Aktualności
Badania
22 Marca
Źródło: Polska Akademia Nauk
Opublikowano: 2023-03-22

Polskie Zdrowie 2.0: zdrowie publiczne w analizie ekspertów

Eksperci zrzeszeni w Komitecie Zdrowia Publicznego Polskiej Akademii Nauk opracowali cykl analiz dotyczących systemu ochrony zdrowia w naszym kraju. Wskazali też możliwe zmiany systemowe.

Analizy przygotowano w ramach inicjatywy Polskie Zdrowie 2.0 koordynowanej przez Komitet Zdrowia Publicznego PAN. W każdym z 14 raportów omówiony został wybrany aspekt systemu zdrowia w Polsce. Oprócz pogłębionej analizy danego zagadnienia, określono także te obszary, które wymagają modyfikacji.

Przez ostatnie trzy dekady kwestie zdrowotne podnoszone przez polityków odnosiły się przede wszystkim do cząstkowych spraw aktualnych medialnie. Ujawniło się to szczególnie w okresie pandemii COVID-19, kiedy to związek zakresu gospodarczych i społecznych ograniczeń z poziomem epidemicznych zagrożeń pozostawał całkowicie niejasny – przypomina prof. Cezary Włodarczyk z KZP PAN, redaktor pierwszej z 14 przygotowanych policy briefs. – Wydaje się, że politycy i inni uczestnicy dyskusji o zdrowiu w Polsce mają jedynie ograniczony dostęp do wiedzy na temat standardów proponowanych np. w dokumentach WHO i Komisji Europejskiej. Skutkiem tego jest zawężony zakres przedstawianych rozwiązań – dodaje.

Jak tłumaczy prof. Tomasz Zdrojewski z Komitetu Zdrowia Publicznego PAN, w naszym kraju trudno wskazać choćby jeden „think-tank”, który zajmowałby się promowaniem standardów, aktualnej wiedzy o systemach zdrowia i współczesnej polityce zdrowotnej.

A jest to ważne w celu racjonalizowania dyskusji i szukania dających się stosować propozycji. Chcieliśmy, by efektem naszej wspólnej pracy stał się zbiór praktycznie napisanych opracowań – zaznacza.

Pierwsza z 14 ekspertyz zatytułowana „Zasadnicze wzmocnienie zdrowia publicznego” opisuje system zdrowia
publicznego w Polsce. jej autorzy wskazują na niezbędną zmianę w ramach podejścia do zdrowia publicznego i prozdrowotnej polityki państwa w obrębie sześciu aspektów:

  • prowadzenie polityki zdrowotnej i prozdrowotnej państwa w oparciu o dowody naukowe i dobre praktyki innych krajów, ze szczególnym uwzględnieniem reprezentatywnych danych epidemiologicznych i ekonomicznych (co pozwoli na ocenę gospodarczych i społecznych konsekwencji utraty zdrowia i niepełnosprawności);
  • zintegrowanie medycyny naprawczej, zdrowia publicznego i polityki społecznej;
  • stałe monitorowanie nierówności w zdrowiu, sytuacji zdrowotnej i społecznej grup szczególnie narażonych, w tym seniorów oraz zagrożeń środowiskowych;
  • potraktowanie edukacji prozdrowotnej i zdrowia psychicznego jako priorytetu, szczególnie wśród dzieci, młodzieży i osób w wieku podeszłym;
  • realizacja właściwej polityki informacyjnej i zbudowanie realnego przywództwa dla uzyskania zaufania społecznego niezbędnego do akceptacji polityki zdrowotnej państwa;
  • zbudowanie nowoczesnego zinstytucjonalizowanego zaplecza eksperckiego dla badań naukowych oceniających efekty polityki zdrowotnej państwa oraz przygotowujących do ich wdrożenia.

Jako tło przedstawiono sytuację zdrowotną Polaków i zmiany zachodzące od początku lat dziewięćdziesiątych XX wieku. Eksperci zwracają uwagę na skutki pandemii, międzynarodowy kryzys polityczny oraz konflikt militarny, które ukazały faktyczny wpływ zdrowia na funkcjonowanie społeczeństwa i gospodarki. Analizę można pobrać za darmo ze strony internetowej projektu.

Projekt Polskie Zdrowie 2.0 powstał z inicjatywy Komitetu Zdrowia Publicznego PAN, który działa w ramach Wydziału V Nauk Medycznych Akademii. Grupę docelową stanowią politycy i politycy zdrowotni oraz opinia publiczna i dziennikarze. Sama inicjatywa jest realizowana w okresie przedwyborczego przygotowywania programów dotyczących systemu ochrony zdrowia w Polsce przez główne podmioty polityczne. Do przygotowania policy briefs zaproszono aż 64 polskich ekspertów – naukowców i doświadczonych praktyków, uczestników systemu opieki zdrowia (SOZ) w Polsce. Kolejne analizy będą publikowane w najbliższym czasie. Upublicznienie wszystkich ma nastąpić do końca kwietnia. Rekomendacje strategiczne zostały zrealizowane przy wsparciu finansowym Stowarzyszenia Przedstawicieli Innowacyjnych Firm Farmaceutycznych INFARMA oraz ze środków Polskiej Akademii Nauk.

źródło: PAN

Dyskusja (0 komentarzy)