Aktualności
Konkursy
02 Czerwca
Źródło: www.builder4future.pl
Opublikowano: 2020-06-02

Nagrody dla młodych architektów i inżynierów za projekty kolejowe

Studenci Politechniki Wrocławskiej zajęli dwa czołowe miejsca w konkursie Builder for The Future, skierowanym do młodych architektów i inżynierów. Zadaniem uczestników było zaprojektowanie przystanku kolejowego na dziś i na jutro.

Builder For The Future jest programem edukacyjnym zainicjowanym w 2013 roku przez miesięcznik „Builder”. Ideą przedsięwzięcia jest wspieranie studentów wydziałów architektury i budownictwa oraz początkujących architektów i inżynierów w poszerzaniu fachowej i praktycznej wiedzy, umiejętności oraz kompetencji. Program obejmuje prawie 10 tys. studentów i młodych absolwentów, którzy m.in. uczestniczą w wykładach, warsztatach, ćwiczeniach praktycznych, konsultacjach i wizytach studialnych na placach budowy oraz korzystają z bogatej biblioteki „Buildera” zawierającej materiały i publikacje techniczne oraz naukowe.

Nieodłącznym elementem programu jest konkurs dla Młodych Architektów i Inżynierów. W tym roku wspólnym zadaniem do wykonania był „Projekt, który łączy. Łączy nas kolej”.

Główną nagrodę w wysokości 15 tys. zł jury przyznało studentom Wydziału Architektury oraz Wydziału Budownictwa Lądowego i Wodnego Politechniki Wrocławskiej. Martyna Majer, Milena Szymczak, Magdalena Golina, Mateusz Otto i Agnieszka Strap zaprojektowali dworzec kolejowy w… starej kopalni złota w Złotym Stoku. Miejscowość leży przy granicy polsko-czeskiej, więc stacja ma łączyć oba kraje, tworząc nowe połączenia komunikacyjne i usprawniając przemieszczanie się pasażerów oraz handel międzynarodowy. Projektowany dworzec wykorzystuje nieużywane już tunele starej kopalni, co minimalizuje ingerencję w strukturę góry.

Autorzy zastosowali niekonwencjonalny układ peronów, gdyż znajdują się one jeden nad drugim, a główna komunikacja odbywa się pionowo. Takie rozplanowanie pozwala na bardziej intuicyjne poruszanie się użytkowników po obiekcie, wykorzystując tym samym potencjał góry. Co istotne, projektowany dworzec uwzględnia jego stopniową rozbudowę.

– W pierwszym etapie powstaje jeden peron, który znajduje się najniżej. W miarę rozwoju kolejnictwa i zaniku transportu drogowego będzie rozbudowywany o kolejne, które będą piętrzyć się ku górze. Takie etapowanie pozwala na efektywne wykorzystanie przestrzeni, która jest niezbędna w danym momencie, eliminując powstanie ogromnej kubatury już na początku, kiedy nie jest jeszcze ona potrzebna – opisują studenci Politechniki Wrocławskiej.

Każdemu poziomowi towarzyszą dodatkowe usługi, które znajdują się na półpiętrach. Peron pierwszy jest wyposażony w usługi gastronomiczne i poczekalnię z tarasem widokowym, drugi zostanie wzbogacony o małe sklepy, a przy trzecim zlokalizowane zostaną pokoje hotelowe. Same perony również zostały zaprojektowane tak, aby ich wielkość była jak najbardziej optymalna. Dzięki zastosowaniu parametrycznych rozwiązań ich długość może się zmieniać w zależności od ilości osób na dworcu oraz liczby przyjeżdżających pociągów. Ruchome części ukryte są wewnątrz góry i wysuwają się z niej w miarę potrzeby, powiększając długość peronu. Fasada wysuniętej części jest kinetyczna i podąża za ruchem promieni słonecznych, co przekłada się na energetykę obiektu. Ulokowanie dworca wewnątrz góry sprawia, że temperatura w środku obiektu nie ulega tak łatwo wahaniom. Do funkcjonowania obiektu wykorzystana będzie m.in. energia geotermalna i wodna z wodospadu. Projekt „Rostanice” prezentuje nowe podejście do kwestii komunikacji. Wykorzystuje potencjał natury, jednocześnie minimalizując swój wpływ na środowisko.

II nagroda (10 tys. zł) trafiła również do studentów Wydziału Architektury oraz Wydziału Budownictwa Lądowego i Wodnego Politechniki Wrocławskiej za projekt „PRZYSTAŃ. Rewitalizacja obszaru dworca i infrastruktury kolejowej w Lewinie Kłodzkim”.

Trzecie miejsce ex aequo zajęły dwa międzyuczelniane zespoły: z Wydziału Architektury i Wydziału Inżynierii Lądowej Politechniki Warszawska oraz Wydziału Budownictwa i Inżynierii Środowiska Szkoły Głównej Gospodarstwa Wiejskiego w Warszawie za „Dworzec w Konstancinie-Jeziornie jako prototypowy model zrównoważonej przestrzeni publicznej miasta” oraz z Wydziału Budownictwa i Architektury Zachodniopomorskiego Uniwersytetu Technologicznego w Szczecinie i Wydziału Budownictwa Lądowego i Wodnego Politechniki Wrocławskiej za „Golden Station”. Oba otrzymały po 6 tys. zł.

Wyróżniono projekt rewitalizacji dworca kolejowego w Sierakowicach autorstwa studentów Wydziału Architektury i Wydziału Inżynierii Lądowej i Środowiska Politechniki Gdańskiej.

Wszystkie nagrodzone projekty można zobaczyć na stronie www.builder4future.pl.

MK, źródło: www.builderpolska.pl

Dyskusja (0 komentarzy)