Konkursy

Kolejni młodzi naukowcy z grantami MINIATURA

Opublikowano: 2020-10-01

forum akademickie

Kolejnych 138 naukowców dołączyło do grona laureatów konkursu MINIATURA 4. Łącznie na realizację działań naukowych, takich jak badania wstępne, badania pilotażowe, kwerendy, staże, konsultacje naukowe i wyjazdy konferencyjne badacze otrzymają ponad 5 mln zł.

MINIATURA 4 jest konkursem skierowanym do osób posiadających stopień naukowy doktora, planujących ubiegać się o finansowanie przyszłych projektów badawczych w konkursach Narodowego Centrum Nauki. W konkursie mogą wziąć udział osoby, które uzyskały stopień naukowy doktora nie wcześniej niż 12 lat przed rokiem wystąpienia z wnioskiem i są zatrudnione przez jednostkę naukową występującą jako wnioskodawca na podstawie umowy o pracę. Czas realizacji działań naukowych nie może przekroczyć 12 miesięcy, a wysokość budżetu może wynieść od 5 do 50 tys. zł.

W drugim rozdaniu czwartej edycji najwięcej środków otrzymają badacze reprezentujący nauki o życiu. Do 56 naukowców trafi blisko 2,6 mln zł. W naukach humanistycznych, społecznych i o sztuce finansowanie w łącznej kwocie 926 tys. zł przyznano autorom 43 projektów. Z kolei w naukach ścisłych i technicznych zrealizowanych zostanie 39 projektów o wartości 1,5 mln zł.

Wśród zatwierdzonych do finansowania projektów są m.in. „Semantyka japońskich konstrukcji cytacyjnych”, „Systemy innowacji w regionach peryferyjnych”, „Dlaczego niektórzy rodzice żałują posiadania dzieci? Badanie pilotażowe z zastosowaniem metodologii mieszanej”, „Przekraczając (nie)widzialne granice. Doświadczenie awansu klasowego w biografiach jednostek”, „Analiza powstawania oporów hydraulicznych w rozłączonym sprzęgle wielopłytkowym”, „Opracowanie Ortofotomapy Lublina 1939–1945”.

Przypomnijmy, że w pierwszej turze tej edycji do finansowania zakwalifikowano 52 wnioski o łącznej wartości ponad 1,9 mln złotych.

MK

Lista rankingowa MINIATURA 4


PARTNERZY

forum akademickie
forum akademickie
forum akademickie
forum akademickie
forum akademickie
forum akademickie
forum akademickie
forum akademickie
forum akademickie
forum akademickie
forum akademickie
forum akademickie
forum akademickie
forum akademickie
forum akademickie