Aktualności
Życie akademickie
04 Maja
Źródło: WSIiZ w Rzeszowie
Opublikowano: 2023-05-04

Studentka WSIiZ w Rzeszowie stworzyła aplikację „Komunikuję się”

Aplikację, która zapewni osobom z niepełnosprawnością w zakresie werbalnego porozumiewania się, możliwość komunikacji bez pomocy osób trzecich stworzyła studentka Wyższej Szkoły Informatyki i Zarządzania w Rzeszowie.

Projekt został zrealizowany przez Weronikę Górską w ramach inżynierskiej pracy dyplomowej. Główną funkcją aplikacji „Komunikuję się” jest możliwość wyboru piktogramów oraz ułożenia z nich pełnych zdań, które zostaną przeczytane przez syntezator mowy. W swoim rozwiązaniu studentka zastosowała technologię eye tracking, pozwalającą na rejestrowanie ruchów gałek ocznych i interpretowanie ich jako intencji użytkownika. To bardzo precyzyjna i szybka, a jednocześnie wygodna i nieobciążająca metoda komunikacji. Eye tracking pozwala na komunikację bez konieczności trzymania lub obsługiwania jakiegokolwiek sprzętu, co jest szczególnie ważne dla osób z niepełnosprawnościami, które mogą mieć trudności z obsługą różnych przedmiotów. Kompleksowe rozwiązanie złożone z aplikacji „Komunikuję się” oraz modułu HMI komunikującego się pomiędzy eyetrackerem a aplikacją, zapewni osobom z niepełnosprawnościami życie wolne od barier i ograniczeń.

Aplikacja została zaprojektowana w oparciu o zasady WCAG 2.1, czyli zbiór międzynarodowych wytycznych, dotyczących dostępności treści internetowych – odnosi się to nie tylko do słów, ale też dźwięków, obrazów, kodu i znaczników – oraz dopasowaniem kolorystycznym do osób z zaburzeniami widzenia barw, takich jak: deuteranopia, protanopia, trianopia – opisuje Weronika Górska, twórczyni aplikacji, w której możliwy jest też wybór języka (polski/angielski). 

Jak mówi, zawsze chciała stworzyć coś, co będzie wspomagało ludzi w ich codziennym życiu. Do tego, aby zająć się tematem ograniczeń związanych z niepełnosprawnością w komunikacji, zainspirowała ją wykładowczyni mgr inż. Ewa Żesławska. Podczas zajęć z nią studentka zaciekawiła się nowymi technologiami, w tym eyetrackingiem. Tworzenie aplikacji trwało około roku. Jak na razie nie jest ona ogólnodostępna ze względu na fazę rozwoju i potrzebę przeprowadzenia testów w grupie docelowej oraz opracowanie aplikacji pod ich potrzeby. Praca została skonsultowana z terapeutą AAC w celu utworzenia wersji MVP (Minimum Viable Product – pierwsza wersja projektu, produktu, aplikacji czy programu, która jest gotowa do wprowadzenia na rynek).

Myślę, że po dodaniu nowych funkcjonalności projekt miałby dużą szansę na rynku. Uważam, że stworzona faza MVP aplikacji oraz całego rozwiązania jest tylko początkiem. Wierzę również w to, że aplikacje tego typu będą przyszłością komunikacji osób z niepełnosprawnością – podsumowuje Weronika Górska.

Autorka rozwiązania studiuje na kierunku informatyka (II stopień). Jest stypendystką ogólnopolskiego Jubileuszowego Programu Stypendialnego „65 na 65” organizowanego przez Fundację LOTTO im. Haliny Konopackiej wraz z Totalizatorem Sportowym. W ub.r. brała udział w „Women in Tech Camp” organizowanym przez Perspektywy Women in Tech. Swój projekt realizowała w ramach inżynierskiej pracy dyplomowej pod opieką dr inż. Teresy Mroczek, zastępcy kierownika Katedry Sztucznej Inteligencji WSIiZ.

W mojej ocenie programista odnosi sukces wtedy, gdy jego pomysł wpływa pozytywnie na otoczenie, a co za tym idzie polepsza jakość życia innych osób. W tym przypadku interdyscyplinarne podejście do komunikacji alternatywnej przyniosło wymierne efekty w postaci rozwiązania, które otwiera przed osobami z niepełnosprawnościami nowy wymiar dialogu z otoczeniem – zauważa dr inż. Teresa Mroczek.

MK, źródło: WSIiZ

Dyskusja (0 komentarzy)