Aktualności
Sprawy nauki
21 Grudnia
Opublikowano: 2023-12-21

Nauka do naprawy – pomogą nam eksperci

Ośmioro ekspertów reprezentujących różne obszary nauki i różne ośrodki akademickie przyjęło nasze zaproszenie do współpracy w ramach akcji „Nauka do naprawy”. Pomogą nam przygotować, na podstawie analizy nadesłanych kwestionariuszy, katalog zmian niezbędnych do wprowadzenia w systemie nauki i szkolnictwa wyższego. 

W ubiegłym tygodniu, wraz z Polską Akademią Nauk, zainicjowaliśmy akcję „Nauka do naprawy”. Zachęcamy w niej do zgłaszania pomysłów koniecznych zmian w systemie nauki i szkolnictwa wyższego (FORMULARZ). Czekamy zarówno na drobne sugestie techniczno-prawne, jak i na propozycje większych modyfikacji. Mogą to być propozycje do niezwłocznej realizacji, ale też i dalekosiężne. Na razie wśród nadesłanych zgłoszeń dominują te dotyczące finansowania nauki i ewaluacji, ale nie brakuje też głosów odnoszących się do obszaru administracji, etyki i dobrych praktyk, otwartego dostępu, modelu kariery czy współpracy nauki z otoczeniem.

Wszystkie propozycje będziemy analizować i przedyskutujemy w gronie zaproszonych przez nas ekspertów. Pomogą nam oni przygotować katalog niezbędnych zmian. Do współpracy zaprosiliśmy badaczy i badaczki reprezentujących różne obszary nauki i z różnych ośrodków akademickich.

HUMANISTYKA i NAUKI SPOŁECZNE

 • prof. Jarosław Górniak (Uniwersytet Jagielloński) – prorektor ds. rozwoju UJ, twórca i kierownik Centrum Ewaluacji i Analiz Polityk Publicznych UJ. Prowadzi Zakład Socjologii Gospodarki, Edukacji i Metod Badań Społecznych UJ. Specjalizuje się w zakresie metod badań społecznych, metodologii ewaluacji i analizy polityk publicznych, socjologii gospodarki i organizacji oraz statystycznej analizie danych.  Z przeprowadzonych przez niego badań i ekspertyz wielokrotnie korzystały duże międzynarodowe organizacje, jak ONZ (Program Narodów Zjednoczonych ds. Rozwoju), Bank Światowy, Komisja Europejska.
 • prof. Justyna Olko (Uniwersytet Warszawski) – historyczka, socjolingwistka i etnolożka, dyrektorka Centrum Zaangażowanych Badań nad Ciągłością Kulturową na Wydziale „Artes Liberales” UW. Specjalizuje się w badaniu (między)kulturowej, społeczno-politycznej i językowej historii Mezoameryki ze szczególnym uwzględnieniem Indian Nahua oraz kontaktu językowo-kulturowego. Zajmuje się także szeroko rozumianą problematyką języków mniejszościowych, różnorodnością językowo-kulturową oraz znaczeniem lokalnych języków dla dobrostanu i zdrowia ich użytkowników. Jest pierwszą polską badaczką, która dwukrotnie została wyróżniona grantem ERC (StG 2012, CoG 2020).

NAUKI BIOLOGICZNE

 • prof. Agnieszka Chacińska (Międzynarodowy Instytut Mechanizmów i Maszyn Molekularnych PAN) – dyrektorka IMol PAN od momentu powstania placówki w 2020 roku, wcześniej kierowała Centrum Nowych Technologii Uniwersytetu Warszawskiego. Specjalizuje się w zagadnieniach z zakresu cytologii, biologii molekularnej i biochemii. Liderka projektu ReMedy finansowanego z programu Międzynarodowe Agendy Badawcze Fundacji na rzecz Nauki Polskiej. Jest pierwszą polską badaczką zasiadającą w Niemieckiej Akademii Przyrodników Leopoldina – najstarszej nieprzerwanie istniejącej akademii nauk przyrodniczych i medycznych na świecie.
 • prof. Monika Kaczmarek (Instytut Rozrodu Zwierząt i Badań Żywności Polskiej Akademii Nauk w Olsztynie) – pracuje w Zakładzie Mechanizmów Działania Hormonów IRZiBŻ PAN, od 2011 r. kieruje Laboratorium Biologii Molekularnej w tej placówce. Jej badania skupiają się na poznaniu molekularnych mechanizmów interakcji zarodek-matka u różnych gatunków zwierząt, od muchy owocowej po człowieka. W 2021 roku została pierwszą kobietą wybraną na prezesa Towarzystwa Biologii Rozrodu. Od 2020 r. zasiada w Radzie Narodowego Centrum Nauki.

