Aktualności
Życie akademickie
22 Grudnia
Fot. Grzegorz Jakubowski
Opublikowano: 2022-12-22

Nowe osoby w prezydenckiej Radzie ds. Szkolnictwa Wyższego, Nauki i Innowacji

Prezydent Andrzej Duda wręczył akty powołania nowym członkom Narodowej Rady Rozwoju. Eksperci zasilą m.in. szeregi Rady ds. Szkolnictwa Wyższego, Nauki i Innowacji.

Narodowa Rada Rozwoju stanowi forum debaty o charakterze konsultacyjno-doradczym przy Prezydencie RP. Jej zadaniem jest tworzenie płaszczyzny dla debaty programowej na temat rozwoju Rzeczypospolitej Polskiej. Swoje zadania realizuje przede wszystkim poprzez działalność rad, które zrzeszają ekspertów, teoretyków i praktyków, reprezentujących różne środowiska i specjalizacje oraz stanowią zaplecze ekspercko-doradcze we wskazanych obszarach tematycznych. Pod koniec listopada powołano dziewiątą już w ramach NRR – Radę ds. Szkolnictwa Wyższego, Nauki i Innowacji.

Początkowo liczyła ona 18 osób i byli to… sami mężczyźni. Wśród nich czterech rektorów uczelni publicznych. Jak informowano na ostatnim Zgromadzeniu Plenarnym Konferencji Rektorów Akademickich Szkół Polskich, prof. Piotr Wachowiak – rektor Szkoły Głównej Handlowej, przy poparciu trzech pozostałych: prof. Jerzego Lisa (Akademia Górniczo-Hutnicza), prof. Alojzego Z. Nowaka (Uniwersytet Warszawski) i prof. Stanisława Mazura (Uniwersytet Ekonomiczny w Krakowie), zgłosił Kancelarii Prezydenta postulat włączenia kobiet w prace rady.

W środę, 21 grudnia, w Pałacu Prezydenckim wręczono akty powołania do Rady ds. Szkolnictwa Wyższego, Nauki i Innowacji nowym osobom, tym razem głównie przedstawicielkom środowiska akademickiego. W skład tego gremium weszli:

 • prof. Renata Ciołek (Katedra Archeologii Klasycznej na Uniwersytecie Warszawskim);
 • prof. Dariusz Dudek (Katolicki Uniwersytet Lubelski Jana Pawła II, doradca Prezydenta RP);
 • prof. Agnieszka Gniazdowska-Piekarska (dyrektor Instytutu Biologii w Katedrze Fizjologii Roślin Szkoły Głównej Gospodarstwa Wiejskiego w Warszawie);
 • prof. Agnieszka Jastrzębska (Politechnika Warszawska);
 • prof. Elżbieta Mączyńska-Ziemacka (członek sekcji Gospodarka, Praca, Przedsiębiorczość NRR 2015–2020);
 • prof. Celina M. Olszak (rektor Uniwersytetu Ekonomicznego w Katowicach).

Przypomnijmy, że wcześniej powołani zostali:

 • prof. Rajmund Bacewicz (Politechnika Warszawska)
 • dr hab. n. med. i n. o zdr. Dariusz Boroń (Wyższa Szkoła Techniczna w Katowicach)
 • prof. Maciej Chorowski (Politechnika Wrocławska)
 • prof. Janusz Chwastowski (Instytut Fizyki Jądrowej im. Henryka Niewodniczańskiego PAN)
 • minister Andrzej Dera
 • prof. Stanisław Mariusz Karpiński (Szkoła Główna Gospodarstwa Wiejskiego w Warszawie)
 • dr hab. inż. Marek Kisilowski (Politechnika Warszawska)
 • prof. Jerzy Lis (Akademia Górniczo-Hutnicza w Krakowie)
 • prof. Stanisław Mazur (Uniwersytet Ekonomiczny w Krakowie)
 • dr Janusz Michałek (prezes Zarządu Katowickiej Specjalnej Strefy Ekonomicznej SA)
 • prof. Stanisław Mikołajczak (em. prof. Uniwersytetu im. Adama Mickiewicza w Poznaniu)
 • prof. Alojzy Z. Nowak (Uniwersytet Warszawski)
 • dr n. med. Marcin Opławski (Uniwersytet Jagielloński – Collegium Medicum)
 • dr hab. n. med. Tadeusz Pietrucha (Uniwersytet Medyczny w Łodzi)
 • Łukasz Słoniowski (wiceprezes Krakowskiego Parku Technologicznego)
 • prof. Andrzej Szarata (Politechnika Krakowska im. Tadeusza Kościuszki)
 • prof. Piotr Wachowiak (Szkoła Główna Handlowa).

Przewodniczącym rady jest prof. Artur Hugo Świergiel, zootechnik, neurofizjolog, badacz zachowań zwierząt, kierownik Pracowni Fizjologii Behawioru i Stresu na Wydziale Biologii Uniwersytetu Gdańskiego, od 2017 r. dyrektor Instytutu Biotechnologii Przemysłu Rolno-Spożywczego im. prof. Wacława Dąbrowskiego – Państwowym Instytutem Badawczym.

Jednym z pierwszych zadań stojących przed radą będzie ocena funkcjonowania ustawy Prawo o szkolnictwie wyższym i nauce. Tzw. Konstytucja dla Nauki weszła w życie w październiku 2018 r., ale proces wdrażania poszczególnych przepisów w niej zapisanych rozłożony był na kilka lat.

MK

Dyskusja (0 komentarzy)