelni do aktualnych potrzeb rynku.

Prof. Arkadiusz Terman ze szczecińską uczelnią związany jest od prawie 30 lat – najpierw jako jej student (ukończył Wydział Biotechnologii i Hodowli Zwierząt Akademii Rolniczej w Szczecinie), następnie doktorant, a obecnie (od dwóch kadencji) prorektor ds. studenckich. Kierował Pracownią Genetycznych Podstaw Biotechnologii i Katedrą Genetyki. Obecnie pełni funkcję wiceprzewodniczącego Konferencji Prorektorów ds. Kształcenia i Studenckich Polskich Uczelni Technicznych.

Jego zainteresowania naukowe dotyczą przede wszystkim badań, które koncentrują̨ się̨ na możliwości wykorzystania polimorfizmu DNA różnych fragmentów genów, których produkty białkowe uczestniczą̨ w wyrażaniu istotnych cech użytkowych.

MK, źródło: ZUT

Dyskusja (0 komentarzy)