NAUKI ŚCISŁE i TECHNICZNE

 • prof. Jan Cieśliński (Uniwersytet w Białymstoku) – od 2020 roku dziekan Wydziału Fizyki UwB, wcześniej na tej uczelni pełnił funkcję dyrektora Instytutu Fizyki i Instytutu Fizyki Teoretycznej. Przed zatrudnieniem w Białymstoku, był związany z Uniwersytetem Warszawskim. Zajmuje się fizyką matematyczną, całkowalnymi układami nieliniowymi, geometrią różniczkową, geometrycznymi metodami numerycznymi, różnymi zagadnieniami matematyki stosowanej. Interesuje się także filozofią i socjologią nauki oraz mechanizmami finansowania polskiego szkolnictwa wyższego. W 2016 roku kandydował w wyborach na rektora UwB.

NAUKI MEDYCZNE

 • prof. Katarzyna Starowicz-Bubak (Instytut Farmakologii im. Jerzego Maja PAN) – neurofarmakolożka z Zakładu Neurochemii IF PAN. Specjalizuje się w strategiach leczenia bólu przewlekłego, zwłaszcza w podnoszeniu skuteczności leczenia bólu neuropatycznego oraz bólu związanego z chorobą zwyrodnieniową stawów. W 2025 roku obejmie stanowisko prezydenta Międzynarodowego Towarzystwa Badań nad Kannabinoidami. W 2012 roku była stypendystką programu L’Oreal Polska dla Kobiet i Nauki, a w 2016 – laureatką Nagrody NCN.
 • prof. Wojciech Fendler (Uniwersytet Medyczny w Łodzi) – z wykształcenia lekarz, pełni funkcję kierownika Zakładu Biostatystyki i Medycyny Translacyjnej UMŁ. Był dyrektorem ds. naukowo-medycznych w Centrum Wsparcia Badań Klinicznych UMŁ. Zajmuje się zagadnieniami narażenia na promieniowanie jonizujące oraz wczesnej detekcji chorób nowotworowych. Jego obecne badania skupiają się na mikroRNA jako biomarkerach toksyczności promieniowania. W 2020 roku otrzymał Nagrodę NCN.

Przypominamy, że nasza akcja trwa do 15 stycznia. Chętnych do udziału prosimy o wypełnienie formularza, w którym pytamy o: opis zidentyfikowanego problemu, krótkie określenie pomysłu na jego rozwiązanie, opis działań, jakie są niezbędne, aby pomysł wprowadzić w życie, ocenę skali proponowanej zmiany, ocenę, jak pilny do rozwiązania jest problem.

Wybrane pomysły opublikujemy, o niektórych porozmawiamy w cyklu podcastów „Co tam, PANie, w polityce (naukowej)?”, a także omówimy je w trakcie planowanej debaty z udziałem przedstawicieli i przedstawicielek polskiego systemu nauki. Zwieńczeniem akcji będzie przedstawienie wypracowanych wspólnie pomysłów i propozycji nowemu kierownictwu Ministerstwa Nauki i Szkolnictwa Wyższego.

