Aktualności
Szkoły wyższe
27 Czerwca
Źródło: archiwum prywatne
Opublikowano: 2024-06-27

Prof. Bogumiła Kaniewska nową przewodniczącą KRASP

Prof. Bogumiła Kaniewska została nową przewodniczącą Konferencji Rektorów Akademickich Szkół Polskich. To druga w historii rektorka stojąca na czele tego gremium!

We wrześniu zainaugurują nową kadencję władze rektorskie wszystkich publicznych uczelni w Polsce. To oznacza również zmiany w organach przedstawicielskich. W ubiegłym tygodniu informowaliśmy o wyborach władz Konferencji Rektorów Polskich Uczelni Technicznych (nowym przewodniczącym został prof. Krzysztof Jóźwik z Politechniki Łódzkiej) i Konferencji Rektorów Akademickich Uczelni Medycznych (prof. Wojciech Załuska z Uniwersytetu Medycznego w Lublinie).

W czwartek, 27 czerwca, podczas posiedzenia odbywającego się w Szkole Głównej Handlowej w Warszawie swoje kierownictwo wybrała Konferencja Rektorów Akademickich Szkół Polskich. Na czele KRASP w kadencji 2024–2028 stanie prof. Bogumiła Kaniewska, rektorka Uniwersytetu im. Adama Mickiewicza w Poznaniu. Zastąpi prof. Arkadiusza Mężyka z Politechniki Śląskiej, który przewodniczył KRASP od 2020 roku. Jest drugą w 27-letniej historii tego gremium kobietą, która stanie na jego czele, po prof. Katarzynie Chałasińskiej-Macukow z Uniwersytetu Warszawskiego (2008–2012). Warto zauważyć, że wybór prof. Kaniewskiej przerywa ośmioletnie kierowanie KRASP przez rektorów uczelni technicznych.

Wiceprzewodniczącymi zostali: prof. Jerzy Lis – rektor Akademii Górniczo-Hutniczej w Krakowie i prof. Michał Zasada – rektor Szkoły Głównej Gospodarstwa Wiejskiego w Warszawie.

Prof. Bogumiła Kaniewska jest literaturoznawczynią, polonistką, tłumaczką. Specjalizuje się w historii literatury, literaturze współczesnej i teorii literatury. W 1988 roku ukończyła studia polonistyczne na Uniwersytecie im. Adam Mickiewicza w Poznaniu. W latach 2005–2012 pełniła funkcję zastępczyni dyrektora ds. nauki Instytutu Filologii Polskiej, a w roku 2012 objęła stanowisko dziekana Wydziału Filologii Polskiej i Klasycznej. Funkcję tę piastowała przez jedną kadencję, do 2016 roku, kiedy to została wybrana na prorektora ds. studenckich. W 2020 roku została po raz pierwszy wybrana na rektora UAM (dwa miesiące temu uzyskała reelekcję).

W pracy badawczej zajmuje się przede wszystkim literaturą XX wieku, teorią przekładu, a ostatnio także literaturą dla dzieci. Zainicjowała takie projekty, jak program wsparcia psychologicznego dla studentów, a także akcję „Widzialna Ręka UAM”. Bierze aktywny udział w projekcie „Gdy Nauka jest Kobietą”.

W obecnej kadencji jest przewodniczącą Konferencji Rektorów Uniwersytetów Polskich. Zasiada także w Prezydium Konferencji Rektorów Akademickich Szkół Polskich. Od 1994 roku należy do Poznańskiego Towarzystwa Przyjaciół Nauk. Działa także w Komitecie Nauk o Literaturze Polskiej Akademii Nauk. W ostatni poniedziałek odebrała we francuskiej Miluzie dyplom doktora honoris causa Université de Haute-Alsace.

Konferencja Rektorów Akademickich Szkół Polskich to instytucja przedstawicielska środowiska szkolnictwa wyższego i nauki. Została powołana 7 czerwca 1997 roku przez rektorów 73 szkół wyższych. Obecnie skupia 109 rektorów, w tym 11 uczelni niepublicznych, i 8 stowarzyszonych, którzy razem odpowiadają za kształcenie około 70% studentów w Polsce. Od momentu powołania stoi na staży wartości akademickich, w tym zasad etyki zawodowej, odpowiedzialności i konstytucyjnej zasady autonomii uczelni akademickich. Działa na rzecz rozwoju szkolnictwa wyższego, nauki i kultury, angażuje się w sprawy środowiska, przedstawia wnioski, wyraża opinie, wspiera i monitoruje działania na rzecz podnoszenia jakości kształcenia. Dotychczasowi przewodniczący KRASP: prof. Aleksander Koj (Uniwersytet Jagielloński, 1997–1999), prof. Jerzy Woźnicki (Politechnika Warszawska, 1999–2002), prof. Franciszek Ziejka (Uniwersytet Jagielloński, 2002–2005), prof. Tadeusz Luty (Politechnika Wrocławska, 2005–2008), prof. Katarzyna Chałasińska-Macukow (Uniwersytet Warszawski, 2008–2012), prof. Wiesław Banyś (Uniwersytet Śląski, 2012–2016), prof. Jan Szmidt (Politechnika Warszawska, 2016–2020), prof. Arkadiusz Mężyk (Politechnika Śląska, 2020–2024).

Mariusz Karwowski

Dyskusja (0 komentarzy)