Aktualności
Sprawy nauki
01 Lipca
Opublikowano: 2024-07-01

Minister powołał nową Radę Narodowego Programu Rozwoju Humanistyki

Minister nauki Dariusz Wieczorek powołał nową Radę Narodowego Programu Rozwoju Humanistyki. Jej przewodniczącym został prof. Mikołaj Sokołowski z Instytutu Badań Literackich PAN.

Rada Narodowego Programu Rozwoju Humanistyki to zespół doradczy ministra, składający się z przedstawicieli środowiska nauk humanistycznych. Do jej zadań należy: ocena merytoryczna wniosków o przyznanie środków finansowych na realizację projektu złożonych w ramach NPRH; przedstawienie list wniosków o realizację projektu rekomendowanych do przyznania środków finansowych w ramach poszczególnych konkursów; wskazywanie kandydatów na ekspertów uczestniczących w procesie oceny wniosków; przedstawienie sprawozdań z przebiegu poszczególnych konkursów programu po ich zakończeniu; identyfikowanie potrzeb polskiej humanistyki.

Kadencja nowej Rady rozpoczyna się 3 lipca i potrwa do 3 lipca 2028 roku. W skład 11-osobowego gremium weszli:

 • prof. Mikołaj Sokołowski z Instytutu Badań Literackich PAN (przewodniczący);
 • dr hab. Renata Bizek-Tatara z Katedry Romanistyki w Instytucie Językoznawstwa i Literaturoznawstwa Uniwersytetu Marii Curie-Skłodowskiej w Lublinie;
 • prof. Marzena Górecka z Katedry Literatury i Kultury Niemieckojęzycznej w Instytucie Literaturoznawstwa Katolickiego Uniwersytetu Lubelskiego Jana Pawła II w Lublinie;
 • prof. Jarosław Kłaczkow z Katedry Historii XIX–XX Wieku i Historii Najnowszej w Instytucie Historii i Archiwistyki Uniwersytetu Mikołaja Kopernika w Toruniu;
 • dr hab. Cezary Kościelniak z Zakładu Etyki Gospodarczej w Instytucie Kulturoznawstwa Uniwersytetu im. Adama Mickiewicza w Poznaniu;
 • prof. Wioletta Kowalska z Katedry Filozofii i Etyki w Instytucie Filozofii Uniwersytetu w Białymstoku;
 • dr hab. Michał Krzykawski z Instytutu Filozofii na Wydziale Humanistycznym Uniwersytetu Śląskiego;
 • dr hab. Iwona Kurz z Zakładu Filmu i Kultury Wizualnej w Instytucie Kultury Polskiej Uniwersytetu Warszawskiego;
 • prof. Mirosław Lenart z Instytutu Nauk o Literaturze Uniwersytetu Opolskiego;
 • dr Adam Ostolski z Katedry Socjologii Ekonomicznej i Spraw Publicznych na Wydziale Socjologii Uniwersytetu Warszawskiego;
 • dr hab. Anna Siewierska-Chmaj z Instytutu Nauk o Polityce Uniwersytetu Rzeszowskiego.

Narodowy Program Rozwoju Humanistyki swoją działalność rozpoczął 10 lutego 2011 roku. Powstał w odpowiedzi na postulaty środowisk humanistycznych, a jego założenia zostały wypracowane w konsultacji z najwybitniejszymi przedstawicielami nauk humanistycznych w Polsce.

Celem NPRH jest uzupełnienie polskiego systemu grantowego o finansowanie projektów, na które nie można uzyskać środków z NCN, NCBiR i z funduszy europejskich. Są to projekty wieloletnie, trwające czasem kilkanaście i więcej lat, polegające na tworzeniu naukowych publikacji dokumentacyjnych, słownikowych, bibliograficznych, krytycznych wydań źródeł i utworów literackich oraz kompendiów wiedzy o charakterze syntetycznym i encyklopedycznym (moduł Dziedzictwo narodowe). Program ma także upowszechniać osiągnięcia polskiej humanistyki naukowej w świecie (moduł Uniwersalia.1), umożliwić stabilizację wyspecjalizowanych, edytorskich zespołów badawczych oraz finansowanie projektów obejmujących naukowe wydania krytyczne (przekłady na język polski wraz z naukowym opracowaniem edytorskim najważniejszych dzieł należących do kultury światowej – moduł Uniwersalia.2). Ponadto w Programie znajduje się moduł Fundamenty, w ramach którego finansowane są projekty dotyczące tematów istotnych dla humanistyki ze względu na politykę państwa.

MK

Dyskusja (13 komentarzy)
 • ~JK 02.07.2024 12:16

  A GW publikuje artykuł jak to minister walczy z pozostałościami po Czarnku i zmienia skład rady, a wiele nazwisk jest tych samych. A w ogóle nie znam nikogo z tych ludzi, nie słyszałem nawet.

  • ~ja 03.07.2024 13:22

   a które są te same?

 • ~To już było. 02.07.2024 10:59

  Ręce opadają.

 • ~Pan Tau 02.07.2024 10:31

  Dziwny ten skład. W programie, który finansuje tłumaczenia z greki czy łaciny nie ma żadnego filologa klasycznego. Nie ma też żadnego historyka zajmującego się Polską Jagiellonów, brak archeologa, czy polonisty zajmującego się długofalowymi projektami ważnymi dla polskiej literatury.

  • ~ja 03.07.2024 13:22

   a przewodniczący?, czy naprawdę musi być specjalista od każdego najdrobniejszego detalu?, przecież tu chodzi o to, by umieli dobrać recezentów...

   • ~Pan Tau 03.07.2024 14:14

    Filolog klasyczny to detal? A skąd przepraszam pan piszący o entropii będzie wiedział, kto ma recenzować projekt tłumaczenia Iliady? W Radzie powinni być ludzie, którzy mają jakąś ogólną wizję polskiej humanistyki i jej rozwoju. Nie widzę w składzie takich osób. A są tacy w Polsce.

 • ~Zafrasowany 01.07.2024 21:25

  A to nie jest tak, że to mieli być czołowi polscy humaniści?

 • ~Phhhyy 01.07.2024 16:29

  Przecież to prawie ta sama Rada co była za min. Czarnka. Dożywotnie te stołki?

 • ~ZF 01.07.2024 12:49

  Według jakich kryteriów te osoby zostały powołane? Bo nie widzę jakiś ludzi z dorobkiem robiącym wrażenie.

  • ~Jot** 01.07.2024 16:32

   To te same osoby, które powołał min. Czarnek. Kosmetyczne zmiany.

  • ~Profesor PAN 01.07.2024 13:20

   A na jakich zasadach powoluje się ludzi do jakichkolwiek ciał? Krewni i znajomi królika.

 • ~Profesor PAN 01.07.2024 09:53

  I tak to Polska powoli się przekształca w Kraj Rad. A także komitetów, komisji i zespołów. Może cała Polska jeszcze nie ale polska nauka na pewno.

  • ~Patus 01.07.2024 12:40

   Głębokie...