Aktualności
Życie akademickie
04 Października
Źródło: www.uw.edu.pl
Opublikowano: 2023-10-04

Na UW powstała aplikacja do nauki języka polskiego

Centrum Badań nad Kulturą Warszawy Uniwersytetu Warszawskiego przygotowało nowe narzędzie edukacyjne do nauki języka polskiego. Aplikacja „Graj w polski” – pierwsza tego typu w Polsce – umożliwia naukę języka w aspekcie historycznym, literackim, kulturowym i geograficznym. 

Centrum Badań nad Kulturą Warszawy UW od ponad roku prowadzi projekt edukacyjno-kulturowy „Nauka języka polskiego dla cudzoziemców w perspektywie cywilizacji europejskiej oraz historii i współczesności Warszawy”. W pierwszym etapie (lipiec 2022 – marzec 2023) pomagano osobom przybyłym do Warszawy z Ukrainy po wybuchu wojny w 2022 roku. Poza prowadzeniem klasycznych lektoratów, tematycznych warsztatów i seminariów CBKW UW wypracowało także szereg atrakcyjnych narzędzi edukacyjnych pozwalających na pełną realizację tego językowo-kulturowego projektu edukacyjnego.

Zależało nam na tym, by wypracowane narzędzia edukacyjne i ich treści były ze sobą skorelowane tematycznie, dlatego elementem wiążącym stała się Warszawa – jej zabytki i osobliwości, które wpisały się w kulturową mapę stolicy Polski, a także warszawskie legendy oraz dawna i współczesna historia – tłumaczy prof. Elżbieta Wichrowska, dyrektorka CBKW UW.

W ramach stworzonego projektu przygotowano m.in. cykl filmów i materiałów audio („Wymowa polska w teorii i praktyce”), nagrania legend warszawskich, podręczniki i ćwiczenia („Z językiem polskim przez Warszawę”), gry edukacyjne oraz datowniki w języku polskim i ukraińskim. Teraz projekt rozbudowano o nowe narzędzie – mobilną aplikację językowo-przewodnicką „Graj w polski”. To pierwsza w Polsce aplikacja edukacyjna do nauki języka polskiego, która łączy kompetencje edukacyjne, glottodydaktyczne, historyczno-kulturowe oraz przewodnickie, wykorzystując jednocześnie narzędzia gamifikacji (gry).

Oryginalność projektu polega na zintegrowaniu form i metod edukacyjnych oraz podporządkowanie ich dwóm celom: klasycznej nauce języka polskiego i nabywaniu wiedzy dotyczącej szerokiego kontekstu historycznego, literackiego, kulturowego, a nawet geograficznego związanego z Warszawą – wyjaśnia prof. Elżbieta Wichrowska, która wraz z Dorotą Paszyńską z Wydziału Nauk Ekonomicznych UW odpowiadała za merytoryczne opracowanie aplikacji.

Dzięki powstałej aplikacji języka polskiego można uczyć się poprzez realne lub wirtualne wędrówki ulicami Warszawy, które łączą naukę języka z odkrywaniem uroków miasta. Podczas spaceru, korzystający z narzędzia gracz zdobywa wiedzę odnoszącą się do zabytków i symboli Warszawy oraz historii Polski, jak również pokonuje kolejne progi trudności językowych, za które zdobywa wirtualne punkty i nagrody.

W aplikacji dostępnych jest kilkanaście lokalizacji, tj. Rynek Starego Miasta, Warszawska Syrenka, Zamek Królewski, Kolumna Zygmunta III Wazy, Pomnik Nieznanego Żołnierza, Pałac Prezydencki, Uniwersytet Warszawski, Pałac Czapskich, Pomnik Mikołaja Kopernika, Biblioteka Uniwersytecka w Warszawie, Pomnik Fryderyka Chopina, Pałac na Wodzie. Wkrótce urządzenie zostanie wzbogacone o kolejne lokalizacje obejmujące ważne dla warszawiaków dzielnice i miejsca na mapie miasta.

Aplikację mobilną „Graj w polski” można uruchomić, skanując QR Code znajdujący się na platformie.

źródło: UW

Dyskusja (0 komentarzy)