Aktualności
Sprawy nauki
29 Listopada
Opublikowano: 2021-11-29

Dziesięcioro doktorantów ze stypendiami prezesa PAN

Dziesięcioro doktorantów kształcących się w instytutach PAN otrzymało stypendia prezesa Polskiej Akademii Nauk za wybitne osiągnięcia naukowe.

To już szósta edycja programu stypendialnego, który ma na celu pomoc w osobistym rozwoju młodych badaczy. O stypendia ubiegać się mogą osoby kształcące się na studiach doktoranckich, a od dwóch lat także w szkołach doktorskich, które ukończyły co najmniej pierwszy rok studiów, otrzymały wpis na rok kolejny oraz posiadają w dorobku wybitne osiągnięcia naukowe w swojej dyscyplinie. Stypendia zostaną wypłacone do końca tego roku z funduszy przekazanych na ten cel przez prezesa Akademii poszczególnym instytutom.

W tym roku oceniono 61 wniosków (o 2 więcej niż przed rokiem), z którymi wystąpili do prezesa PAN dyrektorzy 30 instytutów PAN. Na podstawie sporządzonej listy rankingowej dziesięcioro młodych naukowców, których wnioski uzyskały największą liczbę punktów, otrzymało od prof. Jerzego Duszyńskiego stypendia na rok akademicki 2021/2022. Wśród nagrodzonych jest osiem osób kształcących się na studiach doktoranckich i dwie w szkołach doktorskich:

  • Łukasz Bijoch (Instytut Biologii Doświadczalnej im. Marcelego Nenckiego PAN)
  • Marta Dratwa (Instytut Immunologii i Terapii Doświadczalnej im. Ludwika Hirszfelda PAN)
  • Piotr Jenczyk (Instytut Podstawowych Problemów Techniki PAN)
  • Marta Kędziora (Instytut Farmakologii im. Jerzego Maja PAN)
  • Kamila Maciejewska (Instytut Niskich Temperatur i Badań Strukturalnych im. Włodzimierza Trzebiatowskiego PAN)
  • Aleksandra Piejka (Instytut Psychologii PAN)
  • Jakub Skrzeczkowski (Instytut Matematyczny PAN)
  • Aleksandra Splitt (Instytut Ochrony Przyrody PAN)
  • Ankan Sur (Centrum Astronomiczne im. Mikołaja Kopernika PAN)
  • Dawid Zaniewski (Instytut Maszyn Przepływowych im. Roberta Szewalskiego PAN)

W prowadzenie studiów doktoranckich są zaangażowane 44 instytuty PAN. Według danych na koniec 2020 roku w instytutach PAN i MIBMiK kształciło się 1796 doktorantów, z czego nieco ponad 340 w w szkołach doktorskich. Liczba obcokrajowców zwiększyła się do 358 osób, co znaczy, że stanowią oni blisko 20% ogółu doktorantów.

MK, źródło: PAN

Dyskusja (0 komentarzy)