Aktualności
Nagrody
26 Kwietnia
Źródło: www.pwr.edu.pl
Opublikowano: 2022-04-26

Nagroda Instytutu Matematycznego PAN dla naukowca PWr

Dr hab. Tomasz Grzywny z Wydziału Matematyki Politechniki Wrocławskiej otrzymał Nagrodę Instytutu Matematycznego PAN za wybitne osiągnięcia naukowe w zakresie matematyki. Doceniono go za przełomowe wyniki w probabilistycznej teorii potencjału, zwłaszcza w zakresie unimodalnych procesów Lévy’ego.

Dr hab. Tomasz Grzywny pracuje w Katedrze Matematyki. Do jego głównych zainteresowań naukowych należą procesy stochastyczne, równania różniczkowe oraz rachunek prawdopodobieństwa. Nagroda Instytutu Matematycznego PAN została przyznana za cykl jego trzynastu publikacji dotyczących teorii potencjału procesów skokowych lub równoważnie nielokalnych równań różniczkowych.

Udało mi się uzyskać asymptotyczne zachowanie gęstości przejścia (jąder ciepła) dla szerokiej klasy operatorów nielokalnych rzędu zerowego, czyli operatorów, które są nieograniczone, ale rozwiązania mają tylko minimalnie większą regularność niż warunek początkowy – wyjaśnia naukowiec.

W swoich badaniach otrzymał również wyniki o eksplozji lub jej braku oraz ostre oszacowanie jądra półgrupy dla operatorów Schrödingera opartych na ułamkowym laplasjanie z krytycznym potencjałem potęgowym. Wraz z zespołem rozwinął wariacyjną teorię problemu Dirichleta dla unimodalnych operatorów Levy’ego, zmniejszając do minimum założenia regularności warunku zewnętrznego.

Udało się nam też uzyskać zupełnie nowe tożsamości typu Douglasa – raportuje.

Wykazał również, że rozwiązania dystrybucyjne, rozwiązania zdefiniowane przy pomocy procesów stochastycznych oraz rozwiązania punktowe dla równań związanych z tymi operatorami są równoważne. Dzięki temu możliwa jest lepsza komunikacja międzyśrodowiskowa.

W nagrodę otrzymał 15 tys. zł. To kolejne wyróżnienie matematyka PWr w ostatnim czasie. Na początku tego roku został laureatem Nagrody Naukowej im. Wacława Sierpińskiego PAN.

źródło: PWr

 

Dyskusja (0 komentarzy)