Szkoły wyższe

Jeden kandydat na rektora Uniwersytetu w Białymstoku

Opublikowano: 2020-05-22

forum akademickie
Źródło: www.uwb.edu.pl

Obecny rektor Uniwersytetu w Białymstoku prof. dr hab. Robert W. Ciborowski będzie jedynym kandydatem w wyborach na kadencję 2020–2024. Głosowanie w trybie zdalnym odbędzie się w czerwcu.

Kandydaturę urzędującego rektora wskazała Rada Uczelni. Wcześniej pozytywnie zaopiniował ją Senat UwB. Grupa 13 senatorów w uzasadnieniu swojej decyzji zwróciła uwagę przede wszystkim na doświadczenie i umiejętności kandydata w zarządzaniu uczelnią, czego potwierdzeniem jest obecna sytuacja uniwersytetu, m.in. stabilne finanse, rozwój naukowy i infrastrukturalny, dobre wyniki ostatniej parametryzacji.

W swoim programie wyborczym zapowiedział utrzymanie stabilności finansowej uczelni. W tym celu, obok m.in. pozyskiwania środków z grantów i projektów, wdrożone miałyby być nowe formy kształcenia komercyjnego. Polityka zatrudnienia ma być oparta na wymaganiach algorytmu finansowania i wynikać  potrzeb naukowych i dydaktycznych poszczególnych jednostek. Jednym z planowanych rozwiązań jest dodatkowe wsparcia dla pracowników o najlepszych wynikach naukowych. Rektor obiecuje także dalszy postęp w informatyzacji procesów decyzyjnych. Jeśli chodzi o dydaktykę, mają zostać zwiększone nakłady na poprawę wyposażenia, w tym na szersze wykorzystywanie nowoczesnych technologii. Zwiększony zostanie także udział studentów w działalności naukowej uczelni. Ostatnim filarem programu jest promocja UwB, w tym wzmocnienie jego eksperckiej i kulturotwórczej roli.

Prof. dr hab. Robert Ciborowski jest ekonomistą, kieruje Katedrą Ekonomii Politycznej na Wydziale Ekonomii i Finansów. Od początku drogi naukowej związany jest ze środowiskiem Uniwersytetu w Białymstoku, gdzie uzyskał stopień doktora nauk ekonomicznych (1998), doktora habilitowanego nauk ekonomicznych (2005) i profesora nadzwyczajnego (2006). W roku 2017 otrzymał tytuł profesora nauk ekonomicznych. W swoim dorobku ma ok. 100 publikacji (w tym monografie, artykuły, podręczniki). Wypromował kilkuset magistrów i 7 doktorów. Prowadzi zajęcia z: podstaw ekonomii, makroekonomii, teorii rozwoju gospodarczego.

Pierwsza kadencja rektorska prof. dr hab. Ciborowskiego rozpoczęła się w 2016 r. Wcześniej, w latach 2012–2016, był prorektorem UwB ds. ekonomicznych. Pełnił też funkcję dziekana (2005–2012) oraz prodziekana (2002–2005) Wydziału Ekonomii i Zarządzania (obecnie Wydział Ekonomii i Finansów).

Jest członkiem Polskiego Towarzystwa Ekonomicznego, a także The European Association for the Study of Science and Technology (EASST). Zasiada w komitecie naukowym Instytutu Misesa.

MK, źródło: UwB

 


PARTNERZY

forum akademickie
forum akademickie
forum akademickie
forum akademickie
forum akademickie
forum akademickie
forum akademickie
forum akademickie
forum akademickie
forum akademickie
forum akademickie
forum akademickie
forum akademickie
forum akademickie
forum akademickie