Aktualności
Sprawy nauki
10 Czerwca
Fot. Łukasiewicz, PŁ
Opublikowano: 2020-06-10

Łukasiewicz i Politechnika Łódzka łączą siły

Współpraca w zakresie innowacyjnych tekstyliów i wzornictwa w ramach projektu Digital Innovation Hub to jedno z kluczowych założeń porozumienia zawartego pomiędzy Siecią Badawczą Łukasiewicz a Politechniką Łódzką.

To trzecia umowa podpisana przez Łukasiewicza z uczelnią techniczną, która zakłada wykorzystanie osiągnięć nauki do tworzenia innowacyjnych rozwiązań o wysokim potencjale komercjalizacyjnym. Wcześniej porozumienie o współpracy zawarto z Politechniką Warszawską i Politechniką Śląską. Prowadzenie wspólnych projektów ze środowiskiem akademickim ma na celu wzmocnienie oferty badawczo-rozwojowej Łukasiewicza dla biznesu.

U podstaw umowy podpisanej przez prof. dr. hab. inż. Sławomira Wiaka, rektora Politechniki Łódzkiej, oraz Piotra Dardzińskiego, prezesa Sieci Badawczej, leży długoletnia, owocna współpraca uczelni z Instytutem Biopolimerów i Włókien Chemicznych, Instytutem Przemysłu Skórzanego oraz Instytutem Włókiennictwa z Łodzi, które od 1 kwietnia 2019 roku wchodzą w skład Łukasiewicza.

– Polski rynek odzieżowy i tekstylny, a szczególnie ten zlokalizowany w regionie łódzkim, należy do  najatrakcyjniejszych w Europie Środkowo-Wschodniej. Jednak warunkiem koniecznym do dalszego rozwoju branży jest jego cyfryzacja, która zapewni większą sprawność i konkurencyjność polskich firm. Jestem przekonany, że dzięki połączeniu kompetencji badawczo-rozwojowych Łukasiewicza i Politechniki Łódzkiej w ramach tworzonego Digital Innovation Hub, sektor TCLF zyska solidnego partnera w procesie transformacji cyfrowej i stanie się liderem innowacyjnych zmian na rynku europejskim – deklaruje Piotr Dardziński.

– Politechnika ma wieloletnie doświadczenie i sukcesy we współpracy z partnerami otoczenia gospodarczo-naukowego. Budujemy nasze relacje, tak aby wspólnie z partnerami osiągać pożądane rezultaty. W przypadku tego porozumienia oddajemy do dyspozycji kompetencje naszej kadry w zakresie technologii ICT oraz potencjał naukowy, doświadczony w rozwoju innowacyjnego włókiennictwa i wzornictwa. Nasza współpraca dotyczy prac badawczo-rozwojowych, dla których otworzymy wzajemnie swoje laboratoria i unikatową aparaturę. Prowadzenie badań, szczególnie tych o wdrożeniowym charakterze, ma dziś ogromne znaczenie dla rozwoju gospodarki. Jestem przekonany, że umowa przyniesie wymierne efekty w obszarze prowadzonych badań naukowych przez naszą uczelnię i partnerów. Istotnym punktem jest też intensyfikacja działań w zakresie kształcenia, szczególnie – podnoszenia kompetencji cyfrowych pracowników badawczych i realizacji doktoratów wdrożeniowych przez pracowników Łukasiewicza – dodaje prof. Sławomir Wiak.

Zgodnie z założeniami, Digital Innovation Hub Innowacyjne Tekstylia i Wzornictwo będzie skupiać swoje działania m.in. na upowszechnianiu i wdrażaniu najnowszych rozwiązań cyfrowych w branży TCLF i testowaniu w warunkach rzeczywistych, tzw. living labs, najnowszych technologii o potencjalnie kluczowym znaczeniu dla wytwarzanych przez firmy produktów i usług. Zadaniem DIH Innowacyjne Tekstylia i Wzornictwo będzie też wsparcie w poszukiwaniu inwestycji i dostępie do instytucji finansowych oraz inwestorów. Przedsięwzięcie realizowane będzie przez konsorcjum instytucji mających swoje siedziby w regionie łódzkim, w tym  Łukasiewicz – Instytut Biopolimerów i Włókien Chemicznych, Łukasiewicz – Instytut Przemysłu Skórzanego i Łukasiewicz – Instytut Włókiennictwa oraz firmę z branży IT. Konsorcjum ma również ściśle współpracować z innymi podmiotami ważnymi dla rozwoju sektora, jak Bionanopark spółka z.o.o, Uniwersytet Łódzki, Instytut Wzornictwa, a także Łódzka Strefa Ekonomiczna, firma PTAK SA oraz COMARCH SA.

Priorytetem wspólnie realizowanych projektów badawczo-rozwojowych będzie również podnoszenie kompetencji cyfrowych pracowników naukowych, zarówno Łukasiewicza, jaki Politechniki Łódzkiej.

Działająca od 1 kwietnia 2019 roku Sieć Badawcza Łukasiewicz zrzesza 33 instytuty badawcze. Dostarcza atrakcyjne, kompletne i konkurencyjne rozwiązania biznesowe w obszarach grup badawczych, zbieżnych ze strategicznymi kierunkami rozwoju gospodarczego Polski: inteligenta mobilność, transformacja cyfrowa, zdrowie, zrównoważona gospodarka i energia. Z ponad 7, 5 tys. pracowników (z czego 75% stanowią naukowcy) oraz infrastrukturą badawczą, na którą składa się 440 laboratoriów i blisko 4 tys. urządzeń kluczowej aparatury badawczo-rozwojowej, Łukasiewicz stanowi trzecią pod względem wielkości sieć badawczą w Europie.

źródło: Łukasiewicz

Dyskusja (0 komentarzy)