Aktualności
Sprawy nauki
11 Września
Źródło: Facebook
Opublikowano: 2019-09-11

Dr hab. Karol Palka nowym przewodniczącym Akademii Młodych Uczonych PAN

Dr hab. Karol Palka z Instytutu Matematycznego PAN został przewodniczącym Akademii Młodych Uczonych Polskiej Akademii Nauk. Kadencja nowych władz rozpocznie się 24 listopada i potrwa do 14 grudnia 2021.

Akademia Młodych Uczonych została powołana Ustawą z 30 kwietnia 2010 roku o Polskiej Akademii Nauk w celu promowania badań naukowych i prac rozwojowych prowadzonych przez wybitnych młodych przedstawicieli nauki polskiej. Członkowie AMU wybierani są przez Zgromadzenie Ogólne PAN. W chwili wyboru nie mogą mieć więcej niż 38 lat i muszą posiadać co najmniej stopień naukowy doktora. Ponadto powinni wyróżniać się wybitnymi osiągnięciami badawczymi oraz działalnością upowszechniającą naukę. Jej skład wybierany jest na tzw. zakładkę – część członków zostaje wymieniona w połowie kadencji, która trwa 5 lat. Na 139. sesji Zgromadzenia Ogólnego PAN wybrano 17 nowych członków. Dołączyli oni do piętnastki, której kadencja rozpoczęła się w 2016 roku.

Uroczyste wręczenie nominacji nowym członkom AMU odbyło się 4 września w Pałacu Staszica w Warszawie. W uroczystości uczestniczyli m.in. prezes PAN prof. Jerzy Duszyński, wiceprezesi prof. Stanisław J. Czuczwar i prof. Romuald Zabielski, kanclerz PAN Tadeusz Latała, przewodniczący kapituły ds. AMU prof. Marek Chmielewski, dyrektor komunikacji korporacyjnej L’Oreal Polska i Kraje Bałtyckie Barbara Stępień, przedstawiciele Wydziałów PAN i władz AMU poprzednich kadencji oraz członkowie wybrani w 2016 roku. Dzień później, już w powiększonym składzie, Akademia Młodych Uczonych wybrała nowe władze. Przewodniczącym został dr hab. Karol Palka z Instytutu Matematycznego PAN, który zastąpi dr hab. Annę Ajduk z Zakładu Embriologii Wydziału Biologii Uniwersytetu Warszawskiego. Wiceprzewodniczącymi będą: dr hab. Monika Kwoka (Politechnika Śląska; pełniła tę funkcję już w tej kadencji) oraz dr Jacek Kolanowski (Instytut Chemii Bioorganicznej PAN). Kadencja nowych władz rozpocznie się 24 listopada i potrwa do 14 grudnia 2021.

Dr hab. Karol Andrzej Palka jest członkiem Akademii Młodych Uczonych PAN od 2016 roku. Pracuje w Zakładzie Algebry i Geometrii Algebraicznej Instytutu Matematycznego PAN. Na Wydziale Matematyki Informatyki i Mechaniki Uniwersytetu Warszawskiego uzyskał stopień magistra (2004) i doktora nauk matematycznych (2009), a na Wydziale Fizyki UW stopień magistra fizyki (2010). Przebywał na stażu na McGill University, Université du Quebec w Montréalu oraz na Concordia University w tym samym mieście.

Interesuje się związkami algebry i geometrii oraz geometrycznymi ideami kwantowych teorii pola. Jego badania koncentrują się na teorii otwartych rozmaitości zespolonych, ich osobliwościach, brzegach w nieskończoności, zanurzeniach i symetriach. Metody stworzone przez dr. Palkę i jego współpracowników doprowadziły do znalezienia kontrprzykładów na uogólnioną Hipotezę Jakobianową oraz do rozwiązania ważnych hipotez dotyczących geometrii płaszczyzny zespolonej (hipoteza Coolidge’a-Nagaty ~1960, hipoteza Zaidenberga 1994).

Jest członkiem Komitetu Matematyki PAN oraz Komitetu Fizyki PAN. W 2017 roku został uhonorowany Nagrodą Naukową im. Wacława Sierpińskiego w dziedzinie matematyki za „uogólnienie teorii modeli niemal minimalnych i jego zastosowanie do dowodu hipotezy Coolidge’a-Nagaty”.

Przypominamy nowych członków AMU PAN:

 • dr hab. Adrian Jusupović z Zakładu Badań Źródłoznawczych i Edytorstwa Instytutu Historii PAN
 • dr Krzysztof Nowak z Pracowni Łaciny Średniowiecznej Wydziału Filologicznego Uniwersytetu Jagiellońskiego
 • dr Agata Zysiak z Ośrodka Badań nad Zmianą Społeczną i Mobilnością Instytutu Studiów Społecznych Uniwersytetu Warszawskiego
 • dr Przemysław Gorzelak z Zakładu Paleobiologii  Środowiskowej Instytutu Paleobiologii PAN
 • dr Jacek Kolanowski z Zakładu Sond Molekularnych i Proleków Instytutu Chemii Bioorganicznej PAN
 • dr inż. Małgorzata Nowacka z Katedry Inżynierii Żywności i Organizacji Produkcji Wydziału Nauk o Żywności Szkoły Głównej Gospodarstwa Wiejskiego w Warszawie
 • dr hab. Marek Skrzypski z Katedry Fizjologii i Biochemii Zwierząt Wydziału Medycyny Weterynaryjnej i Nauk o Zwierzętach Uniwersytetu Przyrodniczego w Poznaniu
 • dr hab. Katarzyna Bogusławska z Zakładu Mechaniki Kwantowej Instytutu Fizyki Uniwersytetu Mikołaja Kopernika w Toruniu
 • dr hab. inż. Mateusz Kwaśnicki z Katedry Matematyki na Wydziale Matematyki Politechniki Wrocławskiej
 • dr hab. Artur R. Stefankiewicz z Zakładu Chemii Bionieorganicznej Wydziału Chemii Uniwersytetu im. Adama Mickiewicza w Poznaniu
 • dr Mateusz Strzelecki z Instytutu Geografii i Rozwoju Regionalnego na Wydziale Nauk o Ziemi i Kształtowania Środowiska Uniwersytetu Wrocławskiego
 • dr hab. inż. Marta Gmurek z Katedry Inżynierii Bioprocesowej Wydziału Inżynierii Procesowej i Ochrony Środowiska Politechniki Łódzkiej
 • dr hab. inż. Miłosz Kadziński z Zakładu Inteligentnych Systemów Wspomagania Decyzji Instytutu Informatyki Politechniki Poznańskiej
 • dr Paweł Henryk Malinowski z Instytutu Maszyn Przepływowych im. Roberta Szewalskiego PAN
 • dr Jan Poleszczuk z Pracowni Modelowania Matematycznego Systemów Biomedycznych Instytutu Biocybernetyki i Inżynierii Biomedycznej PAN
 • dr hab. n. med. Anna Małgorzata Czarnecka z Kliniki Nowotworów Tkanek Miękkich, Kości i Czerniaków Centrum Onkologii Instytutu in. M. Skłodowskiej-Curie w Warszawie oraz Zakładu Farmakologii Doświadczalnej Instytutu Medycyny Doświadczalnej i Klinicznej im. M. Mossakowskiego PAN
 • dr Marcin Magierowski z Katedry Fizjologii Wydziału Lekarskiego Uniwersytetu Jagiellońskiego – Collegium Medicum

MK, źródło: inf. własna, Facebook/AMU

Dyskusja (0 komentarzy)