Aktualności
Szkoły wyższe
05 Kwietnia
Opublikowano: 2022-04-05

SGH nowym członkiem europejskiego sojuszu CIVICA

Szkoła Główna Handlowa w Warszawie dołączyła do międzynarodowego konsorcjum CIVICA. Sojusz skupiający dziesięć instytucji stara się o status Uniwersytetu Europejskiego.

Alians CIVICA – Europejski Uniwersytet Nauk Społecznych zawiązał się w 2019 roku. Zrzesza wiodące europejskie uniwersytety nauk społecznych. Celem jest stworzenie europejskiego kampusu międzyuczelnianego. Konsorcjum złożyło wniosek do trzeciego już konkursu Komisji Europejskiej na finansowanie współpracy europejskich uczelni w ramach programu Erasmus+.

Sukcesy, które udało nam się osiągnąć, i innowacje, które udało nam się wprowadzić w ramach pilotażowego sojuszu uniwersytetów, stanowią solidną podstawę, na której możemy dalej rozwijać naszą współpracę. Wprowadzenie w życie inicjatywy Uniwersytetów Europejskich stanowi doskonały bodziec do przeniesienia naszego sojuszu na kolejny poziom – zapowiada Mathias Vicherat, koordynator CIVICA i rektor paryskiej Sciences Po.

Dodaje, że wizja CIVICA na rok 2030 to pogłębienie i rozszerzenie działań w kluczowych obszarach, takich jak edukacja, badania naukowe, zaangażowanie na rzecz społeczeństwa, innowacje i uczenie się przez całe życie, rozwój zróżnicowanej i inkluzywnej społeczności CIVICA, dalszy globalny zasięg, ustanowienie wiodącej roli CIVICA w naukach społecznych oraz stworzenie ram trwałej współpracy instytucjonalnej.

W ostatnim czasie do konsorcjum dołączyły dwie uczelnie: Uniwersytet IE z Hiszpanii i Szkoła Główna Handlowa w Warszawie.

Jest to znaczący krok dla SGH w wypełnianiu naszej misji, jaką jest kształtowanie liderów zdolnych do podejmowania globalnych wyzwań i korzystania z możliwości, jakie daje świat. Jesteśmy przekonani, że współpraca z uczelniami skupionymi w CIVICA otworzy nowe perspektywy przed naszymi naukowcami, pracownikami, studentami i doktorantami. W dzisiejszym burzliwym świecie nasza współpraca jest ważniejsza niż kiedykolwiek. Umacnia nas ona w dążeniu do zachowania i rozwijania europejskich wartości pokoju, wolności i solidarności. Z niecierpliwością czekamy na rozwój naszej wspólnej europejskiej przyszłości wraz z naszymi partnerami z CIVICA – podkreśla prof. Piotr Wachowiak, rektor SGH.

Do CIVICA należą też: Uniwersytet Bocconiego (Włochy), Uniwersytet Środkowoeuropejski (Austria), Europejski Instytut Uniwersytecki (Włochy), Szkoła Hertiego (Niemcy), Krajowy Uniwersytet Studiów Politycznych i Administracji Publicznej (Rumunia), Instytut Nauk Politycznych (Francja), Wyższa Szkoła Handlowa w Sztokholmie (Szwecja) oraz Londyńska Szkoła Ekonomii i Nauk Politycznych (Wielka Brytania). Rozszerzony sojusz łączy ponad 72 tys. studentów i badaczy po studiach doktoranckich oraz 20 tys. pracowników akademickich i administracyjnych.

O status Uniwersytetu Europejskiego w tegorocznej edycji konkursu ubiega się także kilka innych polskich uczelni, m.in. Politechnika KoszalińskaPolitechnika BiałostockaSzkoła Główna Gospodarstwa Wiejskiego, Uniwersytet Humanistyczno-Przyrodniczy im. Jana Długosza w Częstochowie.

W gronie European Universities jest już czternaście polskich uczelni: Uniwersytet Jagielloński (UNA Europa), Uniwersytet Warszawski (4EU+), Uniwersytet im. Adama Mickiewicza w Poznaniu (EPICUR), Uniwersytet Gdański („European University of the Seas”), Uniwersytet Opolski (FORTHEM), Uniwersytet Mikołaja Kopernika w Toruniu (YUFE), Politechnika Warszawska (ENHANCE), Akademia Górniczo-Hutnicza im. Stanisława Staszica w Krakowie (UNIVERSEH), Politechnika Śląska (EURECA-PRO), Uniwersytet Śląski (T4E), Politechnika Wrocławska (Unite!), Politechnika Łódzka (ECIU), Uniwersytet Wrocławski (Arqus). Na szczególne wyróżnienie zasługuje Politechnika Poznańska, która jest pierwszym polskim liderem zwycięskiego konsorcjum (EUNICE).

MK, źródło: SGH

Dyskusja (0 komentarzy)