Aktualności
Życie akademickie
05 Lutego
Źródło: www.uj.edu.pl
Opublikowano: 2021-02-05

Prof. Piotr Sztompka profesorem honorowym UJ

Prof. Piotr Sztompka otrzymał tytuł profesora honorowego Uniwersytetu Jagiellońskiego. Jeden z najwybitniejszych polskich humanistów i badaczy społecznych jest 19. uczonym, któremu nadano tę godność.

Inicjatorami przyznania tytułu byli pracownicy Wydziału Filozoficznego. Senat UJ – po zapoznaniu się z recenzjami dorobku kandydata przygotowanymi przez prof. Andrzeja Koźmińskiego z Akademii Leona Koźmińskiego i prof. Marka Szczepańskiego z Uniwersytetu Śląskiego – na posiedzeniu 27 stycznia br. przychylił się do złożonego wniosku.

Piotr Sztompka jest emerytowanym profesorem Uniwersytetu Jagiellońskiego, członkiem rzeczywistym Polskiej Akademii Nauk i Polskiej Akademii Umiejętności. Należy do zagranicznych akademii nauk: Academia Europaea i American Academy of Arts and Sciences. W latach 2002–2006 pełnił prestiżową funkcję prezydenta Międzynarodowego Stowarzyszenia Socjologicznego. Przez dwie kadencje był przewodniczącym Komitetu Socjologii PAN. Pełnił także funkcję dyrektora Instytutu Socjologii Uniwersytetu Jagiellońskiego.

Jego zainteresowania naukowe koncentrują się zwłaszcza wokół takich zagadnień, jak teoria socjologiczna, zmiana społeczna, transformacja systemowa, koncepcje traumy społecznej, socjologia wizualna i socjologia życia codziennego. Przez 40 lat był wykładowcą w Instytucie Socjologii UJ. Obecnie prowadzi zajęcia w Szkole Doktorskiej Nauk Społecznych UJ i Wyższej Szkole Europejskiej im. ks. Józefa Tischnera w Krakowie. Pozostaje mistrzem i nauczycielem wielu pokoleń socjologów. Wypromował 25 doktorów. Do grona jego uczniów należą wybitni polscy naukowcy, w tym m.in.: prof. Grzegorz Ekier (Uniwersytet Harvarda), prof. Jan Kubik (Uniwersytet Londyński) czy dr hab. Małgorzata Bogunia-Borowska, prof. UJ i prof. Andrzej Flis (Uniwersytet Jagielloński).

Mimo że prace prof. Piotra Sztompki były skierowane głównie do środowiska akademickiego, po 2000 roku widoczne staje się również jego zaangażowanie w działalność publiczną. Odpowiadając na gwałtownie pogłębiający się kryzys zaufania publicznego oraz narastające tendencje centralistyczne i antydemokratyczne w Polsce, napisał wiele tekstów poświęconych obronie idei społeczeństwa obywatelskiego i standardów demokratycznych. Działaniom tym towarzyszyły liczne odczyty w wielu ośrodkach w kraju.

Wykładał na uczelniach zagranicznych na czterech kontynentach. Jest autorem kilkudziesięciu książek i kilkuset artykułów, które ukazały się w 14 językach. Za dwie książki Socjologia. Analiza społeczeństwa i Socjologia zmian społecznych zdobył najwyższe polskie wyróżnienie naukowe – Nagrodę Fundacji na rzecz Nauki Polskiej. Nagrodzony był także New Europe Prize.

Jest doktorem honoris causa 4 uczelni. Odznaczony wieloma odznaczeniami państwowymi m.in. Krzyżem Komandorskim z Gwiazdą Orderu Odrodzenia Polski (2014). W roku 2006 otrzymał najwyższe wyróżnienie Uniwersytetu Jagiellońskiego – Medal „Merentibus”, a w roku 2017 Złoty Medal UJ „Plus ratio quam vis”.

Łukasz Wspaniały, źródło: UJ

Dyskusja (0 komentarzy)