Aktualności
Życie akademickie
17 Maja
Opublikowano: 2022-05-17

Wspólna inicjatywa organizacji akademickich na rzecz środowiska

Co łączy koło naukowe politologów z Poznania, samorząd studencki bydgoskiej politechniki i poradnię prawną ze stołecznego uniwersytetu? Wszystkim zależy na tym, aby ich uczelnie były przyjazne dla środowiska.

Program „ekoKOALICJA na rzecz ekoUCZELNI” jest realizowany przez Fundusz Pomocy Studentom. Przystąpiło do niego już kilkadziesiąt organizacji akademickich (fundacji, stowarzyszeń, kół naukowych, samorządów) tworzących ekoKOALICJĘ. Celem jest zaoferowanie każdemu studentowi, doktorantowi i pracownikowi uczelni możliwości większego wpływu na środowisko, w którym się uczy, pracuje i mieszka. W tym celu przygotowano  ekoDEKLARACJĘ, która ma za zadanie promowanie postaw proekologicznych wśród członków organizacji akademickich. Jej pomysłodawcy mają nadzieję, że stanie się ona inspiracją do zmiany na bardziej prośrodowiskowe postaw studentów, doktorantów oraz reprezentowanych przez nich organizacji.

Od całej społeczności akademickiej oczekujemy zaangażowania przynajmniej na trzech płaszczyznach:  zdobywania i weryfikowania wiedzy o zagrożeniach dla ekosystemu Ziemi z pełnym poszanowaniem naukowych metod analizy danych źródłowych, prowadzenia badań, potwierdzania ich wyników oraz wyciągania wniosków dotyczących przyszłości; przekładania wiedzy o stanie środowiska i sposobach jego ochrony na własne, codzienne zachowania; działania w sposób mogący stanowić wzór dla innych, promowania właściwych postaw, uczestnictwa w działaniach kolektywnych, tam gdzie mają one
zdecydowanie większą skuteczność niż zaangażowanie osobiste poszczególnych jednostek – czytamy w ekoDEKLARACJI, do której można przystąpić, pisząc na adres: fundacja@pomocstudentom.pl.

Dokument podpisało już 60 organizacji akademickich z całej Polski, w tym Parlament Studentów RP, Instytut Rozwoju Szkolnictwa Wyższego, Stowarzyszenie Muzeów Uczelnianych czy Fundacja na rzecz Jakości Kształcenia. Wśród sygnatariuszy najliczniej reprezentowane są samorządy studenckie (obecnie 22, głównie z uniwersytetów) i koła naukowe (19). Do tej pory „koalicjanci” zgłosili już kilkadziesiąt innowacyjnych pomysłów, które z powodzeniem można zastosować na uczelniach z korzyścią dla środowiska, m.in.:

  • Centrum Zrównoważonego Rozwoju i Ochrony Klimatu, którego celem jest doprowadzenie do zeroemisyjności uczelni (Politechnika Wrocławska);
  • inteligentne budynki, w których zautomatyzowane systemy zarządzania energią elektryczną oraz ciepłem pozwala zmniejszyć koszty środowiskowe (Uniwersytet Gdański);
  • szklarnia i miejsce uprawy warzyw okresowo dostępne dla pracowników uczelni i studentów (Uniwersytet Warmińsko-Mazurski w Olsztynie);
  • zbiorniki retencyjne na terenie kampusu wykorzystywane do podlewania roślin (Uniwersytet Mikołaja Kopernika w Toruniu);
  • promocja projektowania zgodnego z zasadami eco-design zakładającego nieobciążanie środowiska naturalnego od momentu projektowania do utylizacji wytwarzania produktu (Zachodniopomorski Uniwersytet Technologiczny w Szczecinie, Akademia Sztuk Pięknych w Łodzi);
  • wykorzystanie paneli perowskitowych (Uniwersytet Medyczny im. Piastów Śląskich we Wrocławiu)
  • zachęcanie pracowników uczelni do korzystania ze szklanych bidonów, przechowywania żywności w słoikach, wykorzystania siatek materiałowych zamiast plastikowych (Gdański Uniwersytet Medyczny).

Efektem działania ekoKOALICJI są już: materiały filmowe (dostępne w serwisie YouTube), raport o tworzeniu warunków dla zmniejszania negatywnego wpływu uczelni na środowisko naturalne oraz przeprowadzane w całej Polsce ekologiczne wydarzenia, takie jak sadzenie drzew czy zbieranie zużytego oleju roślinnego w celu przerobienia go na wydajne mydło.

MK

Dyskusja (0 komentarzy)