Aktualności
Konkursy
17 Stycznia
Opublikowano: 2022-01-17

Laureaci konkursu Dziedzictwo narodowe

Blisko 40 mln zł trafi do laureatów rozstrzygniętego właśnie konkursu Narodowego Programu Rozwoju Humanistyki. Zwycięzców wyłoniono spośród 268 zgłoszeń.

W rozstrzygniętym właśnie dziewiątym konkursie w module Dziedzictwo narodowe złożono 268 wniosków. Minister edukacji i nauki zakwalifikował do finansowania 39 najlepiej ocenionych projektów na łączną kwotę 39 660 287 zł.  Najwyższą kwotę – prawie 1,8 mln zł – przyznano Towarzystwu Literackiemu im. Adama Mickiewicza na kontynuację „Edycji krytycznej pism wszystkich Bolesława Prusa”.

W sumie beneficjentami konkursu zostali badacze z 22 instytucji. Najwięcej z: Uniwersytetu Warszawskiego (7), Uniwersytetu Wrocławskiego (4) oraz Instytutu Historii im. Tadeusza Manteuffla Polskiej Akademii Nauk (4).

Celem Narodowego Programu Rozwoju Humanistyki jest uzupełnienie polskiego systemu grantowego o finansowanie projektów, na które nie można uzyskać środków z Narodowego Centrum Nauki, Narodowego Centrum Badań i Rozwoju oraz z funduszy europejskich. Są to projekty wieloletnie, trwające czasem kilkanaście i więcej lat, polegające na tworzeniu naukowych publikacji dokumentacyjnych, słownikowych, bibliograficznych, krytycznych wydań źródeł i utworów literackich oraz kompendiów wiedzy o charakterze syntetycznym i encyklopedycznym (moduł Dziedzictwo narodowe). Program ma także upowszechniać osiągnięcia polskiej humanistyki naukowej w świecie (moduł Uniwersalia.1), umożliwić stabilizację wyspecjalizowanych, edytorskich zespołów badawczych oraz finansowanie projektów obejmujących naukowe wydania krytyczne, przekłady na język polski wraz z naukowym opracowaniem edytorskim najważniejszych dzieł należących do kultury światowej (moduł Uniwersalia.2). Ponadto w Programie znajduje się moduł Fundamenty, w ramach którego minister może zaproponować finansowanie projektów dotyczących tematów istotnych dla humanistyki ze względu na politykę państwa.

MK

Lista wniosków zakwalifikowanych do finansowania w konkursie Dziedzictwo narodowe

 

 

Dyskusja (0 komentarzy)