Aktualności
Sprawy nauki
03 Października
Fot. wildbild
Opublikowano: 2022-10-03

Prof. Ewa Ziemba nagrodzona za działania na rzecz społeczeństwa informacyjnego

Prof. Ewa Ziemba z Uniwersytetu Ekonomicznego w Katowicach została tegoroczną laureatką Nagrody im. Marka Cara. Uhonorowano ją za stworzenie polskiej szkoły naukowej zrównoważonego społeczeństwa informacyjnego. 

Wyróżnienie przyznawane jest od 20 lat za wybitne osiągnięcia w tworzeniu warunków dla rozwoju społeczeństwa informacyjnego. Nagrodę wręczono podczas XXVIII Forum Teleinformatyki „System informacyjny państwa – kierunki rozwoju”. Jedną z dwóch tegorocznych laureatek została prof. dr hab. Ewa Ziemba z Katedry Informatyki i Rachunkowości Międzynarodowej Uniwersytetu Ekonomicznego w Katowicach. Została uhonorowana za stworzenie polskiej szkoły naukowej zrównoważonego społeczeństwa informacyjnego, rozwój młodej kadry naukowej i prace na rzecz środowiska akademickiego w Polsce i na świecie, a także jego integrację w obszarze zrównoważonego rozwoju społeczeństwa informacyjnego oraz merytoryczną współpracę ze środowiskiem administracji publicznej w województwie śląskim nad stworzeniem podstaw dla rozwoju zrównoważonego społeczeństwa informacyjnego i upowszechnianie wiedzy o nich w administracji samorządowej w Polsce.

Jej zainteresowania naukowe dotyczą wykorzystania technologii i systemów informatycznych na potrzeby doskonalenia biznesu, administracji publicznej i zrównoważonego rozwoju. Opublikowała ponad 200 artykułów naukowych i 3 monografie, jest redaktorem 21 tomów naukowych i kilku podręczników. Była koordynatorem i głównym wykonawcą w ponad trzydziestu polskich i międzynarodowych projektach badawczych. Z zespołem z Uniwersytetu Szczecińskiego prowadzi obecnie badania nad pomiarem zrównoważonego społeczeństwa w kontekście Agendy ONZ na rzecz zrównoważonego rozwoju 2030.

Od 2000 roku intensywnie rozwija współpracę z zagranicznymi ośrodkami naukowymi i jest promotorem polskiego środowiska naukowego na świecie. Pełni rolę eksperta w wielu zagranicznych instytucjach naukowych i badawczych oraz rządowych instytucjach finansujących badania naukowe, m.in. Academy of Finland, Malta Council for Science and Technology, Science Fund of Republic of Serbia czy Norwegian University of Science and Technology. Stworzyła szkołę naukową i wniosła wkład w rozwój teorii zrównoważonego społeczeństwa informacyjnego (ZSI). Zaproponowała autorską koncepcję tego społeczeństwa oraz dokonała jej operacjonalizacji i empirycznej weryfikacji.Jest redaktorem naczelnym Journal of Economics and Management. Współorganizuje międzynarodowe cykliczne konferencje naukowe, w tym Conference on Computer Science and Intelligence Systems FedCSIS. Za prace na rzecz międzynarodowego środowiska naukowego została wyróżniona w 2013 roku nagrodą Fellow & Distinguished Scholar Award. W ubiegłym roku została członkiem European Academy of Sciences and Arts (EASA).

Drugą laureatką została Joanna Śmigielska, nauczycielka informatyki z 24-letnim stażem, która od 2003 roku uczy w prestiżowym XIV LO im. S. Staszica w Warszawie

Nominowanymi do tegorocznej Nagrody im. Marka Cara byli także:

  • Elżbieta Bowdur – dydaktyk, trener, nauczyciel, przewodnicząca Zarządu Stowarzyszenia Komputer i Sprawy Szkoły KISS, koordynatorka regionu Katowice Europejskiego Certyfikatu Umiejętności Komputerowych;
  • Zdzisław Nowakowski – dyrektor Centrum Kształcenia Praktycznego i Doskonalenia Nauczycieli w Mielcu, honorowy profesor oświaty;
  • dr Bianka Siwińska – dr politologii, dziennikarka, badaczka, inicjatorka i realizatorka wielu kampanii społecznych promujących wśród kobiet zawody związane z informatyką. Redaktorka naczelna magazynu edukacyjnego „Perspektywy”, odpowiedziana m.in. za coroczny ranking szkół ponadpodstawowych.

Nagroda im. Marka Cara jest wręczana od 2002 roku na Forum Teleinformatyki. Wyróżniono nią już prawie 40 osób. Patron nagrody – tragicznie zmarły w 1997 roku Marek Car – był pomysłodawcą i pierwszym Przewodniczącym Rady Programowej Forum oraz aktywnym popularyzatorem nowoczesnych technologii w życiu społecznym.

MK, źródło: Forum Teleinformatyki

Prof. Ewa Ziemba: EASA dowodzi, że nauka i sztuka się uzupełniają

Dyskusja (0 komentarzy)