Aktualności
Konkursy
29 Stycznia
Opublikowano: 2024-01-29

Szkolenie dotyczące konkursu MINIATURA

Za kilka dni rusza ósma odsłona konkursu MINIATURA skierowanego do początkujących badaczy. Narodowe Centrum Nauki organizuje 9 lutego spotkanie online, podczas którego omówione zostaną zasady oceny, konstrukcja wniosku i najczęściej pojawiające się błędy. Rejestracja rusza we wtorek 30 stycznia.

MINIATURA to jeden z najpopularniejszych konkursów w ofercie Narodowego Centrum Nauki. Ma na celu wspieranie działań naukowych początkujących badaczy, którzy dzięki temu zdobywają pierwsze doświadczenia w realizacji grantu oraz mogą przygotować założenia projektu w krajowych lub międzynarodowych konkursach. W jego ramach finansowane są trwające do 12 miesięcy pojedyncze działania naukowe, takie jak badania wstępne/pilotażowe, kwerendy, staże naukowe, wyjazdy badawcze albo konsultacyjne. Młodzi naukowcy mogą się starać o środki w wysokości od 5 tys. do 50 tys. zł. Nabór wniosków prowadzony będzie w trybie ciągłym do końca lipca.

W związku z inauguracją ósmej edycji konkursu Narodowe Centrum Nauki organizuje spotkanie online, podczas którego omówione zostaną m.in. zasady oceny wniosku, jego konstrukcja oraz najczęściej pojawiające się błędy. Szkolenie odbędzie się 9 lutego i potrwa około pół godziny. Aby wziąć w nim udział, należy zarejestrować się pośrednictwem platformy Clickmeeting. Liczba miejsc jest ograniczona.

W siedmiu dotychczasowych edycjach konkursu MINIATURA do sfinansowania skierowano ponad 4400 wniosków na pojedyncze działania naukowe.

MK

Dyskusja (0 komentarzy)