MK

Jarosław Górniak
Justyna Olko
Agnieszka Chacińska
Monika Kaczmarek
Jan Cieśliński
Michał Tomza
Katarzyna Starowicz-Bubak
Wojciech Fendler
Dyskusja (10 komentarzy)
 • ~Alek Rachwald 14.02.2024 19:47

  Nic z nauk stosowanych (poza medycznymi), nawet z tak bliskich podstawowym jak nauki leśne i rolnicze, o politechnikach nie wspominając. Ciekawe, jak to ma się udać.

 • ~Marek 08.02.2024 07:19

  Czy Pan Prof Górniak nie był zaangażowany w reformy Gowina ?

 • ~Art 07.02.2024 16:07

  Wśród ekspertów nie ma nikogo z dziedziny nauk rolniczych? Dyscypliny z tej dziedziny mają swoją specyfikę .... jednak inną niż nauki biologiczne :)

 • ~elnino 23.12.2023 11:34

  W mojej ocenie jedną z przeszkód jest to, że osoby na stanowiskach zarządczych mają te same obowiązki badawcze, co pracownicy "szeregowi". Tymczasem, jeśli ktoś chce rzetelnie i skutecznie zarządzać większą jednostką (instytutem, wydziałem, czy uczelnią), to realnie nie będzie mieć czasu na poważne badania. W tej sytuacji radykalne decyzje kadrowe są trudne tak formalnie jak i moralnie.
  Rozwiązeniem byłoby wprowadzenie grupy stanowisk organizacyjnych (równolegle do istniejących badawczo-dydaktycznych, dydaktycznych, badawczych), do której okresowo przechodziłby rektor, prorektror dziekan, dyrektor, będąc zwolnionym w tym okresie z obowiązków badawczych.

  • ~Jan 08.01.2024 21:57

   Ciekawa propozycja, ale ma pewną wadę. w kontekście wyróżnionej roli "nauczycieli akademickich" w algorytmie podziału subwencji (i nie tylko).
   Może taka oto modyfikacja tego pomysłu: mamy trzy rodzaje aktywności (badawcze, dydaktyczne i organizacyjne), dopuszczalne są dowolne kombinacje dwóch aktywności w nazwie etatu. Zatem dziekan mógłby mieć (na swe życzenie) etat organizacyjno-dydaktyczny, prowadząc, zwykle ze zniżką pensum, jakieś zajęcia. Etaty czysto badawcze i czysto dydaktyczne mogłyby zostać, jak teraz? Czysto organizacyjne etaty za bardzo mieszałyby się z administracją...

  • ~JPT 23.12.2023 20:21

   W pełni się zgadzam.

 • ~Wt 21.12.2023 23:55

  To jeszcze proszę pomyśleć jak można rozstać się z uczonym (prac. Naukowo-dydaktyczny) który nie prowadzi badań, nie publikuje albo staje się działaczem związkowym?. Kiedy w Państwa instytutach kogoś zwolniono za nieustanny brak postępu(rezultatów badań)? I co zrobić aby uczeni nie poswiadczali nieprawdy dając oceny pozytywne swoim niepiszacym kolegom? Czy ktoś kiedyś rozliczył kierowników katedr, instytutów za tolerowanie udawania pracy przez podwładnych?

  • ~KOwal 23.12.2023 17:08

   Rozstać się? A któż w zamian będzie choćby zajęcia prowadził? Zwłaszcza w dyscyplinach okołoinformatycznych? Toż i bez zwalniania średnia wieku kadry na Wydziale Informatyki jednej z czołowych uczelni technicznych w kraju przekroczyła już 60. Już widzę te rzesze młodych gniewnych, którzy biorą 4k zł pensji adiunkta zamiast 20k-30k pensji w firmie.

   • ~Profesor PAN 24.12.2023 21:08

    20? Tyle to na początek dla mniej zdolnych.

    • ~ej 26.12.2023 23:44

     akurat eldorado w IT się kończy, automatyzacja, większa podaż - nic dziwnego, wystarczy samoedukacja w liceum by pracować w IT, nie ma opcji by przewaga rynkowa takich zawodów długo się utrzymała. Wkrótce bardziej będzie się opłacać być hydraulikiem, podobny czasowo cykl kształcenia.