Aktualności
Sprawy nauki
30 Stycznia
Źródło: NCN
Opublikowano: 2023-01-30

Mały format, duże możliwości

Badanie wstępne lub pilotażowe, kwerenda, staż badawczy, wyjazd naukowy bądź konsultacyjny – finansowanie tego typu działań umożliwia młodym naukowcom program MINIATURA. We wszystkich dotychczasowych konkursach złożono 13 995 wniosków, z których 3859 rozpatrzono pozytywnie. 

Adresatami MINIATURY są osoby po doktoracie, które rozpoczynają samodzielne prowadzenie badań i nie kierowały wcześniej grantami Narodowego Centrum Nauki. Celem jest wsparcie działań naukowych prowadzących do przygotowania założeń projektu badawczego, który zostanie złożony w konkursach organizowanych nie tylko przez NCN, ale także inne agencje, zarówno krajowe, jak i zagraniczne. W listopadzie wyłoniono ostatnich laureatów szóstej edycji MINIATURY.

Jednym z założeń konkursu, który po raz pierwszy ogłosiliśmy w 2016 roku, jest poszerzenie grona laureatów naszych programów, zachęcenie do udziału w nim badaczek i badaczy pracujących w mniejszych ośrodkach akademickich i zwiększenie równowagi regionalnej – zaznacza Anna Korzekwa-Józefowicz, rzeczniczka NCN.

W ostatnim numerze „Forum Akademickiego” opublikowaliśmy obszerną analizę dwóch pierwszych odsłon konkursu. Jej autorki – dr hab. Joanna Golińska-Pilarek (Uniwersytet Warszawski), Renata Mazurkiewicz i dr Anna Strzebońska (Narodowe Centrum Nauki) oraz dr hab. Joanna Wolszczak-Derlacz (Politechnika Gdańska) – odpowiadają m.in. na pytanie, czy MINIATURA aktywizuje badaczy do dalszej działalności grantowej i sprzyja skuteczności w pozyskiwaniu finansowania na kolejne projekty badawcze.

Najbardziej spektakularnym przykładem jest tu prof. Valentina Lepri, laureatka MINIATURY, która po zakończeniu działania finansowanego przez NCN uzyskała grant ERC Consolidator. Podkreślała w wywiadach, że to właśnie otrzymanie finansowania w programie MINIATURA na pilotażowe badania pozwalające zweryfikować wstępny pomysł na projekt badawczy było kluczowe w przygotowaniu wniosku ERC, który następnie uzyskał finansowanie – czytamy w analizie.

Skuteczność aplikacyjną laureatów porównano także ze wskaźnikami dla ogólnej populacji aplikujących w programach dostępnych na późniejszych etapach kariery. O ile w konkursach OPUS i SONATA były one na podobnym poziomie, o tyle wyraźna różnica zaznaczyła się w programie SONATA BIS. Z kolei w podziale na trzy grupy dyscyplin: nauki humanistyczne, społeczne i o sztuce (HS), nauki o życiu (NZ) oraz nauki ścisłe i techniczne (ST) uzyskane wyniki wyraźnie pokazują, że MINIATURA działa promująco w tej pierwszej.

Ta szczególna pozycja grupy HS wynikać może z niższej niż w pozostałych grupach dyscyplin średniej kosztochłonności planowanych działań naukowych – piszą autorki.

Zbadały one także, które jednostki osiągają najwyższy współczynnik sukcesu. Prym wiodą tu jednostki naukowe PAN (46%), przed uczelniami badawczymi (36%) i uczelniami aspirującymi do tego miana (32%). W podziale na województwa średnia wartość współczynnika wynosi 28% i jest wyższa niż w innych programach krajowych (21%). W analizie zauważono, że dystrybucja środków ma w programie MINIATURA bardziej zrównoważony geograficznie charakter niż w przypadku pozostałych konkursów.

Co więcej, w przypadku województw o najniższych współczynnikach sukcesu w pozostałych krajowych programach NCN – świętokrzyskiego 5%, opolskiego 7%, zachodniopomorskiego 10%, lubelskiego 12% – ich skuteczność w programie MINIATURA jest znacząco wyższa i wynosi odpowiednio 18%, 19%, 17%, 26% – zwracają uwagę autorki tekstu.

Szczegółowa analiza dostępna jest w styczniowym numerze „Forum Akademickiego”.

MK

Skuteczność laureatów programu MINIATURA 1 i MINIATURA 2 a ogólna skuteczność w pozyskiwaniu grantów w wybranych krajowych programach NCN
Wnioski złożone i zakwalifikowane do finansowania wraz ze współczynnikami sukcesu w programie MINIATURA oraz w pozostałych krajowych programach NCN w latach 2017–2021, w podziale na województwa
Wnioski złożone i zakwalifikowane do finansowania wraz ze współczynnikami sukcesu w programie MINIATURA oraz w pozostałych krajowych programach NCN w latach 2017–2021, w podziale na grupy dyscyplin
Dyskusja (0 komentarzy)