Aktualności
Konkursy
21 Kwietnia
Źródło: NCBR
Opublikowano: 2023-04-21

Wynalazki z PAN i Politechniki Gdańskiej produktami przyszłości

Stworzony w Instytucie Wysokich Ciśnień Polskiej Akademii Nauk bezpieczny hybrydowy zasobnik wodoru o wysokiej gęstości zmagazynowanej energii z ciągłym monitorowaniem szczelności został Polskim Produktem Przyszłości. Nowatorska konstrukcja zbiornika stanowi odpowiedź na zapotrzebowanie na nowe paliwa, w tym wypadku – wodór.

Konkurs „Polski Produkt Przyszłości” organizowany jest przez Polską Agencję Rozwoju Przedsiębiorczości oraz Narodowe Centrum Badań i Rozwoju. Ma na celu promowanie opracowanych w Polsce innowacyjnych produktów i technologii z potencjałem do zaistnienia na rynku światowym. Laureatów jubileuszowej XXV edycji ogłoszono podczas gali, która odbyła się 20 kwietnia w Auli Fizyki Politechniki Warszawskiej.

Do konkursu zgłoszono 148 projektów. Najwięcej, bo aż 129 z nich, wpłynęło bezpośrednio od przedsiębiorców. Przyjęto także 9 zgłoszeń od instytucji szkolnictwa wyższego i nauki (takich jak uczelnie oraz instytuty naukowe i badawcze), a także 10 zgłoszeń projektów realizowanych wspólnie przez takie instytucje i przedsiębiorców. Nagrody przyznano tradycyjnie w trzech kategoriach. Podczas oceny pod uwagę brano kryteria takie, jak: poziom innowacyjności, przydatność cech lub funkcjonalności produktu dla jego użytkowników końcowych, potencjał rynkowy, poziom zaawansowania prac nad produktem, strategię wprowadzenia produktu na rynek, a także jego wpływ na środowisko. Dodatkowo punktowano posiadane patenty i zgłoszenia patentowe.

Produkt przyszłości instytucji szkolnictwa wyższego i nauki

W tej kategorii nagrodę główną otrzymał Instytut Wysokich Ciśnień Polskiej Akademii Nauk za stworzony w Laboratorium Nadprzewodników NL-6 bezpieczny hybrydowy (dwupłaszczowy) zasobnik wodoru o wysokiej gęstości zmagazynowanej energii z ciągłym monitorowaniem szczelności. Nowatorska konstrukcja zbiornika odpowiada na zbliżające się zapotrzebowanie na nowe paliwa (w tym wypadku wodór). Dzięki wprowadzeniu nowych rozwiązań, nominalne ciśnienie zbiornika (150 MPa) jest dwukrotnie wyższe niż w zbiornikach dostępnych obecnie na rynku. Są to pierwsze komory wysokociśnieniowe wykonywane w instytucie w tej technologii. Budżet projektu przekroczył 8 mln zł. W efekcie powstała komercyjna technologia wytwarzania wysokociśnieniowych zbiorników na gazowy wodór, przeznaczonych do samochodów osobowych.

Wyróżnienia zdobyły projekty:

  • HydroGEN – innowacyjny stałotlenkowy elektrolizer do wytwarzania bezemisyjnego wodoru opracowany przez Instytut Energetyki – Instytut Badawczy;
  • Hogweed – urządzenie do mikrofalowego niszczenia roślin inwazyjnych opracowany przez Uniwersytet Rolniczy im. Hugona Kołłątaja w Krakowie.

Wspólny produkt przyszłości instytucji szkolnictwa wyższego i nauki oraz przedsiębiorcy

Nagrodę główną otrzymali twórcy „W2H2” – reaktora i sposobu do pirolizy odpadów przemysłowych lub komunalnych oraz do redukcji i oczyszczania gazu pirolitycznego z ciężkich węglowodorów i cząstek węgla. Rozwiązanie pozwala na utylizację niesortowanych odpadów do postaci karbonizatu (ok. 60% węgla) i odzysk energii w postaci gazu o dużej zawartości wodoru. Zostało opracowane przez W2H2 sp z o.o. oraz Politechnikę Gdańską. Wynalazek dostał także Nagrodę specjalną Ministra Edukacji i Nauki.

Przyznano także dwa wyróżnienia dla produktów:

  • System SARUAV do detekcji ludzi na zdjęciach lotniczych jako narzędzie wspierające poszukiwanie osób zaginionych opracowany przez Uniwersytet Wrocławski i SARUAV sp. z o.o.;
  • MesoCellA-Ortho – komórkowy produkt leczniczy terapii zaawansowanej dla zastosowań w ortopedii opracowany przez Uniwersytet Jagielloński i Galen-Ortopedia sp. z o.o.

Produkt przyszłości przedsiębiorcy

Nagrodę główną otrzymali twórcy innowacyjnego testu „EndoRNA qRT-PCR test” umożliwiającego diagnozę endometriozy opracowanego przez Diagendo sp. z o.o.

Przyznano ponadto cztery wyróżnienia:

  • MMB SmartGridEnabler – regulator napięcia i symetryzator prądu przeznaczony do sieci niskiego napięcia dla operatorów systemu dystrybucyjnego, na których terenie istnieje dużo instalacji fotowoltaicznych, opracowany przez MMB Drives sp. z o.o.;
  • Wielkogabarytowe drukarki 3DCP (3D Concrete Printing) automatycznie wytwarzające zbrojone struktury betonowe z kruszywem wykorzystujące autorską technologię druku 3D betonem opracowane przez REbuild sp. z o.o.;
  • Wood Pack – system konstrukcji szkieletowych budynków, składający się z modułowych elementów gotowych do montażu opracowany przez Wood Core House sp. z o.o.
  • Cardiolens FFR-CT Pro® – innowacyjna platforma do nieinwazyjnej diagnostyki choroby wieńcowej opracowana przez Hemolens Diagnostics sp. z o.o.

Nagroda główna w każdej kategorii wyniosła 100 tys. zł. Wyróżnienia sięgnęły 25 tys. zł. Łącznie do zwycięzców konkursu trafiły nagrody o wartości 500 tys. zł.

MK, źródło: NCBR

Dyskusja (0 komentarzy)