Aktualności
Nagrody
24 Maja
Źródło: UWr
Opublikowano: 2021-05-24

Nominowani do Nagrody Heisiga

Polskie uczelnie badawcze wytypowały swoich kandydatów do pierwszej edycji Nagrody Heisiga. Zwycięzca, którego nazwisko zostanie ogłoszone 1 października na Uniwersytecie Wrocławskim, otrzyma 200 tys. zł.

Patronem nowo ustanowionej nagrody został prof. Norbert Heisig. niemiecki lekarz urodzony w 1933 roku w Breslau. Studia medyczne łączył z filologią klasyczną na uniwersytetach we Fryburgu, Tybindze i Hamburgu. W 2000 roku przeszedł na emeryturę i zaangażował się m.in. we wsparcie środowiska akademickiego Uniwersytetu Wrocławskiego. Z jego inicjatywy odmalowano m.in. barokowe sklepienie w Oratorium Marianum w gmachu głównym UWr.

Nagroda Heisiga ma honorować polskich naukowców, którzy prowadzą badania na najwyższym poziomie, a ich odkrycia zmieniają świat. Otrzyma ją jeden z dwunastu kandydatów wytypowanych przez senaty najlepszych polskich uczelni, biorących udział w programie Inicjatywa Doskonałości – Uczelnia Badawcza.

Chodziło nam o wyłonienie osób, które odgrywają istotną rolę w nauce światowej. Wśród zgłoszonych mamy przede wszystkim przedstawicieli nauk ścisłych. Są to chemicy, biotechnolodzy, biolodzy, ale także inżynierowie czy specjaliści z zakresu nauk o zdrowiu – mówi prof. Przemysław Wiszewski, rektor Uniwersytetu Wrocławskiego, który 1 października wręczy laureatowi nagrodę w wysokości 200 tys. zł.

Do pierwszego konkursu o Nagrodę Heisiga nominowani zostali:

 • prof. dr hab. Dariusz Chruściński, Uniwersytet Mikołaja Kopernika w Toruniu

Fizyk. Kierownik Katedry Fizyki Matematycznej, autor ponad 170 publikacji, współpracownik wielu wiodących ośrodków naukowych w dziedzinie kwantowych układów otwartych.

 • prof. dr hab. Marcin Drąg, Politechnika Wrocławska

Chemik. Opracował nowatorską technologię HyCoSuL która znalazła zastosowanie m.in. w opracowaniu nowych leków czy szybkich testów diagnostycznych. Jego zespół aktywnie włączył się w walkę z COVID 19 – jako pierwszy na świecie określił preferencje katalityczne enzymu SARS-CoV-2, kluczowego dla inwazji wirusa, a wyniki badań opublikował niekomercyjnie, w wolnym dostępie.

 • prof. dr hab. Jacek Jassem, Gdański Uniwersytet Medyczny

Kierownik Katedry i Kliniki Onkologii i Radioterapii GUM. Wiodącymi obszarami jego działalności naukowej są badania translacyjne i kliniczne w nowotworach złośliwych, szczególnie w raku płuca, raku piersi i raku jelita grubego, a także biologiczne aspekty przerzutów do mózgu u chorych na raka piersi. Jeden z najczęściej cytowanych w świecie lekarzy polskich.

 • dr hab. Marta Kolanowska, prof. UŁ, Uniwersytet Łódzki

Biolog. Bada różnorodność biologiczną najsłabiej zbadanych regionów świata. Odkryła 370 nieznanych nauce gatunków orchidei. Brała udział w ponad 20 ekspedycjach tropikalnych. W 2020 r. uhonorowana nagrodą im. Otto Wichterle za działalność badawczą i ochronę cennych przyrodniczo ekosystemów tropikalnych.

 • prof. dr hab. Cyryl Lechosław Latos-Grażyński, Uniwersytet Wrocławski

Chemik. Zasadniczy aspekt jego badań to konstrukcja porfiryn i metaloporfiryn o strukturze molekularnej i elektronowej. Badania jego zespołu doprowadziły do odkrycia wyjątkowego izomeru porfiryny, noszącego obecnie nazwę karbaporfiryny.

