Aktualności
Życie akademickie
29 Czerwca
Źródło: www.apsl.edu.pl
Opublikowano: 2022-06-29

W Akademii Pomorskiej otwarto nową siedzibę Herbarium Slupensis

W Akademii Pomorskiej w Słupsku otwarto nową siedzibę zielnika uczelni. Inwestycję zrealizowano w ramach projektu „Herbarium Pomeranicum”, który realizowany jest w partnerstwie z Uniwersytetem Szczecińskim i Uniwersytetem Gdańskim.

Herbarium, czyli zielnik, to kolekcja zasuszonych okazów roślin, które zostały w odpowiedni sposób ułożone, opisane oraz sklasyfikowane. Dotychczas, by skorzystać z materiału zielnikowego, zainteresowany naukowiec musiał umówić się na spotkanie i przyjechać. Projekt „Herbarium Pomeranicum” ma na celu ułatwienie całego procesu, właśnie przez ucyfrowienie i dostępność w internecie. To jeden z największych projektów badawczych realizowanych w Akademii Pomorskiej o łącznej kwocie dofinansowania w wysokości 25 mln zł.

W jego ramach w kwietniu otwarto wirtualne Herbarium Stetinense, a teraz nową siedzibę Herbarium Slupensis, w której opracowywane i archiwizowane są okazy roślin występujących głównie na Pomorzu. Wiele z nich to gatunki, które wyginęły lub są zagrożone wyginięciem. Zgromadzony w słupskim zielniku materiał – blisko 68 tysięcy alegatów – wykorzystywany jest m.in. do porównawczych badań taksonomicznych, morfologicznych, anatomicznych i ekologicznych. Dzięki projektowi każdy badacz z nawet najodleglejszego zakątka świata, zaledwie w kilka chwil, na ekranie własnego komputera będzie mógł przeglądać zgromadzone w zielnikach zbiory i to w jakości, która pozwoli mu na prowadzenie badań naukowych.

Trzyletni projekt dotyczący zintegrowanego wirtualnego Herbarium Pomorza realizują wspólnie od 2019 roku trzy uczelnie: Akademia Pomorska w Słupsku, Uniwersytet Szczeciński oraz Uniwersytet Gdański. W jego efekcie zasoby cztery herbariów: dwóch ze Szczecina, po jednym z Gdańska i Słupska zostaną zdigitalizowane i udostępnione online. W sumie będzie to 468 tys. alegatów. Projekt adresowany do pracowników naukowych i administracyjnych, doktorantów, redakcji czasopism naukowych, a także użytkowników indywidualnych (m.in. do specjalistów z zakresu zdrowia publicznego, pracowników laboratoriów badawczych, projektantów urządzeń rehabilitacyjnych, aparatury badawczej, firm farmaceutycznych i biotechnologicznych) potrwa do końca września tego roku.

MK, źródło: AP

Herbarium Pomeranicum

 

Dyskusja (0 komentarzy)