Aktualności
Konferencje
03 Listopada
Źródło: UMCS
Opublikowano: 2022-11-03

O badaniach archeologicznych na pograniczu Polski, Białorusi i Ukrainy

„Badania archeologiczne w Polsce środkowowschodniej, zachodniej Białorusi i Ukrainie” – to tytuł konferencji naukowej, która odbędzie się w dniach 7–8 listopada w Lublinie. Organizują ją Instytut Archeologii UMCS i Muzeum Narodowe w Lublinie.

To już XXXVII edycja tego wydarzenia. Większość wystąpień będzie poświęcona podsumowaniom kilkuletnich projektów naukowych, dużych kampanii wykopaliskowych oraz badań interdyscyplinarnych, ze szczególnym uwzględnieniem najnowszych prac prowadzonych w latach 2021–2022. Pogranicze Polski, Białorusi i Ukrainy odgrywa istotną rolę z punktu widzenia analizy i interpretacji materiałów archeologicznych oraz procesów kulturowych zachodzących w całej Europie. Stąd też w konferencji uczestniczyć będą również badacze spoza tego transgranicznego regionu.

Czynny udział zadeklarowało ponad 190 naukowców reprezentujących kilkadziesiąt instytucji naukowych – uczelni, instytutów badawczych i muzeów – przede wszystkim z Polski, Ukrainy i Białorusi, ale też z Czech, Rumunii, Francji, Włoch i Wielkiej Brytanii. Wygłoszone zostaną 74 referaty, w tym 5 poświęconych różnym aspektom badań interdyscyplinarnych – w sesji plenarnej, rozpoczynającej konferencję. Zaprezentowanych zostanie także 11 posterów. Zakres chronologiczny tematyki wystąpień obejmuje przedział czasowy od paleolitu po czasy nowożytne, dlatego większość obrad odbywać będzie się w dwóch sekcjach (sekcja I – prahistoria; sekcja II – starożytność–czasy nowożytne).

Uroczyste otwarcie dwudniowych obrad nastąpi w poniedziałek, 7 listopada, o godz. 9:00 w Galerii Malarstwa Polskiego XIX–XX w. w Muzeum Narodowym w Lublinie. Z uwagi na sytuację w Ukrainie konferencja będzie miała formułę hybrydową – część referatów wygłoszona zostanie online. Osoby, które nie zdołają przyjechać do Lublina – nie tylko referenci – po uprzednim zgłoszeniu (konferencja.nazamku@gmail.com), mogą wziąć udział w wydarzeniu na platformie ZOOM.

MK

Program konferencji

Dyskusja (0 komentarzy)