 • dr hab. Krzysztof Lejcuś, prof. UP, Uniwersytet Przyrodniczy we Wrocławiu

Doktor habilitowany nauk rolniczych w dyscyplinie ochrona i kształtowanie środowiska. Kierował projektem, w ramach którego powstał geokompozyt sorbujący wodę – przestrzenna konstrukcja, która zatrzymuje wodę w glebie. Opracowany przez zespół prof. Lejcusia geokompozyt został opatentowany w Polsce i 14 krajach EU.

 • prof. dr hab. inż. Mieczysław Łapkowski, Politechnika Śląska

Chemik. Prekursor badań nad właściwościami polimerów przewodzących i ich właściwości optycznych. Jego prace pozwoliły m.in. przybliżyć powszechne zastosowanie organicznych diod luminescencyjnych. Opracował metodę sterowanego podawania leków antyrakowych unieruchomionych na matrycy polimeru, co znacznie zmniejsza skutki uboczne.

 • dr hab. Michał Michałowski, Uniwersytet Adama Mickiewicza w Poznaniu

Astronom. Obserwacje błysku gamma i związanego z nim kokonu rozgrzanej materii, prowadzone przez jego zespół m.in. przy pomocy teleskopu Romana Baranowskiego, pozwalają zrozumieć dynamikę powstawania i umierania galaktyk, a także obliczać ich wiek i przybliżają nas do pełniejszego zrozumienia ewolucji Wszechświata.

 • prof. dr hab. Maciej Paszyński, Akademia Górniczo-Hutnicza im. S. Staszica w Krakowie

Informatyk. Prekursor analizy izogeometrycznej. Odkrył tani sposób przeprowadzania poważnych symulacji komputerowych na zwykłym laptopie. Jego metody znalazły zastosowanie m.in. w symulacjach komputerowych wzrostu guzów nowotworowych, wpływu wydobycia ropy naftowej na środowisko czy propagacji patogenów COVID-19 podczas kaszlu.

 • prof. dr hab. Katarzyna Pernal, Politechnika Łódzka

Jej zainteresowania naukowe skupiają się wokół chemii kwantowej i obliczeniowej. Jest autorką nowatorskich badań w dziedzinie teorii struktury elektronowej, w których rozwija nowe podejścia teoretyczne i algorytmy obliczeniowe. Za wybitny wkład do teorii funkcjonowania macierzy gęstości została odznaczona Medalem International Academy of Quantum Molecular Science.

 • prof. dr hab. Jan Potempa, Uniwersytet Jagielloński

Kierownik Zakładu Mikrobiologii na Wydziale Biochemii, Biofizyki i Biotechnologii UJ. Zajmuje się m.in. bakteriami odpowiedzialnymi za zapalenia przyzębia, a do jego osiągnięć należy m.in. przełomowe odkrycie znaczenia paradontozy w rozwoju chorób systemowych, w tym m.in. zapalenia stawów, zachłystowego zapalenia płuc choroby Alzheimera.

 • prof. dr hab. inż. Andrzej Jacek Tejchman-Konarzewski, Politechnika Gdańska

Kierownik Katedry Budownictwa i Inżynierii Materiałowej Politechniki Gdańskiej. Do jego wybitnych osiągnięć należą wyniki zaawansowanego modelowania uszkodzeń w skali mezoskopowej w materiałach inżynierskich w oparciu o metodę elementów dyskretnych i o metodę elementów skończonych – wykorzystane główne do opisu uszkodzeń w gruntach, betonie, żelbecie i skałach.

Nagroda Heisiga to kolejna prestiżowa nagroda przyznawana we Wrocławiu, obok wręczanych przez magistrat literackich laurów – Angelusa i Silesiusa. Będzie przyznawana w cyklu dwuletnim. Przypomnijmy jednocześnie, że autorów szczególnych osiągnięć i odkryć naukowych od 29 lat wyróżnia także Fundacja na rzecz Nauki Polskiej. Wysokość nagrody FNP, nazywanej również „polskim Noblem”, wynosi również 200 tys. zł.

MK, źródło: UWr

 

 

 

 

Dyskusja (0 komentarzy)