Aktualności
Sprawy nauki
27 Lipca
Opublikowano: 2020-07-27

Ankieta dotycząca tzw. czasopism diamentowych

Stworzenie listy „czasopism diamentowych”, które nie są jeszcze uwzględnione w głównych bazach danych, to jeden z celów, jakie przyświecają międzynarodowemu konsorcjum cOAlition S koordynowanemu przez OPERAS. Służyć temu ma m.in. ankieta poświęcona czasopismom niepobierającym opłat ani od czytelników, ani od autorów.

Zakres czasopism i platform otwartego dostępu, które nie pobierają opłat od autorów za publikację, jest szeroki i zróżnicowany. Te czasopisma i platformy służą konkretnym obszarom badawczym w różnych językach i są dostosowane do lokalnych lub regionalnych potrzeb, specyficznych dla różnych kultur wydawniczych. Ich różnorodność sprawia, że trudno jest postrzegać czasopisma diamentowe jako odrębny sektor wydawniczy o wspólnych celach i wyzwaniach. W związku z tym często nie docenia się szczególnego wpływu czasopism diamentowych na środowisko naukowe. Badanie ma na celu uzyskanie pełniejszego obrazu czasopism i platform w modelach diamentowych, oferującego konkretne sposoby wykorzystania, koordynowania i wspierania tego sektora w przyszłości.

„Zamierzamy lepiej poznać i zrozumieć czasopisma w modelu diamentowym, aby zapewnić mu większą widoczność. Ponadto dostarczymy informacji, które pomogą cOAlition S i innym zainteresowanym stronom w opracowaniu skutecznej polityki i mechanizmów finansowania, które w bardziej strategiczny sposób wesprą ten sektor” – piszą autorzy kwestionariusza. 

Ankieta jest skierowana przede wszystkim do rad naukowych i redakcji czasopism publikowanych w otwartym dostępie. Będzie aktywna do 25 sierpnia pod adresem: https://www.surveymonkey.com/r/GZQDBT5.

Ankieta jest częścią badania Diamond Open Access Study zleconego przez cOAlition S i ma na celu zbadanie i pogłębienie naszego rozumienia modeli współpracy w zakresie publikacji niekomercyjnych dla Open Access. cOAlition S to grupa narodowych instytucji finansujących badania (m.in. Narodowe Centrum Nauki), organizacje europejskie i międzynarodowe oraz fundacje charytatywne, które zobowiązały się do pełnego i natychmiastowego zapewnienia otwartego dostępu do publikacji badawczych.

Konsorcjum jest koordynowane przez OPERAS, infrastrukturę otwartej komunikacji badawczej dla nauk humanistycznych i społecznych w Europie. Partnerami OPERAS w tym badaniu są: SPARC Europe, Utrecht University, DOAJ, UiT The Arctic University of Norway, LIBER, OASPA, ENRESSH, Redalyc, AmeliCA i CSI.

Szczegółowe informacje dotyczące badania znajdują się na stronie OPERAS: https://operas.hypotheses.org/4205.

Dyskusja (0 komentarzy)