Aktualności
Konkursy
26 Listopada
Opublikowano: 2022-11-26

Ogłoszono nazwiska nowych LIDERÓW

Ponad 70 mln zł na realizację projektów badawczo-rozwojowych otrzyma 49 młodych naukowców wyłonionych w XIII edycji programu LIDER. Wyniki ogłosiło Narodowe Centrum Badań i Rozwoju.

LIDER jest programem skierowanym do doktorantów, nauczycieli akademickich nie posiadających stopnia doktora oraz doktorów, w tym habilitowanych, którzy uzyskali ten stopień naukowy nie wcześniej niż w ciągu ostatnich 7 lat. Jego celem jest poszerzenie kompetencji młodych naukowców w samodzielnym planowaniu prac badawczych oraz zarządzaniu własnym zespołem, podczas realizacji projektów, których wyniki mogą mieć zastosowanie praktyczne i posiadają potencjał wdrożeniowy.

W rozstrzygniętej właśnie XIII edycji konkursu finansowanie otrzymało w sumie 49 projektów na łączną kwotę 71,3 mln zł. Maksymalna wysokość dofinansowania jednego projektu wyniosła 1,5 mln zł – taką sumę otrzyma sześciu naukowców:

  • dr inż. Maciej Gubernat z Akademii Górniczo-Hutniczej w Krakowie, który opracuje nowej generacji dyszę silników rakietowych z materiału kompozytowego typu węgiel-węgiel;
  • dr Ireneusz Stolarek z Instytutu Chemii Bioorganicznej Polskiej Akademii Nauk, który stworzy platformę obliczeniową do optymalizacji ścieżek rozwojowych komórek w celu uzyskania populacji jednorodnych;
  • dr inż. Błażej Popławski z Instytutu Podstawowych Problemów Techniki Polskiej Akademii Nauk, który będzie pracował nad automatycznym skokochronem z systemem bezkontaktowej identyfikacji parametrów uderzenia;
  • dr inż. Adam Zieliński z Zachodniopomorskiego Uniwersytetu Technologicznego w Szczecinie, który zajmie się technologią inteligentnej pielęgnacji wewnętrznej niskoskurczowych kompozytów cementowych o obniżonym śladzie węglowym;
  • dr inż. Marek Wodziński z Akademii Górniczo-Hutniczej w Krakowie, którego projekt dotyczy innowacyjnego systemu do projektowania i weryfikacji spersonalizowanych implantów czaszkowych opartego o sztuczną inteligencję i mieszaną rzeczywistość;
  • dr inż. Łukasz Janus z Politechniki Krakowskiej im. Tadeusza Kościuszki, który stworzy inteligentny system oceny zasobności gleby oparty na zaawansowanych fotoaktywnych układach sprzężonych z urządzeniem mobilnym jako nowatorską platformę wspomagającą indywidualną działalność rolniczą.

W gronie laureatów tegorocznego konkursu są przedstawiciele 31 instytucji, w tym trzech instytutów należących do Sieci Badawczej Łukasiewicz oraz pięciu Polskiej Akademii Nauk. Najwięcej projektów zrealizują młodzi badacze z Akademii Górniczo-Hutniczej im. S. Staszica (6) i Politechniki Warszawskiej (5). Najwyższe oceny otrzymał w postępowaniu konkursowym pomysł dr. inż. Piotra Madeja z Łukasiewicz – Instytutu Metali Nieżelaznych, którego celem będzie opracowanie proekologicznej technologii odzysku metali krytycznych i strategicznych z katalizatorów petrochemicznych o zredukowanym śladzie węglowym osiągniętej poprzez zastosowanie hybrydowych metod separacji.

LIDER jest najdłużej trwającym programem w ofercie NCBR. Od 2009 roku odbyło się już trzynaście konkursów, w wyniku których wyłoniono blisko 550 młodych naukowców. Przyznano im ponad 660 mln zł na autorskie projekty badawcze. Jak dotąd rekordowa była jedenasta edycja, w której 60 młodych badaczy otrzymało prawie 85 mln zł.

MK

Lista projektów zakwalifikowanych do finansowania w programie LIDER XIII

Dyskusja (0 komentarzy)