Szkoły wyższe

Patent dla UMCS

Opublikowano: 2019-05-15

forum akademickie
Wyprawa badawcza na Półwysep Kola. Fot. M. Huber

Uniwersytet Marii Curie-Skłodowskiej w Lublinie uzyskał patent na wynalazek „Moździerz laboratoryjny”. Wynalazek ten wraz z niezbędną dokumentacją został opracowany przez dr. inż. Miłosza Hubera z Zakładu Geologii i Gleboznawstwa UMCS.

Opracowany wynalazek służy do kruszenia próbek skał zwięzłych w warunkach laboratoryjnych z jednoczesnym sortowaniem frakcji poddawanych dalszej obróbce i badaniom. Rozdrabnia on próbki o zróżnicowanej wielkości i twardości. Obecnie stosowane moździerze nie pozwalają na sortowanie materiału w czasie jego kruszenia. Celem było więc skonstruowanie moździerza umożliwiającego sortowanie materiału w trakcie procesu jego kruszenia, co skutkuje zachowaniem pełnego składu sedymentacyjnego oraz fizykochemicznego próbki.

W tym roku przypada jubileusz 20-lecia badania Arktyki przeze dr. inż. Hubera. Jego pierwsza wyprawa naukowo-badawcza miała miejsce w 1999 r. Od tego momentu odbyło się aż 27 wypraw, które zaowocowały wieloma wspólnymi badaniami.

Katarzyna Skałecka


PARTNERZY

forum akademickie
forum akademickie
forum akademickie
forum akademickie
forum akademickie
forum akademickie
forum akademickie
forum akademickie
forum akademickie
forum akademickie
forum akademickie
forum akademickie
forum akademickie
forum akademickie
forum akademickie