Aktualności
Życie akademickie
17 Grudnia
Opublikowano: 2020-12-17

Były rektor UŚ ponownie na czele Rady ds. Bezpieczeństwa Jądrowego

Prof. dr hab. Janusz Janeczek, rektor Uniwersytetu Śląskiego w latach 2002–2008, po raz drugi został powołany przez Ministra Klimatu i Środowiska na przewodniczącego Rady Bezpieczeństwa Jądrowego i Ochrony Radiologicznej przy Państwowej Agencji Atomistyki. 

Rada ds. Bezpieczeństwa Jądrowego i Ochrony Radiologicznej jest organem doradczym i opiniodawczym działającym przy prezesie Państwowej Agencji Atomistyki. Do jej zadań należy m.in. opiniowanie projektów zezwoleń na budowę, rozruch, eksploatację lub likwidację obiektów jądrowych, a także aktów prawnych i zaleceń organizacyjno-technicznych opracowywanych przez prezesa PAA. Ponadto rada może samodzielnie występować z inicjatywami dotyczącymi usprawnienia działań organów dozoru jądrowego.

Prof. Janusz Janeczek będzie pełnił funkcję przewodniczącego Rady już drugą kadencję. Został powołany na to stanowisko w 2016 roku. Jest geologiem, specjalistą w dziedzinie geologicznych aspektów składowania odpadów promieniotwórczych, mineralogii pyłów atmosferycznych i pegmatytów. W latach 2002–2008 pełnił funkcję rektora Uniwersytetu Śląskiego. Kierował Katedrą Geochemii, Mineralogii i Petrografii UŚ. Był też wiceprezydentem Regionalnej Konferencji Rektorów Uczelni Akademickich, a także wiceprzewodniczącym Konferencji Rektorów Uniwersytetów Polskich, przewodniczącym Konferencji Rektorów Uniwersytetów Śląskich oraz przewodniczącym Rady Narodowego Centrum Nauki. W 2016 roku został wyróżniony uniwersytecką nagrodą „Pro Scientia et Arte”.

źródło: UŚ

Dyskusja (0 komentarzy)
Tagi: