Aktualności
Konkursy
03 Października
Opublikowano: 2023-10-03

Ponad 7 mln zł dla laureatów dwóch konkursów NPRH

Ponad 7 mln zł trafi do laureatów rozstrzygniętych właśnie konkursów Narodowego Programu Rozwoju Humanistyki. Do finansowania skierowano w sumie 17 wniosków.

Rozstrzygnięcia dotyczą dwóch konkursów w modułach „Uniwersalia 2.1” i „Uniwersalia 2.2”. W tym pierwszym finansowane są przekłady na jeden z języków kongresowych (angielski, francuski, niemiecki, włoski, hiszpański lub rosyjski) oraz publikacje najwybitniejszych monografii polskiej humanistyki w celu wprowadzenia ich do międzynarodowego obiegu książki naukowej. Chodzi zarówno o klasykę polskiej humanistyki, jak i pozycje stanowiące jej nowe osiągnięcia. Wyłoniono właśnie laureatów z dwóch uczelni (Uniwersytet Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Warszawie i Uniwersytet Warmińsko-Mazurski w Olsztynie) i dwóch instytutów Polskiej Akademii Nauk (Instytut Slawistyki i Instytut Badań Literackich). Łączna suma przeznaczona na realizację projektów wynosi 417,9 tys. zł. Najwięcej z tej puli – 140,3 tys. zł – trafi do IBL PAN na angielską edycję monografii ,,Modalności modernizmu”.

Z kolei w module „Uniwersalia 2.2” przedmiotem badań są teksty źródłowe lub literackie, nietłumaczone dotąd na język polski, lub manuskrypty albo dzieła wymagające nowych badań translatorskich. Wynikiem badań musi być oryginalne, edytorskie opracowanie tekstu w formie rozbudowanego aparatu krytycznego, a w szczególności filologicznego, bibliograficznego, historycznego czy interpretacyjnego, uzasadniające miejsce dzieła w humanistyce światowej oraz tworzące nową wiedzę na jego temat o znaczeniu międzynarodowym, w tym oryginalny przekład. W tym rozstrzygnięciu sfinansowanych zostanie 13 projektów (w tym aż 5 z Uniwersytetu Śląskiego) na łączną kwotę ponad 6,7 mln zł. Najwięcej – 1,6 mln zł – dostanie Fundacja „Pro Futuro Theologiae” na tłumaczenie i opracowanie redakcyjne „Księgi o Sentencjach Piotra Lombarda” Tomasza z Akwinu.

Narodowy Program Rozwoju Humanistyki zainaugurowano w lutym 2011 roku. Ma on na celu uzupełnienie polskiego systemu grantowego o finansowanie projektów, na które nie można uzyskać środków z Narodowego Centrum Nauki, Narodowego Centrum Badań i Rozwoju oraz z funduszy europejskich.

MK

Uniwersalia 2.1 konkurs 12 – II rozstrzygnięcie

Uniwersalia 2.2 konkurs 12 – II rozstrzygnięcie

Dyskusja (0 komentarzy)