Aktualności
Życie akademickie
28 Grudnia
Fot. Jan Zych
Opublikowano: 2021-12-28

Politechnika Krakowska przyznała granty na innowacyjne projekty studentów

Blisko pół mln zł trafi do studentów Politechniki Krakowskiej, którzy podjęli się realizacji innowacyjnych projektów naukowych. Uczelnia wesprze grantami pomysły wyłonione w trzeciej edycji konkursu FutureLab PK.

FutureLab to działające od 2020 roku studenckie laboratorium innowacji. Jego zadaniem jest finansowe i organizacyjne wsparcie projektów naukowych studentów Politechniki Krakowskiej. W trzeciej edycji konkursu granty na łączną kwotę 470 tys. zł przyznano 19 projektom skupiającym 188 studentów.

Co roku zwiększamy budżet na wsparcie studentów innowatorów. W pierwszym konkursie było to blisko 300 tys. zł, teraz to już 470 tys. zł. Chcemy w ten sposób doceniać pomysłowość naszych studentów i wspierać ich ponadprzeciętną aktywność – podkreśla prof. Andrzej Białkiewicz, rektor  Politechniki Krakowskiej.

Oceny projektów zgłoszonych do konkursu dokonuje Rada Naukowa FutureLab PK. Uwzględnia ona m.in. cel projektu i innowacyjność, oryginalność pracy, nowatorskie podejście do zagadnienia, studium wykonalności i możliwość praktycznego wykorzystania wyników projektu, a także zaproponowany budżet.

W ramach nagrodzonych projektów żacy będą pracować m.in. nad: opracowaniem hydrożelowych systemów transdermalnych wzbogaconych aloesem, witaminą C oraz antybiotykiem (cefaleksyną) do leczenia martwicy skóry, spowodowanej poparzeniem lub infekcją bakteryjną; materiałami zabezpieczającymi pacjentów korzystających ze sztucznego wspomagania serca (np. w oczekiwaniu na przeszczep) przed ryzykiem zakrzepów i śmierci; metodami obliczeniowymi w diagnostyce chorób nowotworowych; biotuszami na potrzeby biodruku 3D, wykorzystywanego w medycynie spersonalizowanej; udoskonaleniem protez rąk dla osób po amputacji; analizą stworzenia systemu sterowania domem inteligentnym dla osób z niepełnosprawnościami opartego na interpretatorze gestów; pojazdem elektrycznym dla osób na wózkach inwalidzkich; urządzeniem przetwarzającym tekst na alfabet Braille’a z możliwością wykorzystania detekcji obrazu i funkcjonalnością nauczania alfabetu; diagnozą przestrzeni publicznej Krakowa w zakresie identyfikacji miejsc wykluczających i niesprzyjających tworzeniu się lokalnych więzi społecznych oraz wskazania modelowych rozwiązań projektowych, które mogą stać się prototypem architektury miejsca spotkań, integrującej różne formy życia społecznego; modułową matą sensoryczną dla dzieci o specjalnych potrzebach edukacyjnych; projektem i prototypem urządzenia przetwarzającego butelki typu PET na filament do druku 3D.

Młodzi innowatorzy mogą przeznaczyć dofinansowanie na zakup materiałów i aparatury badawczej, potrzebne oprogramowanie, wyjazdy studyjne, szkolenia i warsztaty, opłacenie dodatkowych prac zleconych. FutureLab wspiera grupy studenckie także poprzez opiekę mentorów uczelnianych i ekspertów z otoczenia biznesowego oraz pomoc w działaniach promocyjno-marketingowych.

Konkurs na projekty studenckie w ramach FutureLab-a PK to jedna z wielu inicjatyw uczelni wspierających studencką innowacyjność i osiągnięcia. W 2022 r. uczelnia będzie też nagradzać najbardziej aktywnych studentów-naukowców w ramach własnego funduszu stypendialnego. Kontynuowany będzie też program nagród dla studentów liderów I roku. Jak zapowiada rektor PK, mocniejsze wsparcie zostanie udzielone również kołom naukowym działającym na uczelni.

Małgorzata Syrda-Śliwa, źródło: PK

Dyskusja (0 komentarzy)