Aktualności
Sprawy nauki
17 Listopada
Źródło: www.pan.pl
Opublikowano: 2022-11-17

Na rzecz odpowiedzialnych badań nad terapiami komórkowymi

Prowadzenie dialogu społecznego oraz upowszechnianie rzetelnej i opartej na publikacjach naukowych wiedzy z dziedziny terapii komórkowych z uwzględnieniem biologii komórek macierzystych – to cel inicjatywy podjętej przez badaczki z instytutów PAN, Warszawskiego Uniwersytetu Medycznego i Uniwersytetu Jagiellońskiego.

Jak piszą inicjatorki przedsięwzięcia, od kilku lat komórki macierzyste wywołują spore zainteresowanie z uwagi na potencjalne wykorzystanie ich w nowych terapiach rozwiązujących kluczowe problemy zdrowotne. Zaznaczają jednak, że mimo ogromnego rozwoju z punktu widzenia nauk podstawowych, postęp w klinicznym zastosowaniu tych komórek nie jest już tak szybki, jak tego oczekiwano.

Dyskusja społeczna pojawiająca się w przestrzeni publicznej dotycząca szkodliwego i nastawionego na zysk promowania niesprawdzonych terapii komórkowych jest niezwykle potrzebna, jednak nie w pełni odzwierciedla wyniki badań naukowych oraz klinicznych dotyczących zastosowania terapeutycznego komórek macierzystych. Prezentowana postawa może bardzo negatywnie wpłynąć na odbiór społeczny innowacyjnych terapii komórkowych, spowodować zwolnienie postępu w opracowywaniu i standaryzacji tych terapii, czy nawet zahamować ich rozwój w Polsce – zauważają badaczki.

Zwracają przy tym uwagę, że wśród polskich naukowców nie są rozpowszechnione standardy pracy z komórkami do zastosowania klinicznego, w tym z komórkami macierzystymi, ich właściwe monitorowanie w hodowli in vitro oraz zapewnienie standardów jakości wykorzystywanych do badań podstawowych linii komórkowych. Stąd pomysł na zawiązanie Inicjatywy naukowców i lekarzy, ekspertów w obszarze terapii komórkowych oraz komórek macierzystych, którzy poprzez swoje działania umożliwialiby i ułatwiali kompetentny przekaz oraz kontakt ze społeczeństwem, pełniąc zarazem rolę popularyzatorską i opiniotwórczą.

Motywacją do założenia takiej Inicjatywy jest prowadzenie dialogu społecznego oraz upowszechnianie rzetelnej i opartej na publikacjach naukowych wiedzy z dziedziny terapii komórkowych z uwzględnieniem biologii komórek macierzystych. Wiedza ta będzie propagowana zgodnie z i w porozumieniu z wyznaczającym światowe standardy dotyczące komórek macierzystych International Society for Stem Cell Therapy – podkreślają autorki pomysłu.

Wśród nich są badaczki Polskiej Akademii Nauk (dr hab. n. med. Natalia Rozwadowska z Instytutu Genetyki Człowieka PAN, dr hab. n. med. Anna Sarnowska i prof. dr hab. n. med. Leonora Bużańska z Instytutu Medycyny Doświadczalnej i Klinicznej im. M Mossakowskiego PAN, prof. dr hab. Aleksandra Klimczak z Instytutu Immunologii i Terapii Doświadczalnej im. Ludwika Hirszfelda PAN), Warszawskiego Uniwersytetu Medycznego (prof. dr hab. n. med. Małgorzata Lewandowska-Szumieł) i Uniwersytetu Jagiellońskiego (prof. dr hab. n. med. Ewa Zuba-Surma). Od lat prowadzą one badania, zarówno podstawowe, przedkliniczne, jak i kliniczne, z wykorzystaniem komórek o potencjale terapeutycznym, w tym komórek macierzystych.

Jako eksperci zajmujący się tą dziedziną, widzimy w stworzeniu Inicjatywy ogromny potencjał do komunikowania i rozpowszechniania standardów badań podstawowych i translacyjnych oraz wytycznych dla promocji doskonałości naukowej uzyskiwanych w tym obszarze wyników. Zależy nam na promocji poszukiwania i opracowywania zaawansowanych terapii komórkowych z jednoczesnym podkreśleniem wykorzystania ich potencjału, ale także zagrożeń wynikających z ich nieprawidłowego wykorzystania – dodają uczone.

Swój przekaz chcą kierować do lekarzy, pacjentów, ciał doradczych (np. Komisji Bioetycznych), podmiotów regulatorowych oraz instytucji finansujących. Adresatami treści mają być również blogerzy naukowi i dziennikarze. Jedną z kluczowych grup odbiorców będą także naukowcy zajmujący się badaniami dotyczącymi terapii komórkowych, komórek macierzystych, jak i nauczyciele akademiccy wykładający na kierunkach medycznych/ biomedycznych czy biotechnologicznych.

MK, źródło: PAN

Treść listu zespołu założycielskiego Inicjatywy

Dyskusja (0 komentarzy)