Konkursy

51 LIDERÓW w IX edycji konkursu NCBiR

Opublikowano: 14.08.2018

forum akademickie

51 młodych naukowców zostało laureatami IX edycji konkursu w ramach programu LIDER organizowanego przez Narodowe Centrum Badań i Rozwoju. Ich projekty otrzymają dofinansowanie w łącznej kwocie blisko 60 mln zł. 

LIDER to program, którego celem jest poszerzenie kompetencji młodych naukowców w samodzielnym planowaniu prac badawczych oraz zarządzaniu własnym zespołem podczas realizacji projektów, których wyniki mogą mieć zastosowanie praktyczne i posiadają potencjał wdrożeniowy. Maksymalne możliwe w programie LIDER dofinansowanie w wysokości 1,2 mln zł otrzymało w tej edycji 12 projektów, w tym: po dwa z Uniwersytetu Mikołaja Kopernika, Politechniki Krakowskiej i Politechniki Warszawskiej oraz po jednym z Instytutu Podstawowych Problemów Techniki Polskiej Akademii Nauk, Instytutu Farmakologii Polskiej Akademii Nauk, Wojskowej Akademii Technicznej, Instytutu Maszyn Przepływowych im. Roberta Szewalskiego Polskiej Akademii Nauk, Politechniki Lubelskiej i Uniwersytetu im. Adama Mickiewicza. Wśród wszystkich 51 laureatów najwięcej liderów – 7 – ma Politechnika Warszawska, a po 4 reprezentuje: Politechnikę Lubelską i Akademię Górniczo-Hutniczą.

Najwyżej oceniono projekt Lucyny Budźko z Instytutu Chemii Bioorganicznej Polskiej Akademii Nauk: „Wykorzystanie enzymów AID/APOBEC w mapowaniu modyfikacji cytozyny w kwasach nukleinowych”. Otrzymał on 97 pkt. i dofinansowanie w kwocie 1 199 000 zł.

MK

Lista rankingowa programu LIDER IX

 


PARTNERZY

forum akademickie
forum akademickie
forum akademickie
forum akademickie
forum akademickie
forum akademickie
forum akademickie
forum akademickie
forum akademickie
forum akademickie
forum akademickie
forum akademickie
forum akademickie
forum akademickie
forum akademickie