Aktualności
Sprawy nauki
07 Listopada
Źródło: Politechnika Rzeszowska
Opublikowano: 2022-11-07

Stanowisko Internetu Wszechrzeczy na Politechnice Rzeszowskiej

Stanowisko Internetu Wszechrzeczy uruchomiono w Politechnice Rzeszowskiej im. Ignacego Łukasiewicza. Pozwoli m.in. na modelowanie i testowanie wielowątkowych procesów obliczeniowych oraz analizę wydajności algorytmów.

Koncepcja Internetu Wszechrzeczy (Internet of Everything) to kolejny etap rozwoju technologicznego sieci rozszerzający Internet Rzeczy (Internet of Things) w kierunku systemu łączącego ludzi, procesy, dane i przedmioty. To efekt globalnej ewolucji sieci, która jest dostępna nie tylko dla urządzeń, np. komputerów, smartfonów czy tabletów, ale także umożliwia powszechną łączność i wymianę danych przez wiele obiektów świata rzeczywistego i wirtualnego, w tym ludzi i procesy. Internet Wszechrzeczy to nowy, rozproszony system zapewniający wielorakie, wielopoziomowe interakcje pomiędzy poszczególnymi elementami przy użyciu sieci.

W piątek, 4 listopada, na Wydziale Elektrotechniki i Informatyki Politechniki Rzeszowskiej uruchomiono stanowisko Internetu Wszechrzeczy (IoE). Zapewni ono uczelni odpowiedni potencjał techniczny oraz organizacyjny do realizacji prac badawczych i rozwojowych przez dostęp do unikatowej, wysokowydajnej aparatury, oprogramowania i baz danych, odpowiedniej mocy obliczeniowej oraz know-how w zakresie gromadzenia i przetwarzania danych i procesów w sieci Internet. Istotnym elementem stanowiska jest także możliwość realizacji prac w zakresie cyberbezpieczeństwa przez budowę, testy, symulacje i podnoszenie świadomości użytkowników w zakresie cyberzagrożeń.

Stanowisko zbudowano w oparciu o elementy składowe tworzące system do powadzenia badań podstawowych (teoretycznych i symulacyjnych), eksperymentalnych prac rozwojowych i świadczenia usług o charakterze komercyjnym z wykorzystaniem elementów rzeczywistych. Jego podstawą jest zaawansowany symulator złożonych systemów sieciowych wraz z RiverBed Modeler z możliwością tworzenia własnych urządzeń, wsparciem dla komunikacji przewodowej i bezprzewodowej oraz integracją symulowanych systemów wirtualnych z elementami rzeczywistego środowiska, uzupełniony o dwa serwery pomocnicze. Uzupełniają go cztery wysokowydajne przełączniki rdzeniowe i dziewięć przełączników agregacyjnych pozwalających na tworzenie topologii testowych wraz modułami komunikacji bezprzewodowej, systemem zarządzania i wsparciem dla urządzeń klasy IoE. Ponadto w skład systemu wchodzi sprzętowy tester/generator ruchu umożliwiający definiowanie przepływów we wszystkich warstwach modelu ISO/OSI wraz z niezbędnym oprogramowaniem. W ramach stanowiska powstał także system testowania bezpieczeństwa bazujący na Breaking Point Keysight pozwalający na tworzenie przepływów symulujących prace wielu urządzeń IoE z uwzględnieniem ruchu o charakterze normalnym i z anomaliami (wirusy, ataki DDoS itp.). Ostatnim elementem jest moduł serwerów obliczeniowych dużej mocy, o architekturze wieloprocesorowej, wielordzeniowej, wspierających procesy wielowątkowe, wirtualizację systemów operacyjnych, zrównoleglanie obliczeń oraz znaczącą poprawę wydajności dla obliczeń różnych programów symulacyjnych, także przy wykorzystaniu kart GPU, wyposażony w oprogramowanie wirtualizacyjne z zaawansowanym modelem zarządzania, systemem monitoringu i logowania zdarzeń, system UPS oraz zestaw wysokoprzepustowych przełączników gwarantujących wymianę danych pomiędzy poszczególnymi serwerami.

Specjalistyczne stanowisko może być używane do badania zjawisk i interakcji towarzyszących konwergencji i emergencji złożonych procesów, zasobów sprzętowych, aplikacyjnych oraz ludzi we współczesnych oraz przyszłych systemach ICT tworzących tzw. Internet Wszechrzeczy (IoE) jako przejawu wszechobecnej integracji zasobów, procesów i ludzi przez m.in.:

  • modelowanie i testowanie wielowątkowych procesów obliczeniowych w Przemyśle 4.0/5.0;
  • analizę wydajności algorytmów: data mining, ML, process discovery, w tym BPMN, multiplecriteria decision making (MCDM);
  • implementację i badanie algorytmów wykrywania anomalii w ruchu sieciowym, wysokowydajnych systemach przetwarzania klasy enterprisemainframe oraz struktur komunikacyjnych w infrastrukturze IoE;
  • modelowanie przepływu płynów metodą obliczeniowej mechaniki płynów (CFD) w zastosowaniu do optymalizacji i projektowania złożonych systemów separacji mieszanin wieloskładnikowych, w tym w szczególności mieszanin białek aktywnych farmakologicznie, na bazie oprogramowania badawczego ANSYS;
  • projektowanie i konfigurację systemów przetwarzania danych, w tym danych genomicznych pozyskiwanych z technologii Oxford Nanopore;
  • badanie, eksplorację i analizę elementów cloud computing w tym konfiguracja i klasteryzacja systemów serwerowych (HA);
  • testy rozwiązań redundancji i ochrony przed błędami i uszkodzeniami w infrastrukturze serwerowej;
  • detekcję anomalii w systemach rozproszonych z uwzględnieniem korelacji parametrów eksploatacyjnych;
  • modelowanie niezawodności systemów rozproszonych i ich odporności na uszkodzenia;
  • łączenie symulowanych w wirtualnym środowisku elementów infrastruktury z rzeczywistymi systemami i urządzeniami.

źródło: PRz

Dyskusja (0 komentarzy)