Aktualności
Konferencje
12 Października
Opublikowano: 2022-10-12

Lublin europejskim centrum metrologii

W przyszłym tygodniu Lublin stanie się europejską stolicą metrologii. Do miasta nad Bystrzycą zjedzie blisko 200 specjalistów z tej dziedziny, by uczestniczyć w międzynarodowej konferencji „New Trends in Metrology 2022”.

Organizatorami rozpoczynającego się 17 października wydarzenia są Politechnika Lubelska i Główny Urząd Miar. W konferencji wezmą udział eksperci z dziedziny metrologii m.in. z Włoch, Niemiec, Anglii, Czech i Ukrainy. Tematyka obrad dotyczy najważniejszych wyzwań, przed którymi stoi współczesna metrologia, a w szczególności jej możliwości aplikacyjnych w różnych obszarach techniki i medycyny. Chodzi zwłaszcza o oczekiwania przemysłu w zakresie specjalistycznych pomiarów realizowanych w zgodności w zasadami cyfryzacji produkcji. Jednym z dyskutowanych zagadnień będzie m.in. ocena wpływu współczesnej metrologii na gospodarkę, zwłaszcza metrologii aplikacyjnej oraz identyfikacja kierunków jej rozwoju w zakresie badań naukowych i wdrożeń.

Uczestnicy konferencji dokonają oceny wpływu metrologii na gospodarkę oraz przedyskutują zagadnienia związane z procedurą sprawdzania liczników energii podczas legalizacji. Będą rozmawiać też o niepewności pomiaru we współrzędnościowej technice pomiarowej, a także poświęcą uwagę aspektom metrologicznym w akredytowanym laboratorium badawczym. Nie zabraknie również informacji o wzorcach i spójności pomiarów. Podczas konferencji poruszone zostaną zagadnienia oceny budżetu i korytarza niepewności pomiaru zaawansowanymi systemami pomiarowymi.

Lublin nieprzypadkowo został wybrany na miejsce wydarzenia. To właśnie tutaj przed rokiem została utworzona Polska Unia Metrologiczna. Jej biuro znajduje się na Politechnice Lubelskiej.

Teraz wspólnie w sposób efektywny zarządzamy przepływem informacji, nie tylko o charakterze intelektualnym i naukowym, ale również o posiadanym i możliwym do wykorzystania zapleczu badawczym. Takie scentralizowanie umożliwia skuteczną wymianę myśli, rozwój kadry, racjonalny rozwój zaplecza naukowo-badawczego i owocną współpracę z otoczeniem społeczno-biznesowym – mówi prof. Zbigniew Pater, rektor Politechniki Lubelskiej.

Konferencję uświetnią wystąpienia znakomitych prelegentów z zagranicy – przedstawicieli świata nauki. W roli keynote speakerów wystąpią: Paolo Carbone, David Macii i Liam Blunt. Nie zabraknie również przedstawicieli reprezentujących krajowe ośrodki akademickie. Wykłady plenarne wygłoszą wybitni naukowcy z Polski, m.in. Małgorzata Kujawińska, Jerzy Sładek i Janusz Gajda. Konferencję zaszczycą swoją obecnością: Jacek Semaniak – prezes Głównego Urzędu Miar oraz Dominik Rozkrut – prezes Głównego Urzędu Statystycznego, który wygłosi wykład pt. Ocena wpływu metrologii na gospodarkę.

Podczas konferencji zostaną podpisane deklaracje przystąpienia polskich przedsiębiorców do Klastra Metrologicznego. W programie przewidziano specjalistyczne sesje tematyczne, w tym także plakatową oraz sesję online dla uczestników biorących udział w konferencji w sposób zdalny. Wydarzenie będzie również okazją do zaprezentowania dalszych działań Polskiej Unii Metrologicznej.

Przed PUM duże wyzwanie, jakim będzie opracowanie bazy gromadzącej informacje o wyposażeniu poszczególnych jednostek w posiadany sprzęt służący do realizacji pomiarów. Zgodnie z koncepcją baza urządzeń ma stanowić wsparcie na płaszczyźnie wymiany informacji oraz zawiązywania współpracy badawczej – podkreśla prof. Jerzy Józwik, dyrektor biura Polskiej Unii Metrologicznej.

Patronem medialnym konferencji jest „Forum Akademickie”.

MK, źródło: PUM

 

Dyskusja (0 komentarzy)