Aktualności
Życie akademickie
21 Marca
Fot. Bartosz Proll
Opublikowano: 2023-03-21

UMCS z nową pracownią radiowo-telewizyjną

Pracownię radiowo-telewizyjną otwarto na Wydziale Politologii i Dziennikarstwa Uniwersytetu Marii Curie-Skłodowskiej w Lublinie. Studenci będą w niej uczyć się dziennikarskiego rzemiosła i zdobywać pierwsze doświadczenia zawodowe.

Nowo otwarta pracownia radiowo-telewizyjna stanowi zwieńczenie inwestycji w Kampusie Zachodnim UMCS. Do dyspozycji studentów i pracowników Wydziału Politologii i Dziennikarstwa UMCS oddano studio telewizyjno-radiowe, reżyserkę telewizyjno-dźwiękową (przygotowaną do realizacji profesjonalnych nagrań), pracownię komputerową połączoną z salą projekcyjną oraz zaplecze magazynowe. Wyposażanie obejmuje również nowoczesny sprzęt filmowy, telewizyjny, dźwiękowy i oświetleniowy. W przyszłości znajdzie się tam także pracownia komputerowa i montażowa.

Zamierzamy tu realizować wszystkie zajęcia warsztatowe związane z produkcją medialną, dziennikarstwem i komunikacją. Miejsce to daje też pewien potencjał współpracy z otoczeniem zewnętrznym. Myślę tu o organizacji szkoleń z zakresu wystąpień publicznych czy autopromocji. Zaplecze, kamery mobilne z oprzyrządowaniem reporterskim, stoły mikserskie i dźwiękowe – to wszystko pozwala na realizację każdego etapu produkcji, więc studenci, zanim udadzą się na staże do profesjonalnych redakcji, mają tutaj miejsce na wykształcenie pierwszych nawyków pracy z mediami w sensie technologicznym – podkreśla prof. dr hab. Iwona Hofman, dyrektor Instytutu Nauk o Komunikacji Społecznej i Mediach UMCS.

Z pracowni będą korzystali głównie studenci kierunków medioznawczych, dziennikarstwa i komunikacji społecznej, produkcji medialnej, public relations i zarządzania informacją oraz nowych mediów.

MK, źródło: UMCS

Dyskusja (0 komentarzy)