Aktualności
Życie akademickie
09 Lipca
Źródło: UJ, FNP
Opublikowano: 2024-07-09

Dwoje badaczy z Polski dołącza do EMBO

Dwoje naukowców prowadzących swoje badania w Polsce dołączyło do grona członków Europejskiej Organizacji Biologii Molekularnej (EMBO). Z okazji swojego 60-lecia EMBO wybrała 100 nowych członków i 20 członków stowarzyszonych, uznając ich wyjątkowy wkład w badania naukowe w dziedzinie nauk przyrodniczych.

EMBO zrzesza ponad 2,1 tys. wybitnych naukowców (w tym 92 laureatów Nagrody Nobla) zajmujących się biologią molekularną z całego świata. Do grona tego dołączyli właśnie: prof. Ewelina Knapska, kierująca Pracownią Neurobiologii Emocji w Instytucie Biologii Doświadczalnej im. M. Nenckiego PAN oraz dr hab. Sebastian Glatt, zastępca dyrektora ds. naukowych Małopolskiego Centrum Biotechnologii Uniwersytetu Jagiellońskiego. Jest pierwszym przedstawicielem najstarszej polskiej uczelni w tym gremium. Oboje znaleźli się wśród 120 nowo wybranych do członkostwa w EMBO.

Nowi członkowie i członkowie stowarzyszeni EMBO wnieśli ogromny wkład w fundamentalne badania naukowe w dziedzinie nauk przyrodniczych. Ich praca często torowała drogę innowacjom, które poprawiły życie ludzi na całym świecie. Świętując 60-lecie EMBO, doceniamy kluczową rolę, jaką ci badacze i badaczki odgrywają w rozwoju międzynarodowych badań naukowych i wspieraniu programów i działań EMBO. Składam najserdeczniejsze gratulacje wszystkim wybranym – skomentowała Fiona Watt, dyrektor EMBO.

Prof. Ewelina Knapska ukończyła studia biologiczne i psychologiczne na Uniwersytecie Warszawskim. Doktorat i habilitację uzyskała w Instytucie Biologii Doświadczalnej im. Marcelego Nenckiego PAN. Odbyła dwuletni staż naukowy na Uniwersytecie Michigan. Od 2008 roku jest związana z Instytutem Nenckiego. Współkieruje (wraz z prof. Leszkiem Kaczmarkiem) Centrum Doskonałości BRAINCITY, którego celem jest jest zrozumienie i wykorzystanie złożonej plastyczności ludzkiego mózgu w celu zwalczania chorób. Jej badania mają na celu rozwikłanie neuronalnych mechanizmów rządzących interakcjami społecznymi i przetwarzaniem informacji, szczególnie tych związanych z motywacją i nagrodą. Koncentruje się na mechanizmach neuroplastyczności zarówno na poziomie synaptycznym, jak i obwodowym. Niedawno opowiadała na naszych łamach, w jaki sposób ludzie zarażają się strachem od innych. W ubiegłym roku otrzymała tytuł profesora.

Dr hab. Sebastian Glatt ukończył studia (genetyka i mikrobiologia) i obronił doktorat na Uniwersytecie Wiedeńskim. Prowadził badania w Europejskim Laboratorium Biologii Molekularnej w Heidelbergu. Od 2015 pracuje w Małopolskim Centrum Biotechnologii Uniwersytetu Jagiellońskiego, gdzie dowodzi Grupą Badawczą Maxa Plancka. Kieruje także „National Cryo-EM facility” w Narodowym Centrum Promieniowania Synchrotronowego SOLARIS w Krakowie. Jest laureatem wielu grantów, w tym ERC Consolidator Grant, EMBO Installation Grant. W 2021 roku został wyróżniony Nagrodą NCN w dziedzinie nauk o życiu. W swoich badaniach dotyczących mechanizmów regulujących syntezę białek w komórkach łączy metody biologii strukturalnej, biologii molekularnej, biochemii, biofizyki i biologii komórki. Jego zespół specjalizuje się w badaniu trójwymiarowego kształtu białek i kwasów nukleinowych za pomocą mikroskopii krioelektronowej i krystalografii. Ostatnio informowaliśmy o tym, że opisali mechanizm działania oraz pierwsze wysokorozdzielcze struktury dużego kompleksu białkowego o nazwie Elongator.

Nowi członkowie pochodzą z 37 państw. Zostali nominowani i wybrani przez obecnych członków EMBO. Oficjalne powitanie nastąpi na spotkaniu społeczności EMBO na przełomie października i listopada w Heidelbergu w Niemczech, gdzie mieści się siedziba organizacji.

Wśród wszystkich członków EMBO jest aż 5 pracujących obecnie w Międzynarodowym Instytucie Biologii Molekularnej i Komórkowej (prof. Janusz Bujnicki, prof. Andrzej Dziembowski, prof. Jacek Jaworski, prof. Marta Miączyńska, prof. Marcin Nowotny). Ponadto członkami organizacji są także profesorowie: Magdalena Boguta, prof. Agnieszka Chacińska, Artur Jarmołowski, Mariusz Jaskólski, Leszek Kaczmarek, Bożena Kamińska-Kaczmarek, Magda Konarska, prof. Andrzej B. Legocki, Krzysztof Liberek, Jacek Otlewski, Zofia Szweykowska-Kulińska i Maciej Żylicz.

Przypomnijmy, że kilka tygodni temu na wiceprzewodniczącą Rady Europejskiej Organizacji Biologii Molekularnej na kadencję 2024–2026 została wybrana prof. Marta Miączyńska, dyrektor Międzynarodowego Instytutu Biologii Molekularnej i Komórkowej w Warszawie. Rada jest organem zarządzającym EMBO, odpowiedzialnym za rozwój organizacji, która w tym roku obchodzi swoje 60-lecie.

Mariusz Karwowski

Ja się boję, 
ty się boisz


Dyskusja (0 komentarzy)