Szkoły wyższe

Nowy rektor Politechniki Lubelskiej

Opublikowano: 2020-05-26

forum akademickie
Fot. Stefan Ciechan

Prof. Zbigniew Pater, dziekan Wydziału Mechanicznego i jedyny kandydat w wyborach na rektora Politechniki Lubelskiej, zdobył uznanie elektorów i przez najbliższe cztery lata pokieruje uczelnią.

Głosowanie odbyło się we wtorek 26 maja. Przeprowadzono je w trybie zdalnym za pomocą internetowego systemu ankiet LimeSurvey. O reelekcję nie mógł się ubiegać obecny rektor, prof. Piotr Kacejko, dla którego kończąca się kadencja jest już drugą z rzędu. Za kandydaturą jedynego zgłoszonego kandydata – prof. Zbigniewa Patera – zagłosowało 94 spośród 96 elektorów.

Prof. dr hab. inż. Zbigniew Pater to specjalista w zakresie modelowania numerycznego, prototypowania wirtualnego i  optymalizacji procesów kształtowania plastycznego oraz projektowania innowacyjnych maszyn wykorzystywanych w obróbce plastycznej metali. Ur. się w 1965 roku w Radomyślu nad Sanem. W 1990 roku ukończył studia na Wydziale Me­chanicznym Politechniki Lubelskiej. Zaraz po nich podjął pracę na stanowisku asystenta w Katedrze Obróbki Plastycznej (obecnie Ka­tedra Kompu­terowego Modelowania i Technologii Obróbki Plastycznej), którą od 2007 roku kieruje. W 1994 roku obronił pracę doktorską, w 2001 – uzyskał habilitację, a w 2008 – otrzymał nominację profesorską. Od 1996 do 1999 roku, równolegle z pracą na uczelni, był głównym konstruktorem w SIPMA S.A. w Lublinie, wiodącego producenta maszyn rolniczych w Polsce. Zanim w 2012 roku został dziekanem Wydziału Mechanicznego, w kadencji 2008–2012 sprawował funkcję prorektora ds. nauki PL. Od 2006 roku pełni również funkcję kierownika Katedry Mechaniki i Budowy Maszyn w Instytucie Nauk Technicznych Państwowej Wyższej Szkoły Zawodowej w Chełmie.

Za jego kadencji, jako dziekana, Wydział Mechaniczny awansował na sam szczyt oceny parametrycznej jednostek naukowych. Jest także bezkonkurencyjny pod względem uzyskiwanych patentów. Na prawie 120 zdobytych w ub.r. przez uczelnię, blisko 80 to wynalazki z wydziału kierowanego przez prof. Patera.

W swojej działalności naukowo-badaw­czej rektor-elekt zajmuje się tematyką obróbki plastycznej, głównie obróbki objętościo­wej, a w szczególności teorią i technologią walcowania poprzeczno-klinowego oraz kucia matryco­wego. Jego zainteresowania obejmują także zagadnienia związane z zastosowaniem nowo­czesnego aparatu matematycznego i wykorzystaniem metod komputerowych w anali­zie procesów, jak również z poszukiwaniem nowych metod kształtowania plastycznego metali. Uczestni­czył w 18 projektach badawczych własnych, celowych i rozwojowych, finansowanych przez Ministerstwo Nauki i Szkolnictwa Wyższego, a w 11 z nich sprawował funkcję kierownika.

Opracował teorię i technologię walcowania poprzeczno-klinowego, wprowadzając szereg wdrożeń w takich przedsiębiorstwach jak: Daewoo w Lublinie, Zakłady Kuźnicze Skoczów-Ustroń, Górnicza Fabryka Narzędzi w Radzyniu Podlaskim oraz GONAR w Katowicach. Ponadto wniósł wkład do: teorii i technologii kuźnictwa (w zakresie roli wypływki w procesie kształtowania oraz konstrukcji maszyn i przyrządów o złożonym ruchu narzędzi kształtujących), mechaniki plastycznego płynięcia (w zakresie interpretacji wyników testów plastometrycznych, stosowanych do wyznaczania krzywych płynięcia oraz do zastosowania metod numerycznych do opraco­wania modeli materiałowych) i metalurgii (w zakresie analizy numerycznej procesów walcowania poprzecznego i skośnego, w tym nowego pro­cesu walcowania klinowo-rolkowego).

Jego dorobek naukowy obejmuje: 16 mo­nografii naukowych, 5 skryptów dy­daktycznych, 340 artykułów w czasopismach naukowych (w tym 127 indeksowanych w bazie Web of Science i 129 w bazie Scopus). Cytowania: wg WoS 878 (H=15), wg Scopus 1105 (H=17). Jest autorem bądź współautorem 134 patentów i wzorów użytkowych (w tym 6 patentów europejskich), ma na koncie 16 wdrożonych patentów, m.in. opracowanie innowacyjnej technologii walcowania poprzeczno-klinowego kul o średnicy 40 mm.

Jest członkiem Komitetu Metalurgii PAN oraz zastępcą przewodniczącego Komitetu Budowy Maszyn PAN.

MK

Patentujemy nie tylko dla punktów – rozmowa z prof.: Piotrem Kacejką, rektorem Politechniki Lubelskiej, i Zbigniewem Paterem, dziekanem Wydziału Mechanicznego PL


PARTNERZY

forum akademickie
forum akademickie
forum akademickie
forum akademickie
forum akademickie
forum akademickie
forum akademickie
forum akademickie
forum akademickie
forum akademickie
forum akademickie
forum akademickie
forum akademickie
forum akademickie
forum akademickie