Aktualności
05 Marca
Fot. Grzegorz Mehring
Opublikowano: 2020-03-05

Badaczki z Uniwersytetu Gdańskiego z Nagrodami im. Jana Uphagena

Mgr Aleksandra Mańkowska z Instytutu Psychologii Wydziału Nauk Społecznych w kategorii nauk humanistycznych i społecznych oraz dr Karolina Pierzynowska z Katedry Biologii Molekularnej Wydziału Biologii w kategorii nauk ścisłych i przyrodniczych zostały laureatkami tegorocznej Nagrody Miasta Gdańska dla Młodych Naukowców im. Jana Uphagena.

Nagrodę dla młodych naukowców pod nazwą „Młody Heweliusz” ustanowiono w 2003 roku, a od 2006 nosi nazwę Nagrody Miasta Gdańska dla Młodych Naukowców im. Jana Uphagena. To najważniejsze wyróżnienie na Pomorzu dla młodych badaczy. Uroczystość wręczenia nagród odbywa się co roku 4 marca w Domu Uphagena. Tym razem Nagroda w obydwu kategoriach trafiła do badaczek z Uniwersytetu Gdańskiego.

Mgr Aleksandra Mańkowska (na fot. po lewej) została nagrodzona za wybitne osiągnięcia w zakresie zrozumienia neuropsychologicznych podstaw orientowania uwagi wzrokowej. Laureatka jest doktorantką Studiów Doktoranckich Psychologii na Wydziale Nauk Społecznych UG. Od 2018 roku jest asystentem w Katedrze Psychologii Klinicznej i Neuropsychologii w Instytucie Psychologii UG. Do jej zainteresowań badawczych należy neuropsychologia kliniczna, a w szczególności zagadnienia zaburzeń uwagi wzrokowej u pacjentów po udarach czy z chorobami przewlekłymi oraz diagnoza i terapia dzieci z trudnościami rozwojowymi.

Jest kierownikiem grantu krajowego PRELUDIUM finansowanego przez Narodowe Centrum Nauki. Była liderką projektu w ogólnouczelnianym konkursie dla Młodych Naukowców w 2016 i 2017 roku oraz wykonawcą w projekcie krajowym, finansowanym ze środków Narodowego Centrum Nauki w latach 2016–2019. Jest współautorką 9 artykułów naukowych w anglojęzycznych czasopismach. Była członkiem komitetów organizacyjnych oraz współorganizatorką wydarzeń naukowych: m.in. 28. Kolokwiów Psychologicznych PAN, XXIII Ogólnopolskiej Konferencji „Aktywnie przeciw problemom psychosomatycznym” oraz New Orleans INS 45th Annual Meeting, organizowanego przez Międzynarodowe Towarzystwo Neuropsychologiczne (Nowy Orlean 2017).

Zdobyła Nagrodę British Medical Association 2018 za publikację Executive Functions in Health and Disease (w kategorii najbardziej polecana publikacja w obszarze psychiatrii i neuronauki) oraz Nagrodę Rektora I stopnia za osiągnięcia naukowe w roku akademickim 2017/2018. Została laureatką Stypendium START Fundacji na Rzecz Nauki Polskiej w 2019 roku i Stypendium doktoranckiego w latach 2017/2018 oraz 2018/2019. Jest członkiem Polskiego Towarzystwa Neuropsychologicznego oraz Polskiego Towarzystwa Dysleksji.

Z kolei dr Karolina Pierzynowska otrzymała nagrodę za osiągnięcia w poszukiwaniu nowych terapii i metod leczenia chorób neurodegeneracyjnych. Jest absolwentką Studiów Doktoranckich z Biologii, Ekologii i Mikrobiologii na Wydziale Biologii UG. Od 2017 roku jest asystentem w Katedrze Biologii Molekularnej. W pracy doktorskiej skoncentrowała się na poszukiwaniu nowych terapii dla nieuleczalnych chorób neurodegeneracyjnych. Główną tezą jej rozprawy jest badanie efektywności działania jednego z flawonoidów, genisteiny, jako potencjalnego leku na chorobę Huntingtona. Badania te rozszerzyła o chorobę Alzheimera. Szerokie zastosowanie genisteiny jako potencjalnego leku na nieuleczalne dotychczas choroby zainteresowało zarówno środowisko naukowe, jak i firmy farmaceutyczne.

Na realizacje badań otrzymała 3 granty Młodych Naukowców, finansowane przez Wydział Biologii Uniwersytetu Gdańskiego. Od 2018 roku jest kierownikiem grantu PRELUDIUM finansowanego przez Narodowe Centrum Nauki. Jest współautorką 16 publikacji naukowych o zasięgu międzynarodowym oraz 4 zgłoszeń patentowych. Wyniki swoich badań przedstawiła na ponad 50 konferencjach naukowych. Była wykonawcą w 7 projektach badawczych, finansowanych przez Narodowe Centrum Nauki oraz Narodowe Centrum Badań i Rozwoju. Odbyła także dwa staże w Katedrze Biochemii Wydziału Lekarskiego Gdańskiego Uniwersytetu Medycznego oraz w Laboratorium Neuropatologii Molekularnej w University of West Virginia w USA. Za osiągnięcia naukowe otrzymała 16 nagród naukowych, m.in. Nagrodę Rektora UG, Stypendium Ministra Nauki i Szkolnictwa Wyższego, Nagrodę im. prof. Mozołowskiego przyznawaną przez Polskie Towarzystwo Biochemiczne, nagrodę Oddziału Gdańskiego Polskiej Akademii Nauk oraz Stypendium L’Oreal-UNESCO „Dla Kobiet i Nauki”.

Organizuje wydarzenia naukowe i popularnonaukowe, była m.in. przewodniczącą komitetu organizacyjnego Konferencji BioMed Session w 2018 roku, promotorką nauki podczas Nocy Biologów i Targów Akademia. Promowała także środowisko naukowe UG w kampanii reklamowej uczelni „Jaka jest Twoja super-moc?” w 2018 roku.

Monika Rogo, źródło: UG

Dyskusja (0 komentarzy)