Aktualności
Konferencje
08 Października
Opublikowano: 2021-10-08

Dekada badań nad mediami

W dniach 14–15 października odbędzie się Międzynarodowa Konferencja Naukowa „Media-Biznes-Kultura. Pomorze 2021”. W programie m.in. forum najwybitniejszych polskich medioznawców, panele dyskusyjne oraz 100 referatów wygłoszonych przez badaczy z ośrodków naukowych z całej Polski.

„Media-Biznes-Kultura” to międzynarodowa konferencja adresowana do środowiska naukowego, przedstawicieli biznesu, pracowników mediów oraz instytucji kultury współpracujących  z mediami. Od kilku lat jest to jedno z najbardziej znaczących spotkań teoretyków i praktyków oraz forum wymiany poglądów na temat etycznych, technologicznych, kulturowych i rynkowych procesów związanych z komunikacją społeczną i mediami.

Tegoroczna edycja będzie miała wyjątkowy charakter. Z okazji 10-lecia powołania dyscypliny – nauki o komunikacji społecznej i mediach – wydarzenie będzie przebiegać pod hasłem: „Dekada badań nad mediami”. Otworzy je wykład prof. dr hab. Alicji Jaskierni z Uniwersytetu Warszawskiego pt. „Nowa normalność” czy zmiana paradygmatu? Ekosystem mediów w procesie adaptacji do epoki Cyfry. W programie zaplanowano m.in. galę VI i VII edycji konkursu na najlepszą pracę magisterską z wiedzy o mediach Medi@stery oraz wręczenie nagród laureatom, a także panele tematyczne, w których wystąpią badacze z wiodących ośrodków naukowych z całej Polski: będzie można wysłuchać 100 referatów (72 w sekcjach głównych oraz 28 w sekcji studencko-doktoranckiej) obejmujących tematykę: media a rynek, media a kultura i społeczeństwo, język mediów – wczoraj i dziś.

Jednym z najważniejszych wydarzeń będzie forum najwybitniejszych polskich medioznawców z udziałem profesorów: Janusza Adamowskiego (Uniwersytet Warszawski), Bogusławy Dobek-Ostrowskiej (Uniwersytet Wrocławski), Tomasza Goban-Klasa (Wyższa Szkoła Informatyki i Zarządzania w Rzeszowie), Iwony Hofman (Uniwersytet Marii Curie Skłodowskiej w Lublinie), Tomasza Mielczarka (Uniwersytet Jana Kochanowskiego w Kielcach), Jerzego Olędzkiego (Uniwersytet Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Warszawie) i Teresy Sasińskiej-Klas (Uniwersytet Jagielloński). Podsumują oni dziesięcioletnie doświadczenia w dyscyplinie nauki o komunikacji społecznej i mediach.

Spotkania i debaty z udziałem ekspertów będą okazją do rozmowy na temat szans rozwoju nie tylko dyscypliny naukowej, ale także mediów. Czas pandemii dodatkowo skłania do refleksji nad obecną i przyszłą sytuacją badań medioznawczych oraz  funkcjonowania środowiska mediów. Szczegółowy program na stronie internetowej konferencji.

Wydarzenie odbędzie się w formule online; poszczególne punkty programu będzie można śledzić na profilu FB. Organizatorem jest Instytut Mediów, Dziennikarstwa i Komunikacji Społecznej Uniwersytetu Gdańskiego. Patronat medialny sprawuje „Forum Akademickie”.

MK

 

Dyskusja (0 komentarzy)