Nagrody

Nagrody Geologia 2018 wręczone

Opublikowano: 2019-01-03

forum akademickie
Źródło: Ministerstwo Środowiska

Minister Środowiska nagrodził przedsięwzięcia służące rozwojowi i promocji polskiej geologii, rozwiązania naukowo-techniczne oraz fundamentalne odkrycia w tej dziedzinie. Laureaci odebrali nagrody i wyróżnienia z rąk wiceministra środowiska, prof. dr. hab. Mariusza Oriona Jędryska, Głównego Geologa Kraju, Pełnomocnika Rządu ds. Polityki Surowcowej Państwa. 

Celem konkursu jest promocja innowacyjnych usług i rozwiązań, propagowanie działań zmierzających do zrównoważonego gospodarowania zasobami środowiska oraz wspieranie rozwoju naukowego i popularyzacja wiedzy dotyczącej geologii.

Nagrodę Geologia 2018 w kategorii Przemysł, innowacje otrzymali ex aequo: dr hab. Andrzej Pelc – kierownik Zakładu Spektrometrii Mas w Instytucie Fizyki Wydziału Matematyki, Fizyki i Informatyki Uniwersytetu Marii Curie-Skłodowskiej w Lublinie – za „Udoskonalanie masowo-spektrometrycznych technik badań składu izotopowego pierwiastków w środowisku naturalnym i utworach geologicznych” oraz prof. dr hab. inż. Marek Krąpiec z Katedry Geologii Ogólnej i Geoturystyki Wydziału Geologii, Geofizyki i Ochrony Środowiska Akademii Górniczo-Hutniczej w Krakowie – za „Nowe narzędzie do wykrywania aktywnych stoków osuwiskowych podstawą do racjonalnego planowania przestrzennego”.

W kolejnych dwóch kategoriach przyznano tylko wyróżnienia. W kategorii „Dorobek, fundamentalne odkrycie” (wynikające z własnej, twórczej pracy naukowo-badawczej) zdobyli je: Dawid Surmik – doktorant z Wydziału Nauk o Ziemi Uniwersytetu Śląskiego; dr hab. inż. Krzysztof Galos – dyrektor Instytutu Gospodarki Surowcami Mineralnymi i Energią PAN, prof. IGSMiE; prof. dr hab. Łukasz Karwowski z Katedry Geochemii, Mineralogii i Petrografii Uniwersytetu Śląskiego.

W kategorii Młodzi” wyróżniono doktorantów: Joannę Szymańską z Politechniki Warszawskiej i Krzysztofa Broma z Uniwersytetu Śląskiego oraz dr. inż. Macieja Miecznika z Zakładu Odnawialnych Źródeł Energii i Badań Środowiskowych Instytutu Gospodarki Surowcami Mineralnymi i Energii PAN.

W kategorii „Popularyzacja geologii i geośrodowiska” nagrodą Geologia 2918 uhonorowano Gminę Miasta Jaworzno, a wyróżnieniami: Polskie Stowarzyszenie Geologów Górniczych i prof. dr. hab. Joachima Szulca z Zakładu Sedymentologii i Analizy Paleośrodowiska Instytutu Nauk Geologicznych Wydziału Geografii i Geologii Uniwersytetu Jagiellońskiego za projekt: „Regionalna izba geologiczna dorzecza Małej Panwi, Kielcza woj. opolskie”.

MK

 

 


PARTNERZY

forum akademickie
forum akademickie
forum akademickie
forum akademickie
forum akademickie
forum akademickie
forum akademickie
forum akademickie
forum akademickie
forum akademickie
forum akademickie
forum akademickie
forum akademickie
forum akademickie
forum akademickie