Aktualności
Badania
03 Grudnia
Źródło: www.pol.lublin.pl
Opublikowano: 2020-12-03

Politechnika Lubelska na polu bitwy z uciążliwymi dla środowiska odpadami

Zespół naukowców z Wydziału Budownictwa i Architektury Politechniki Lubelskiej pracuje nad wykorzystaniem surowców odpadowych do otrzymywania kruszyw ceramicznych przy zastosowaniu promieniowania mikrofalowego. Na realizację projektu otrzymali blisko 3,2 mln zł z Narodowego Centrum Badań i Rozwoju.

Lubelscy badacze będą współpracować ze spółką Bikoserwis z Nowin koło Kielc, która od 26 lat zajmuje się materiałami sypkimi oraz technologią ich obróbki. Dzięki tej kooperacji powstanie innowacyjne rozwiązanie pozwalające ograniczyć ilość uciążliwych dla środowiska odpadów, co wpisuje się w aktualnie przyjętą strategię rozwoju gospodarki o obiegu zamkniętym.

Zamierzamy produkować kruszywa lekkie z materiałów odpadowych. W tym celu przeprowadzimy utylizację wybranych odpadów do produkcji kruszyw lekkich wykorzystując po raz pierwszy promieniowanie mikrofalowe. Jako odpadów użyjemy osadów ściekowych, popiołów lotnych i zużytych sorbentów. Dodatkowo, nowością będzie otrzymywanie kruszyw z mieszaniny różnych odpadów, a nie tylko z jednego ich rodzaju – mówi prof. Małgorzata Franus z Katedry Budownictwa Ogólnego, kierownik projektu.

Na badania lubelscy naukowcy otrzymali dofinansowanie w konkursie „Projekty aplikacyjne” NCBR. Prace będą trwały 2,5 roku i obejmą przeprowadzenie charakterystyki chemicznej i mineralogicznej wybranych surowców odpadowych, opracowanie składu surowcowego mas keramzytowych i technologii granulowania, a także analizę wpływu parametrów ogrzewania mikrofalowego na właściwości kruszyw.

Aby ocenić właściwości fizykomechaniczne otrzymanych kruszyw i przeprowadzić badania nad kierunkami ich zastosowania, zaprojektujemy i zbudujemy instalację demonstracyjną do otrzymywania kruszyw o wydajności 100 kg/1h – informuje Tomasz Bień, dyrektor ds. technicznych Bikoserwis.

Politechnika Lubelska dzięki ścisłemu współdziałaniu z gospodarką od kilku lat znajduje się w czołówce najbardziej innowacyjnych uczelni w kraju. W tegorocznym rankingu Fundacji Edukacyjnej „Perspektywy” w kategorii innowacyjność zajęła 1. miejsce. Z kolei według raportu Urzędu Patentowego RP za rok 2019 lubelska uczelnia jest liderem pod względem liczby dokonanych zgłoszeń (135), natomiast biorąc pod uwagę liczbę udzielonych patentów na wynalazki i praw ochronnych na wzory użytkowe należy do najaktywniejszych podmiotów w kraju (2. miejsce).

źródło: PL

 

Dyskusja (0 komentarzy)
Tagi: