Aktualności
Nagrody
28 Maja
Źródło: Facebook/Badacze i Badaczki na Granicy
Opublikowano: 2023-05-28

Dr Natalia Judzińska z Nagrodą im. Artura Rojszczaka

Dr Natalia Judzińska z Instytutu Slawistyki Polskiej Akademii Nauk w Warszawie została laureatką XVII edycji konkursu o Nagrodę im. Artura Rojszczaka, tragicznie zmarłego znakomitego filozofa, jednego z założycieli i głównych animatorów Klubu Stypendystów Fundacji na Rzecz Nauki Polskiej.

Do finału Nagrody zakwalifikowano troje badaczy, którzy podczas Zjazdu Klubu Stypendystów Fundacji na Rzecz Nauki Polskiej, w minioną sobotę w Toruniu, zaprezentowali swoje naukowe i pozanaukowe pasje oraz osiągnięcia. Następnie uczestnicy wydarzenia drogą głosowania dokonali wyboru osoby, do której trafiła statuetka projektu Martyny Ceglińskiej.

Tegoroczną laureatką została dr Natalia Judzińska z Zakładu Badań Narodowościowych Instytutu Slawistyki PAN w Warszawie. Nominowano ją za pracę naukową dotyczącą materialnego wymiaru kryzysu humanitarnego na granicy polsko-białoruskiej oraz za powołanie grupy „Badaczki i Badacze na Granicy” i niesienie pomocy humanitarnej w obszarze nadgranicznym.

Dr Judzińska jest kulturoznawczynią, zajmuje się studiami nad mniejszościami, antysemityzmem i pamięcią oraz wykluczeniami w uczelniach międzywojennej Polski. Od 2021 roku należy do Association for Jewish Studies. Jest jedną z inicjatorek (wspólnie z Niną Boichenko) i członkinią międzyuczelnianego zespołu naukowego „Badaczki i Badacze na Granicy”. To interdyscyplinarna, oddolnie zorganizowana sieć, powstała w reakcji na trwający kryzys humanitarny na granicy polsko-białoruskiej. Nieformalny projekt zmobilizował i połączył naukowców z różnych ośrodków w Polsce i poza jej granicami. Skupia kilkadziesiąt osób reprezentujących tak różnorodne dyscypliny, dziedziny i zainteresowania, jak: kulturoznawstwo, socjolingwistyka, nauki o migracjach, nauki o bezpieczeństwie, nauki społeczne, orientalistyka oraz studia nad Zagładą.

Nagroda im. Artura Rojszczaka jest indywidualną nagrodą pieniężną (5 tys. zł) przyznawaną młodym uczonym, którzy obronili pracę doktorską w ciągu ostatnich siedmiu lat od złożenia wniosku. Laureaci muszą wyróżniać się humanistyczną postawą, uczciwością i pasją naukową, osiągnięciami w pracy badawczej (w dowolnej dziedzinie), dydaktycznej lub społecznej, oraz umiejętnościami przekraczania granic swojej specjalizacji. Kandydatów do Nagrody zgłaszają członkowie Klubu na podstawie informacji własnych i przekazanych im przez środowisko naukowe.

Nagrodę ustanowiono dla upamiętnienia tragicznie zmarłego doktora Artura Rojszczaka, jednego z założycieli Klubu Stypendystów Zagranicznych FNP. Był filozofem analitycznym i historykiem filozofii, znawcą pism i tradycji Franza Brentany. Obronił doktorat pod kierownictwem Jana Woleńskiego w 1997 roku. Pracował kolejno na Uniwersytecie Jagiellońskim, Salzburskim (1994) i na State University of New York. Dzięki stypendium Fundacji na rzecz Nauki Polskiej prowadził także badania na Uniwersytecie Buffalo (1998–99). W 1999 roku współorganizował XI Międzynarodowy Kongres Logiki, Metodologii i Filozofii Nauki (11th International Congress of Logic Methodology and Philosophy of Science) w Krakowie.

Więcej o Nagrodzie oraz dotychczasowych laureatach na stronie internetowej Klubu.

MK

Dyskusja (0 komentarzy)