Sprawy nauki

Chemiczka z UwB wśród stypendystów NCN

Opublikowano: 26.07.2017

forum akademickie

Mgr Iwona Misztalewska-Turkowicz, doktorantka w Zakładzie Chemii Produktów Naturalnych na Uniwersytecie w Białymstoku, zdobyła stypendium w konkursie ETIUDA 5 Narodowego Centrum Nauki. Chemiczka z UwB otrzyma 117 940 zł na swój projekt badawczy „Nowe katalizatory metaloorganiczne immobilizowane na nanocząstkach magnetycznych”.

Mgr Iwona Misztalewska-Turkowicz swoją pracę doktorską przygotowuje pod kierunkiem dr hab. Agnieszki Wilczewskiej. Na co dzień zajmuje się syntezą katalizatorów – związków używanych do przyspieszenia biegu reakcji chemicznych – o szczególnych właściwościach. Katalizatory takie można szybko usunąć z mieszaniny reakcyjnej używając tylko magnesu. Do tworzenia katalizatorów używa nowoczesnej techniki polimeryzacji RAFT/MADIX pozwalającej na kontrolę długości łańcuchów polimerowych (rzecz nieosiągalna w tradycyjnych technikach polimeryzacji).

W ramach stypendium z NCN białostocka chemiczka odbędzie też staż w grupie prof. Mathiasa Destaraca, światowej klasy specjalisty zajmującego się m.in. tą techniką polimeryzacji. Profesor Destarac jest kierownikiem grupy P3R (Precision Polymers by Radical Processes) na Uniwersytecie im. Paula Sabatiera w Tuluzie (Francja). Podczas półrocznego stażu doktorantka z UwB będzie zajmowała się m.in. syntezą nowych polimerów o ściśle określonej architekturze, ulepszając tym samym właściwości katalityczne otrzymywanych materiałów.
Jak można przeczytać na stronie NCN – ETIUDA to konkurs na stypendia doktorskie, skierowany do osób przygotowujących rozprawę doktorską. Laureaci otrzymają 4,5 tys. zł miesięcznie, a także odbędą staż w wybranym przez siebie zagranicznym ośrodku naukowym. W rozstrzygniętym właśnie konkursie o finansowanie konkurowało 389 badaczy, z których nagrodzonych zostało 97.

Więcej o konkursie: https://www.ncn.gov.pl/aktualnosci/2017-07-26-etiuda-5-rozstrzygnieta

Katarzyna Dziedzik


PARTNERZY

forum akademickie
forum akademickie
forum akademickie
forum akademickie
forum akademickie
forum akademickie
forum akademickie
forum akademickie
forum akademickie
forum akademickie
forum akademickie
forum akademickie
forum akademickie
forum akademickie
forum akademickie