Aktualności
02 Lipca
Źródło: www.uj.edu.pl
Opublikowano: 2019-07-02

Dr Mateusz Hołda z nagrodą Emerging Europe

Dr Mateusz Hołda z Wydziału Lekarskiego Uniwersytetu Jagiellońskiego – Collegium Medicum otrzymał nagrodę Emerging Europe w kategorii Young Influencer of the Year 2019. Uroczystość wręczenia odbyła się w siedzibie European Bank for Reconstruction and Development w Londynie.

Konkurs Emerging Europe Awards organizuje brytyjski think-tank Emerging Europe, który bada ekonomiczny oraz społeczny rozwój krajów Europy Środkowo-Wschodniej, a także wspiera region w napływie inwestycji zagranicznych. Nagradza najbardziej aktywne osoby, organizacje, instytucje, firmy czy lokalne samorządy odnoszące sukcesy w zakresie promocji i działań na rzecz tej części Starego Kontynentu.

– Nagroda została przyznana za całokształt mojej dotychczasowej działalności naukowo-badawczej i organizacyjnej, a w szczególności za moje działania na rzecz środowiska młodych naukowców w Europie. Podczas ogłoszenia wyników jury podkreślało, że doceniono nie tylko mój dotychczasowy interdyscyplinarny dorobek naukowy, lecz wzięto pod uwagę przede wszystkim postawę w działaniu, w tym przełamywanie barier i obalanie dotychczasowych schematów. W opinii organizatorów konkursu jestem postacią inspirującą dla młodego pokolenia Europejczyków, której działalność zachęca do podejmowania odważnych decyzji, stawiania sobie ambitnych celów oraz ich późniejszą konsekwentną realizację – wyjaśnia dr Hołda.

Laureat jest absolwentem Wydziału Lekarskiego UJ CM. W kwietniu 2017 roku, jako pierwszy w Polsce, zakończył przewód doktorski przed ukończeniem studiów magisterskich (bez posiadania tytułu magistra lub równorzędnego), otrzymując stopień doktora nauk medycznych za wyróżnioną rozprawę doktorską „Cieśń mitralna oraz cieśń trójdzielno-żylna – anatomiczne podłoże dla zabiegów ablacji substratu arytmogennego”. Młody naukowiec jest współzałożycielem i kierownikiem niezależnego zespołu naukowego Heart Embryology and Anatomy Research Team przy Katedrze Anatomii UJ CM. Pracuje na stanowisku adiunkta w Katedrze Anatomii UJ CM.

W swojej pracy naukowej skupia się na morfologii układu sercowo-naczyniowego (od poziomu organu do poziomu molekularnego) oraz technikach obrazowania architektury mięśnia sercowego. Współautor ponad 100, wielokrotnie nagradzanych referatów zjazdowych. Autor ponad 60 artykułów w najbardziej renomowanych czasopismach kardiologicznych i morfologicznych. Jest m.in. stypendystą Fundacji na rzecz Nauki Polskiej i Narodowego Centrum Nauki, kilkukrotny laureat nagród Ministra Nauki i Szkolnictwa Wyższego, Diamentowego Grantu, Studenckiego Nobla oraz Lauru Medycznego im. dr. Wacława Mayzla. Członek Klubu 30 Polskiego Towarzystwa Kardiologicznego, a także European Society of Cardiology, American Association of Anatomists i American Association of Clinical Anatomists.

Łukasz Wspaniały, źródło: UJ

Dyskusja (0 komentarzy)