Aktualności
Szkoły wyższe
25 Czerwca
Opublikowano: 2021-06-25

Szkolnictwo wyższe 2020/2021 – raport GUS

Ponad 1,2 mln studentów kształciło się w ubiegłym roku w polskich uczelniach. Było ich o 11,3 tys. więcej niż rok wcześniej. O 20,4 tys. mniej osób odebrało z kolei dyplomy ukończenia studiów. Dane opublikował Główny Urząd Statystyczny. 

W roku akademickim 2020/21 działalność prowadziło 349 uczelni, z tego 130 publicznych i 219 niepublicznych (w tym 10 prowadzonych przez organizacje wyznaniowe). W ostatnich latach liczba studiujących w nich osób systematycznie się zmniejszała (z 1841,3 tys. w roku 2010 do 1204 tys. w 2019), natomiast w roku akademickim 2020/21 nastąpił niewielki, o 0,9%, wzrost – do 1215,3 tys. Ponad 2/3 z nich (69,8%) kształci się w uczelniach publicznych. Większość studentów stanowią kobiety (58%).

Na studiach stacjonarnych studiuje 796,7 tys. osób (65,6% ogółu), natomiast w trybie zaocznym – 418,6 tys. Studia pierwszego stopnia wybrało 62,7% wszystkich żaków (761,6 tys.), podczas gdy na studiach drugiego stopnia kształciło się 22,9% studentów, a na magisterskich jednolitych 14,1%. Najwięcej osób studiowało w województwie mazowieckim (253,4 tys.), a najmniej w lubuskim (11,9 tys.).

Wśród najczęściej wybieranych grup kierunków były: biznes, administracja i prawo (22,3% wszystkich studentów); technika, przemysł, budownictwo (14,8%), nauki społeczne, dziennikarstwo i informacja oraz zdrowie i opieka społeczna (po 11,9%).

84,7 tys. cudzoziemców, w tym 42,7 tys. kobiet, planowało studiować w Polsce przynajmniej jeden rok akademicki, o 3% więcej niż w poprzednim roku akademickim. Większość pochodziła z krajów europejskich, przy czym najliczniejszą grupę stanowili Ukraińcy (38,5 tys., 45,4% wszystkich cudzoziemców), Białorusini (9,7 tys. – 11,5%) oraz obywatele Indii (2,6 tys. – 3,0%). Studia stacjonarne podjęło 73,2 tys. cudzoziemców (86,5%). Blisko 1/3 obcokrajowców (24,5 tys.) wybrała uczelnie na Mazowszu.

Systematyczny spadek obserwuje się w odniesieniu do absolwentów, których liczba zmniejszyła się z 497,5 tys. w roku akademickim 2010/11 do 293,4 tys. osób w roku akademickim 2019/20 (jedynie w roku akademickim 2016/17 zanotowano niewielki wzrost). Większość absolwentów (180 tys.) ukończyła jednolite studia magisterskie oraz
studia pierwszego stopnia, natomiast 38,6% było absolwentami studiów drugiego stopnia. Przeważały kobiety (185,6 tys., tj. 63,2% ogółu absolwentów).

Absolwenci najczęściej kończyli studia na kierunkach zaliczanych do grup: biznes, administracja i prawo (23,6%), technika, przemysł, budownictwo (16,5%), zdrowie i opieka społeczna (11,2%) oraz nauki społeczne, dziennikarstwo i informacja (10,6%). Wśród 14,8 tys. absolwentów cudzoziemców najwięcej, tak jak w przypadku studentów,
pochodziło z Ukrainy (51,7%), Białorusi (8,7%) i Indii (6,9%). Ponad połowę obcokrajowców stanowiły kobiety (55,3%). Studia stacjonarne ukończyło 65,5% cudzoziemców, a najwięcej osób ukończyło studia na kierunkach z grupy biznes, administracja i prawo (34,3% ogólnej liczby absolwentów cudzoziemców).

GUS zastrzega, że to jedynie wstępne wyniki za rok 2020/2021. Pełny raport będzie dostępny wkrótce.

MK, źródło: GUS

Dyskusja (0 komentarzy)