Aktualności
Życie akademickie
24 Czerwca
Źródło: archiwum prywatne
Opublikowano: 2021-06-24

Kolejna Polka w gronie członków EASA

Prof. dr hab. Ewa Ziemba z Katedry Informatyki i Rachunkowości Międzynarodowej Uniwersytetu Ekonomicznego w Katowicach dołączyła do grona członków Europejskiej Akademii Nauki i Sztuki. Jest 31 reprezentantką Polski w tym gremium.

Europejska Akademia Nauki i Sztuki (European Academy of Sciences and Arts, EASA) to jedna z najbardziej prestiżowych organizacji naukowych i artystycznych w Europie. Należy do niej ponad 2 tys. naukowców, ludzi kultury i religii, w tym 34 noblistów oraz papież Benedykt XVI. Wśród jej członków z Polski są m.in. prof. Jerzy Buzek, prof. Andrzej Zoll, prof. Ryszard Tadeusiewicz, prof. Krzysztof Penderecki, prof. Lucjan Pawłowski, prof. Jerzy Woźnicki, prof. Henryk Skarżyński, prof. Marek Kwiek, prof. Bogusław Buszewski i prof. Michał Kleiber.

Jako piąta Polka do grona tego dołączyła właśnie prof. dr hab. Ewa Ziemba z Kolegium Finansów Uniwersytetu Ekonomicznego w Katowicach, kierownik Katedry Informatyki i Rachunkowości Międzynarodowej na tej uczelni. Jej zainteresowania naukowe dotyczą wykorzystania technologii i systemów informatycznych na potrzeby doskonalenia biznesu, administracji publicznej i zrównoważonego rozwoju oraz zaangażowania i innowacji prosumentów.

Prof. Ziemba stworzyła szkołę naukową i wniosła wkład w rozwój teorii zrównoważonego społeczeństwa informacyjnego, której początki na świecie datuje się po 2000 roku. Zaproponowała autorską koncepcję tego społeczeństwa oraz dokonała jej operacjonalizacji i empirycznej weryfikacji. Przeprowadziła wielowymiarową analizę wykorzystania ICT przez głównych interesariuszy zrównoważonego społeczeństwa informacyjnego, tj. gospodarstwa domowe, przedsiębiorstwa i administrację publiczną oraz różnych rodzajów zrównoważenia – ekologicznego, ekonomicznego, społecznego, kulturowego i politycznego, a także koincydencji pomiędzy wykorzystaniem ICT a zrównoważeniem. Są to oryginalne i nowatorskie propozycje teoretyczne, metodologiczne i empiryczne, zarówno na gruncie krajowym, jak i międzynarodowym. Wzbogacają teorie i zastosowania informatyki ekonomicznej, zarządzania przedsiębiorstwem, zarządzania publicznego i zrównoważonego rozwoju. W 2020 roku wyniki jej badań dotyczące zrównoważonego społeczeństwa informacyjnego zostały docenione przez ministra nauki i szkolnictwa wyższego, który uhonorował prof. Ziembę nagrodą za znaczące osiągnięcie naukowe.

Opublikowała ponad 200 artykułów naukowych i 3 monografie, jest redaktorem 20 tomów naukowych i kilku podręczników. Była koordynatorem i głównym wykonawcą w ponad 30 polskich i międzynarodowych projektach badawczych. Jest ekspertem Narodowego Centrum Badań i Rozwoju, Maltańskiej Rady ds. Nauki i Technologii oraz Funduszu Naukowego Republiki Serbii. Rozwija współpracę naukową z wieloma organizacjami i uczelniami zagranicznymi, jak International Association for Computer Information Systems, Informing Science Institute, Institute for Applied Knowledge Management, University of Wales Trinity Saint David czy University of South Wales .Jest członkiem Komisji Nauk Prawnych i Ekonomicznych Polskiej Akademii Nauk oraz Naukowego Towarzystwa Informatyki Ekonomicznej. Współpracuje z redakcjami wielu uznanych międzynarodowych  czasopism naukowych jako redaktor i recenzent. Pełni funkcję redaktora naczelnego Journal of Economics and Management. Organizuje bądź współorganizuje liczne polskie i międzynarodowe konferencje naukowe, w tym  Conference on Computer Science and Intelligence Systems FedCSIS.

W ubiegłym roku EASA obchodziła jubileusz 30-lecia działalności  Jej celem jest promowanie nauki oraz naukowej i artystycznej wolności w poszukiwaniu prawdy. Do zadań Akademii należą analiza i rozwiązywanie – we współpracy z przedstawicielami władz, wyznań i religii – problemów stojących przed współczesnym społeczeństwem, a także wspieranie twórczości naukowej i artystycznej zarówno na poziomie lokalnym, jak i europejskim.

Mariusz Karwowski

 

Dyskusja (0 komentarzy)