Aktualności
Konkursy
21 Czerwca
Źródło: www.pixabay.com
Opublikowano: 2022-06-21

Ponad 21 mln zł na realizację projektów metrologicznych

Ministerstwo Edukacji i Nauki ogłosiło wyniki pierwszego konkursu w ramach programu „Polska Metrologia”. Do finansowania skierowano 26 projektów o łącznej wartości ponad 21 mln zł.

Program „Polska Metrologia” został ustanowiony w listopadzie ub.r. To wspólna inicjatywa ministra edukacji i nauki oraz prezesa Głównego Urzędu Miar. Przewiduje wspieranie realizacji projektów służących podniesieniu poziomu zdolności badawczych instytucji metrologicznych, wzmocnieniu kapitału intelektualnego, zwiększeniu konkurencyjności polskiej gospodarki w strategicznych dla kraju obszarach, rozwojowi nowoczesnych technologii, stymulowaniu rozwoju metrologii, w szczególności w obszarach zdrowia, środowiska, energii oraz zaawansowanych technik pomiarowych, a także rozwoju technologii cyfrowych.

W wyniku naboru do pierwszego konkursu zgłoszono 83 wnioski. Do finansowania skierowano 26 projektów o łącznej wartości 21,2 mln zł. Będą realizowane w 15 uczelniach oraz Instytucie Tele- i Radiotechnicznym należącym do Sieci Badawczej Łukasiewicz. Wśród beneficjentów przeważają uczelnie techniczne, w tym Politechnika Warszawska i Politechnika Lubelska (po 4 projekty).

Najwięcej środków otrzymał Uniwersytet Morski w Gdyni, lider konsorcjum, które za 1 mln zł opracuje koncepcję budowy infrastruktury metrologicznej w obszarze akustyki podwodnej w Głównym Urzędzie Miar. Partnerami projektu są: Politechnika Gdańska i Uniwersytet Gdański.

Oprócz tego naukowcy, których projekty zakwalifikowano do finansowania, zajmą się m.in. opracowaniem podstaw metrologicznych terapii z wykorzystaniem promieniowania jonizującego, analizą możliwości zastosowania sztucznej inteligencji w pomiarach nierówności powierzchni, metodą i urządzeniem do pomiaru długości startu i lądowania samolotu oraz standaryzacją pomiaru własności dielektrycznych materiałów na potrzeby technologii 5G.

MK

Lista beneficjentów konkursu „Polska Metrologia”

Dyskusja (0 komentarzy)