Aktualności
Konferencje
08 Marca
Opublikowano: 2021-03-08

W lipcu VII edycja Supercomputing Frontiers Europe

W dniach 19–23 lipca odbędzie się 7. edycja międzynarodowej konferencji Supercomputing Frontiers Europe. Podobnie jak przed rokiem wydarzenie zaplanowano w formule online.

Poprzednia edycja – Supercomputing Frontiers Europe 2020 – w wersji wirtualnej okazała się wielkim sukcesem. Przekroczono 1100 rejestracji z ponad 60 krajów. Ponieważ SCFE 2020 przewyższyło oczekiwania organizatorów, zdecydowano się udostępnić platformę dla środowiska HPC, tworząc Wirtualne Seminaria ICM
(Virtual ICM Seminars in Computer and Computational Science). Cykl przyciągnął już 1330 osób z niemal wszystkich stref czasowych.

Jesteśmy przekonani, że Supercomputing Frontiers Europe 2021 utrzyma najwyższe standardy wyznaczone przez poprzednie edycje konferencji. Nasza nowa inicjatywa o nazwie Wirtualne Seminaria ICM umożliwiła nam prowadzenie spotkań z udziałem tak wybitnych osobistości jak Hiroaki Kitano (Systems Biology Institute, Tokio), Stephen Wolfram (założyciel & CEO Wolfram Research) czy Alan Edelman (twórca Julia Language, MIT). Będziemy nadal poszukiwać pomysłów, które mogą zmienić bieg obliczeń wielkoskalowych i skupić się na najnowszych światowych trendach i merytorycznych innowacjach – zapowiada dr Marek Michalewicz, przewodniczący komitetu i twórca konferencji Supercomputing Frontiers, dyrektor ICM UW.

Konferencja ma umożliwić społeczności HPC dostęp do otwartej przestrzeni do interakcji i omawiania wizjonerskich pomysłów. Corocznie w wydarzeniu biorą udział naukowcy, menedżerowie centrów superkomputerowych, a także przedstawiciele wiodących dostawców IT oraz start-upów.

Tematami przewodnimi SCFE21 będą: specjalne architektury, chmura hybrydowa / HPC, inteligentne systemy, hybrydowe obliczenia kwantowe i HPC, omika i biologia systemów, konwergencja metod HPC, sztucznej inteligencji i Big Data, metody semantyczne i graficzne. W programie znajdą się również wybrane osiągnięcia w Indiach i Afryce.

Jest już otwarty nabór prac naukowych (Call for Papers) na SCFE 2021. Termin składania prac upływa 16 maja 2021 r. Przesłane artykuły będą recenzowane i dokładnie oceniane pod kątem oryginalności, znaczenia, poprawności technicznej i przejrzystości treści. Wszyscy autorzy referatów przyjętych na konferencję zostaną zaproszeni przez komitet programowy SCFE2021 do złożenia i opublikowania swojego artykułu (po niezależnej recenzji) w specjalnym numerze międzynarodowego czasopisma Supercomputing Frontiers and Innovations.
Więcej szczegółów: https://supercomputingfrontiers.eu/2021/call-for-papers/.

Organizatorem konferencji jest Interdyscyplinarne Centrum Modelowania Matematycznego i Komputerowego Uniwersytetu Warszawskiego, które prowadzi interdyscyplinarne badania naukowe w oparciu o modelowanie matematyczne, symulacje komputerowe, obliczenia wielo- i wielkoskalowe. Popularny portal pogodowy meteo.pl od 27 lat dostarcza najdokładniejsze prognozy pogody dla Polski i jest odwiedzany ok. 200 mln razy w roku. Badacze ICM stworzyli narzędzia wspomagania decyzji dla globalnego lotnictwa cywilnego (we współpracy z ICAO). Od prawie roku ICM wspiera polski rząd i organy zarządzania kryzysowego w Polsce, dostarczając krótko- i długoterminowe prognozy epidemii w Polsce z wykorzystaniem Modelu Epidemiologicznego ICM dla COVID-19. ICM odgrywa kluczową rolę w zapewnieniu polskim naukowcom z ponad 500 instytucji dostępu do pełnej literatury naukowej, w tym ponad 26 tys. tytułów czasopism i ponad 150 tys. tytułów książek, poprzez prowadzenie i utrzymywanie Wirtualnej Biblioteki Naukowej WBN. Zespół ICM brał udział w wielu wiodących rozwiązaniach sieciowych, zarówno w przypadku wysokich przepustowości, jak i małych opóźnień. W 2019 roku inżynierowie ICM ustanowili połączenie produkcyjne 100Gb/s na linii 19 800 km CAE-1 (Collaboration Asia Europe-1) między Warszawą a Singapurem.

MK

Dyskusja (0 komentarzy)